Varken NOJ 14 eller NÖJ 14... (Fotografier/bildfrågor)

av Anders Sandgren @, Bredäng, måndag, april 16, 2018, 20:12 (344 dagar sedan)

DEnna bild finns på samlingsportalen och är registerad under NOJ (Nässjö Oskarshamn) men anses vara NÖJ 14 (Norra Östergötland) senare S20p 3168. Men smalspår är det inte, och inte heller NOJ 14 (det var ett litet Munktelltillverkat tanklok) och såvitt känt numrerades inget lok om till 14.
Loket är ett gölsdorf kompoundlok och jag tror att det är ett 1C-lok, troligen an Nohab-tillverkning. Det byggdes många med NOJ 15-17 snarlika lok, bl.a till ÖCJ, UGJ mfl.
[image]

Jvm,KAFC00026

Även UWHJ & ÖSJ hade dylika varav dessutom med nr 14. Kan det vara något av dem?
Notabelt är att loket har rak skorsten trots att det nog är ett våtånglok.

Varken NOJ 14 eller NÖJ 14...

av Ola Almquist @, Göteborg, måndag, april 16, 2018, 20:30 (344 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Bilden finns även här.
Där anges att det är HHJ 14 i Billinge.

M.v.h.
Ola

Varken NOJ 14 eller NÖJ 14...

av BD @, måndag, april 16, 2018, 20:36 (344 dagar sedan) @ Anders Sandgren

DEnna bild finns på samlingsportalen och är registerad under NOJ (Nässjö Oskarshamn) men anses vara NÖJ 14 (Norra Östergötland) senare S20p 3168. Men smalspår är det inte, och inte heller NOJ 14 (det var ett litet Munktelltillverkat tanklok) och såvitt känt numrerades inget lok om till 14.
Loket är ett gölsdorf kompoundlok och jag tror att det är ett 1C-lok, troligen an Nohab-tillverkning. Det byggdes många med NOJ 15-17 snarlika lok, bl.a till ÖCJ, UGJ mfl.
[image]

Jvm,KAFC00026

Även UWHJ & ÖSJ hade dylika varav dessutom med nr 14. Kan det vara något av dem?
Notabelt är att loket har rak skorsten trots att det nog är ett våtånglok.

Ännu mer notabelt är att loket har haft en ledskenegnistsläckare. Se plåten iskarvad sotskåpet omkring skorstenen. Säkerhetsventilen framför skorstenen avslöjar dessutom att loket är av kompoundtyp.

Varken NOJ 14 eller NÖJ 14...

av BD @, måndag, april 16, 2018, 20:51 (344 dagar sedan) @ BD

[image]

Obekant utifall förslaget genomfördes.

Varken NOJ 14 eller NÖJ 14...

av Anders Sandgren @, Bredäng, måndag, april 16, 2018, 22:38 (344 dagar sedan) @ BD

[image]

Obekant utifall förslaget genomfördes.

Enligt LOK's bok Ånglok vid sveriges enskilda jvgar fick nr 12 öh-ombyggnad vid Helsingborgs mv medan 14 kvarstod som våtånglok till någon gång på 1920-talet då det fick Anderbergs rökskåpsöverhettare.

Nu återstår att korrigera samlingsportalen. Jag hittade även SNJ Cd-lok som var registrerade på NOJ.

Varken NOJ 14 eller NÖJ 14...

av Ola Almquist @, Göteborg, måndag, april 16, 2018, 23:50 (344 dagar sedan) @ Anders Sandgren

[image]

Obekant utifall förslaget genomfördes.


Enligt LOK's bok Ånglok vid sveriges enskilda jvgar fick nr 12 öh-ombyggnad vid Helsingborgs mv medan 14 kvarstod som våtånglok till någon gång på 1920-talet då det fick Anderbergs rökskåpsöverhettare.

Nu återstår att korrigera samlingsportalen. Jag hittade även SNJ Cd-lok som var registrerade på NOJ.

Vad ska sägas om denna bild? 1910-tal enligt Stig Nyberg (antar jag).

M.v.h.
Ola

Varken NOJ 14 eller NÖJ 14...

av Anders Sandgren @, Bredäng, tisdag, april 17, 2018, 07:01 (343 dagar sedan) @ Ola Almquist

[image]

Obekant utifall förslaget genomfördes.


Enligt LOK's bok Ånglok vid sveriges enskilda jvgar fick nr 12 öh-ombyggnad vid Helsingborgs mv medan 14 kvarstod som våtånglok till någon gång på 1920-talet då det fick Anderbergs rökskåpsöverhettare.

Nu återstår att korrigera samlingsportalen. Jag hittade även SNJ Cd-lok som var registrerade på NOJ.


Vad ska sägas om denna bild? 1910-tal enligt Stig Nyberg (antar jag).

M.v.h.
Ola

Intressant bild. Jag tror att man får revidera HHJ 14s överhettning. Jag tror snarare att det är Anderbergs economiser, dvs en matarvattenförvärmare. Denna finns beskriven i lokläran 1921. Tuben på gångbordet är en förvärmare för att inte vattnet som kommer till rören i rökskåpet skall vara så kallt att det blir kondensering på dem. Den använder ånga från matarvattenpumpen.
Möjligen får HHJ 14 Anderbergs överhettare senare men det är osäkert. Denna verkar komma på 1920-talets mitt. På bilden har liket alltjämt kompoundsystemets säkerhetsventil.

Förvärmaren fanns på sex Cc-lok 1921.

Matarvattenförvärmare system Anderberg

av Anders Sandgren @, Bredäng, tisdag, april 17, 2018, 15:57 (343 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Cc-loken var 526, 557, 623, 672, 743 & 745, 557 ombyggt 1918 ooch de övriga 1920.
Matarvattenförvärmaren på 743 satt kvar även efter Cd-ombyggnationen 1931 men togs ner några år senare,. De övriga torde slopats med den, 1/1 1932 finns 672, 743 & 745 kvar med matarvattenförvärmare system Anderberg. Efter 1933 är bara 743 kvar.
Anderberg hade förutom sin matarvattenförvärmare och den senare överhettaren även ett rökförbränningsaggregat. Jag vet inte hu effektiv överhettaren var men den var nog relativt billig att installera, SJ hade bara två lok, Cd2 747 (ombyggt till vanlig Cd 1931) och Ka2 725 (slopat 1932), matarförmaren var nog mer framgångsrik.
Däremot förekom rökskåpsöverhettaren på vissa privatbanor som HNJ, SÖJ & HBJ.
Vem hade licensen på Anderbergs prylar, var det Helsinborgs MV?

Matarvattenförvärmare system Anderberg

av BD @, tisdag, april 17, 2018, 16:50 (343 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Vem hade licensen på Anderbergs prylar, var det Helsinborgs MV?

Bröderna Anderberg drev en ingenjörsbyrå. De var även inblandade i den misslyckade Transitbromsen.
Förmodligen var det Anderbergs som skötte försäljningen och lade ut tillverkningen på lämplig verkstad. Vad Transitbromsen beträffar var det armaturfabriken Carl Holmbergs i Lund.

Överhettare system Anderberg

av Anders Sandgren @, Bredäng, onsdag, april 18, 2018, 10:37 (342 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Jag glömde L 818 som ju onekligen hade Anderbergs överhettare 1925-1932 och då littererades La.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum