Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser? (Järnväg allmänt)

av johanmmolin @, fredag, juni 08, 2018, 21:59 (227 dagar sedan)

Fler bilder i serien flygbilder från Kartbild.com.

År 1960 höll spannmålshandlare Lorin på att bygga ett beredskapslager för spannmål i Rök. Tre år senare tillkom ytterligare ett. Lorin torde ha varit son till Alfred Lorin, som lät bygga de två spannmålsmagasinen i Hedaslätt; magasin som väl fortfarande står kvar.

[image]
Här tycks ingen lagerbyggnad ännu finnas, men en stor mängd av något som mest ser ut som hela stora lastflak.

Den stora överraskningen kommer dock vid nästa station österut; Svanshals. Trafikmässigt hade väl denna trafikplats varit ytterst blygsam, och bilder med kvarlämnade godsvagnar där lyser med sin frånvaro. Så dock icke här!

[image]
Rimligen hör de två företeelserna ihop. För det kan väl inte vara ett återkommande fenomen med dryga (?) dussinet godsvagnar på bangården i Svanshals. Hur ska man i så fall tolka detta?

Det finns ju deltagare på detta forum som har minnen från gamla hästholmenbanan vid den här tiden. Någon som kan bidra med upplysning?

(Ja, och denna gång är det verkligen järnvägen som är avbildad ... ;-) )

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser?

av Christer Nyqvist @, Alingsås, fredag, juni 08, 2018, 22:23 (227 dagar sedan) @ johanmmolin

En förklaring kan vara att godsvagnarna bara var uppställda i väntan på nya uppgifter vid lågtrafik. Man brukade då använda sig av stationer med obefintlig trafik eftersom de då inte var i vägen.

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser?

av johanmmolin @, fredag, juni 08, 2018, 22:32 (227 dagar sedan) @ Christer Nyqvist

Absolut! Problemet är bara att trafiken var så blygsam på banan så det känns som en överloppsgärning med så många vagnar. Det är därför jag undrar om det här var en återkommande företeelse, eller om den kanske specifikt har med uppbyggnaden av beredskapslagret i Rök att göra.

Själva beredskapslagret bör väl ha omsatts c:a vart femte år, men är dateringen 1960 riktig, då är vi ju precis i uppbyggnaden av lagret.

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser?

av Gunnar Lilienberg ⌂ @, Kristianstad, lördag, juni 09, 2018, 10:59 (226 dagar sedan) @ johanmmolin

Absolut! Problemet är bara att trafiken var så blygsam på banan så det känns som en överloppsgärning med så många vagnar. Det är därför jag undrar om det här var en återkommande företeelse, eller om den kanske specifikt har med uppbyggnaden av beredskapslagret i Rök att göra.

Själva beredskapslagret bör väl ha omsatts c:a vart femte år, men är dateringen 1960 riktig, då är vi ju precis i uppbyggnaden av lagret.

Dateringen ska man bara tolka som en cirka-angivelse. Jag har själv sett förändringar som rimligen borde skett efter 1960 som är med på flygfotografierna.

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser?

av johanmmolin @, lördag, juni 09, 2018, 11:55 (226 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

Jag har haft sinnet rätt öppet för den möjligheten.

Det hävdas att själva beredskapsmagasinet i Rök byggdes "omkring" 1960, och här är det ju uppenbart inte färdigt än.
Å andra sidan stod silobyggnaden i Väderstad färdig 1961, och när man zoomar över Väderstad verkar själva silobehållarna vara färdiga, men det ligger en hel massa byggmaterial på tomten bredvid. Så långt som jag kan tolka vad jag ser, så ser således korten från detta lilla hörn av Sverige vara tagna 1960 eller 1961.

Flygbilder på kartbild.com - datum

av Richard Loe @, söndag, juni 10, 2018, 14:16 (225 dagar sedan) @ johanmmolin

Jag har haft sinnet rätt öppet för den möjligheten.

Det hävdas att själva beredskapsmagasinet i Rök byggdes "omkring" 1960, och här är det ju uppenbart inte färdigt än.
Å andra sidan stod silobyggnaden i Väderstad färdig 1961, och när man zoomar över Väderstad verkar själva silobehållarna vara färdiga, men det ligger en hel massa byggmaterial på tomten bredvid. Så långt som jag kan tolka vad jag ser, så ser således korten från detta lilla hörn av Sverige vara tagna 1960 eller 1961.

Jag tror att datum för flygfotografierna varierar något. Men för vissa delar kan man vara väldigt exakt. Om man tittar exempelvis på Göteborg för 1960-talet så ser man att Säröbanans gamla stationshus finns kvar (rivet april 1960) samt att det som nu är E6:an är färdigbyggd från Brantingsplatsen fram till Jordfallsvägen strax söder Kungälv (klar december 1959). Så dessa flygbilder är tagna mellan slutet på december 1959 och början på april 1960.

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser?

av sverker @, måndag, juni 11, 2018, 17:16 (224 dagar sedan) @ johanmmolin

Vid Väderstad kan man se att Riksettan/E4 lags om till att gå söder om samhället, den sträckning den hade fram tills motorvägen öppnade i slutet av 90-talet, vilket jag tror skedde 1962.

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser?

av johanmmolin @, måndag, juni 11, 2018, 17:35 (224 dagar sedan) @ sverker

Helt riktigt, mina källor säger också 1962!

[image]
I så fall är Väderstads stora silobyggnad färdig och i drift. Frågan är vad all bråte på tomten norr därom är för något?

Märk väl i övrigt att här ser man fortfarande var VSBJ:s gamla lokstall hade legat. Nu känns det helt igenvuxet där.

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser?

av John T ⌂ @, måndag, juni 11, 2018, 22:47 (224 dagar sedan) @ johanmmolin

I så fall är Väderstads stora silobyggnad färdig och i drift. Frågan är vad all bråte på tomten norr därom är för något?

Det ser väl ut som en typisk brädgård - om det nu är den "bråten" du menar? Har man tittat mycket på historiska flygbilder så känner man igen en brädgård när man ser en. De var vanligare förr runtom i landet.

Min gissning är Väderstads Träförädling. En sökning där man hamnar hos Kulturarv Östergötland visar att nämnda aktiebolag upphörde sin verksamhet 1987 och fastigheten såldes till Hellstens Mekaniska, som enligt moderna karttjänster håller till just där.

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser?

av johanmmolin @, tisdag, juni 12, 2018, 07:13 (223 dagar sedan) @ John T

Köper din idé direkt! Jag kunde ju tittat runt och kollat vilka verksamheter som var lokaliserade där!

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser?

av Kjell Aghult @, lördag, juni 09, 2018, 12:37 (226 dagar sedan) @ Christer Nyqvist

En förklaring kan vara att godsvagnarna bara var uppställda i väntan på nya uppgifter vid lågtrafik. Man brukade då använda sig av stationer med obefintlig trafik eftersom de då inte var i vägen.

Med spårsaneringar etc blev sådana platser allt sällsyntare, främst under industrisemestrarna (Som dock utjämnades mer och mer av lagerjourer etc). En "planka" några år på 90-talet var det rätt avsides Otterbäcken (sedan malmtrafiken från Noragruvorna sedan länge upphört). Tills s k siste man där (lokomotorförare) flyttats till Kristinehamn: Förut betjänat banan till Strömtorp ensam.

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser?

av Svante Andersson @, lördag, juni 09, 2018, 12:11 (226 dagar sedan) @ johanmmolin

Vid vagnarna i Svanshals finns en körväg som antagligen går upp på en högre kaj... betutlastning?

SA

--
Hä löns int´ förklar´ för den som int´ begrip.

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser?

av johanmmolin @, lördag, juni 09, 2018, 13:25 (226 dagar sedan) @ Svante Andersson

Nej. Bra gissning iofs, men sockerfabriken i Linköping lade ned driften redan 1955 (f ö det som blev smalspårsnätets dödsdom). Betutlastning hade förvisso skett längs MHJ, men markerna runt hästholmenbanan var inte de stora betmarkerna i Östergötland.

Och så långt tror jag det går att tidsbestämma bilderna; att de är tagna 1960 eller 1961. Så även om det var en underfundig gissning så stämmer det inte.

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser?

av gocol @, lördag, juni 09, 2018, 13:39 (226 dagar sedan) @ johanmmolin

Om man också klickar i "årtal-1960" och sedan på platsen får man fram fotograferings året.

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser?

av Carl Olof Mossberg @, Falköping/Kristinehamn, lördag, juni 09, 2018, 14:52 (226 dagar sedan) @ gocol

Om man också klickar i "årtal-1960" och sedan på platsen får man fram fotograferings året.

Tack för den informationen. Synnerligen värdefullt! Mvh

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser?

av johanmmolin @, lördag, juni 09, 2018, 20:34 (226 dagar sedan) @ Carl Olof Mossberg

Min personliga gissning är, att vagnanhopningen i Svanshals handlar om vagnar som har använts för / ska användas till att bygga upp det ursprungliga beredskapslagret i Rök.

Mannen som startade detta bygge hette för övrigt Ragnar Lorin, hädangången för c:a tio år sedan. Frågan är om de båda stora lagerbyggnaderna i Hedaslätt, byggda en gång i världen på 1910-talet av hans pappa (?) Alfred Lorin, hade fyllt samma funktion, fast på mer inofficiell bas, tidigare, och om lagret som byggdes upp i Rök, delvis flyttades från Hedaslätt.

Hedaslätt är f ö helt tomt på godsvagnar på dessa bilder.

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser? Betor?

av Leif B @, måndag, juni 11, 2018, 16:56 (224 dagar sedan) @ johanmmolin

Nej. Bra gissning iofs, men sockerfabriken i Linköping lade ned driften redan 1955 (f ö det som blev smalspårsnätets dödsdom). Betutlastning hade förvisso skett längs MHJ, men markerna runt hästholmenbanan var inte de stora betmarkerna i Östergötland.

Och så långt tror jag det går att tidsbestämma bilderna; att de är tagna 1960 eller 1961. Så även om det var en underfundig gissning så stämmer det inte.

Jag tänkte också på betor när jag såg bilden. Kan man inte kört betor till något annat sockerbruk - särskilt om man kunde lasta på normalspår?

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser? Betor?

av johanmmolin @, måndag, juni 11, 2018, 17:42 (224 dagar sedan) @ Leif B

Egentligen osannolikt, av två skäl:

Betodlingen minskade rätt drastiskt redan de närmaste åren före sockerbrukets nedläggning, och mycket snabbt därefter ersattes betodlingarna av rapsodlingar. Så vid aktuell tidpunkt (vilket den nu är, nu har vi snarast närmat oss år 1962) fanns med all säkerhet inga betodlingar alls kvar. Väl märk att nästan alla bettransporter i västra Östergötland skedde via FVÖJ:s gamla bana. Betor odlades väsentligen norr om Tåkern och i ringa utsträckning söder därom.

Skäl nummer två som talar emot att det skulle vara bettransporter är att dessa regelmässigt skedde mellan slutet av oktober och långt in i november. Här har vi uppenbart utslagna lövträd på fotot. Bettransporter mitt i sommaren? Nej, det tror jag inte. Betblasten återtransporterades mycket tidigare än så. Det känns för övrigt tämligen oekonomiskt, att transportera betblast från t ex Skåne.

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser? Betor?

av Svante Andersson @, måndag, juni 11, 2018, 18:33 (224 dagar sedan) @ johanmmolin

Har du någon annan tanke om vad som kunnat transporteras med omlastning... körvägen tyder på något ganska genomtänkt upplägg. Fanns det någon produkt som tranporterdes in till trakten denna väg?

SA

--
Hä löns int´ förklar´ för den som int´ begrip.

Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser? Betor?

av johanmmolin @, måndag, juni 11, 2018, 19:00 (224 dagar sedan) @ Svante Andersson

Vid den här tiden var det i praktiken Ödeshög (Ödeshögsverken, Husqvarnas mc-tillverkning tillkom senare ,med bl a inkommande last av däck), Hästholmen (relativt blygsam omlastning, men dock, båt - Centralföreningens magasin och silo, Rök (de år beredskapslagret omsattes), silon i Väderstad och magasinen bredvid som lagrade gödningsmedel. Väderstadverken tillkom också senare som transportkund betraktat.
Svanshals hade i praktiken aldrig haft någon egen trafik av betydelse, i likhet med Hogstad. Jag tror att det är rätt tänkt att uppfartsvägen till stickspåret var tillkommet en gång i tiden för betutlastning, men som sagt inte använd längre så här sent.

Därför tror jag fortfarande att det är vagnar destinerade till eller från Rök det handlar om. Lager fanns ju redan som syntes av den första bilden. Lagerbyggnad ska ha tillkommit "omkring" 1960, det får väl dock betraktas som ett relativt flexibelt begrepp.
Mitt klena men dock hopp hade stått till att någon betraktat bilderna och plötsligt känt igen sig, "det där kommer jag ju ihåg!"

Så visst har jag grunnat en hel del själv, med det lilla vetande jag besitter som bakgrund. Men inte hittat någon självklar förklaring.

Uppfarten var till för – trädgårdsväxter!

av johanmmolin @, tisdag, juni 12, 2018, 07:16 (223 dagar sedan) @ johanmmolin

Ett något överraskande svar, men så var det, enligt min sageskvinna Agneta Widén:

"Påfarten till lastbryggan i Svanshals användes bl a av trädgårdsmästare Ragnar Kernell vid lastning av hallonplantor och vassmattor. Dessa var lastade på släpkärra efter Kernells lättviktare som han körde från Överby --- Riksettan – Svanshals station trots att han stoppats åtskilliga gånger av polisen och hade förbud att köra med detta otroligt höga lass. "

Nu är det nog inte vagnar som lastar hallonplantor som vi ser på bilden ...

Uppfarten var till för – trädgårdsväxter!

av Svante Andersson @, tisdag, juni 12, 2018, 10:08 (223 dagar sedan) @ johanmmolin

Och en motorcykel med slpkärra ger inte så hårdpackade spår i marken att de syns många år senare... titta på flygbilden från 1975.

SA

--
Hä löns int´ förklar´ för den som int´ begrip.

Uppfarten var till för – trädgårdsväxter!

av johanmmolin @, tisdag, juni 12, 2018, 10:22 (223 dagar sedan) @ Svante Andersson

Förvisso inte, men det står ju för allt i världen "bl a" ...
Det har nog varit utlastning såväl av virke, som betor på den tiden det begav sig.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum