NOJ 18-20 (Fordon: lok)

av Anders Sandgren @, Bredäng, måndag, april 16, 2018, 19:58 (427 dagar sedan)

Dessa lok byggdes av Nohab 1899 tillsammans med loken 15-17. Båda typerna var kompoundlok (Gölsdorf), 15-17 var 1C-lok avsedda för godståg och 18-20 var 2B-lok för persontågen.
På Bengt Dahlbergs sidor finns ritningar på överhettningsombyggnation inkl nya tvillingcylindrar och kolvslider. av 18-20 från 1910 om jag sett rätt.
Blev denna ombyggnad genomförd? Den nämns inte i LOK's bok. Loken slopas på 1930-talet.
Denna bild tyder dock på att loken ombyggdes (åtm nr 20)
[image]
Jvm, KBIA01583
Här syns i alla fall kolvsliden och skorstens placedring torde tyda på tvillinglok (samt avsaknaden av kompoundsystemets säkerhetsventil)
Loken 15-17 blev inte omgyggda då, men 16-17 ombyggdes till överhettade i samband med försäljningen till MTJ. Senare L16 1643-1644.

NOJ 18-20

av BD @, måndag, april 16, 2018, 20:27 (427 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Ett säkert tecken för ombyggnad är att reciverns säkerhetsventil framför skorstenen försvunnit.

Loken hade vid leveransen avlopsånginjjektor. Maskiningenjör Jonson vid OFWJ hade infört sådana injektorer, om jag kommer ihg riktigt från skrifterna, av fabrikatet Metcalve. onson var även agent i Sverige för den firman oh bl a GDJ tog leverans av sådana injektorer.
Vid NOJ fungerade de dligt. En OFWJ lokförare fanns en tid vid NOJ för att instruera NOJ förare. Det lär ändå inte ha fungerat s ra och injektorerna kördes med färskånga.

[image]

[image]


[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

NOJ 18-20

av Anders Sandgren @, Bredäng, måndag, april 16, 2018, 22:41 (427 dagar sedan) @ BD

Tack. Det bekräftar min misstanke.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum