Orderlista för Saltsjöbanans original-CTL (Signaler/säkerhet)

av Anders_W @, tisdag, juni 12, 2018, 13:29 (280 dagar sedan)

Hej!

I den första fjärrstyrningsanläggningen för Saltsjöbanan (se Gunnar Ekevings sida om denna) hade varje "station" ett ordervred, vilket man ställde in på önbskad order, varefter man tryckte på den nedanför vredet placerade sändningsknappen.

Enligt den beskrivning som finns på hemsidan kunde sex order sändas (fyra tågvägar, växelfrigivning samt alla signaler stopp), men på fotografierna av apparaten syns att vredet har sju lägen (med varsin indikeringslampa).

Vet någon vad det sjunde läget användes för?

Orderlista för Saltsjöbanans original-CTL

av Anders Järvenpää @, Åbo, tisdag, juni 12, 2018, 15:35 (280 dagar sedan) @ Anders_W

Det sista läget användes för indikeringskontroll. Se Ericsson Review 4/1939 (svensk upplaga) sida 126.

Orderlista för Saltsjöbanans original-CTL

av Anders_W @, tisdag, juni 12, 2018, 18:26 (279 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Aha! Tackar!

Litet som totalindikeringsordern i senare relä-fjb.

Saltsjöbanans original-CTL -kretsschemor?

av Anders Järvenpää @, Åbo, tisdag, juni 12, 2018, 20:34 (279 dagar sedan) @ Anders_W

Precis. Indikeringskontroll (dvs. omsändning av alla indikeringar) skedde även vid order om upphävande av indikeringsblockering i system JZA 11 (således relä-fjb). Vid momentant tillslag av relä S15 (orderrelät) i reläsats IS bröts hållkretsen till ST-reläerna i samtliga ORG-reläsatser varvid samtliga indikeringar sändes på nytt (se kretsschema LME 503111 och beskrivning MI/B 1677 sida 14).

Finns kretsschemor för CTL-systemet bevarade någonstans? Ett CTL-centralstativ och delar till en panel finns i ULJ förråd men jag har inte stött på kretsschemor. De vore intressanta att studera. Jag har i ett annat förråd stött på oidentifierade LME-plåtburkar innehållande reläer och en vridväljare som skulle kunna tänkas ha ingått i CTL-systemet.

Saltsjöbanans original-CTL -kretsschemor?

av Gunnar Ekeving @, onsdag, juni 13, 2018, 00:27 (279 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Finns kretsschemor för CTL-systemet bevarade någonstans? Ett CTL-centralstativ och delar till en panel finns i ULJ förråd men jag har inte stött på kretsschemor. De vore intressanta att studera. Jag har i ett annat förråd stött på oidentifierade LME-plåtburkar innehållande reläer och en vridväljare som skulle kunna tänkas ha ingått i CTL-systemet.

Det vore intressant om detta material i framtiden kunde ställas ut för att i någon mån visa tekniken och operatörsgränssnittet i denna tidiga fjärrstyrningsanläggning.

Saltsjöbanans CTL-central ändrades nog en del när order och indikeringar började sändas elektroniskt, även om själva panelen behölls. Ett rattläge tycks dock att döma av bilder ha försvunnit. Kanske var det läget för totalindikering - OM det elektroniska systemet skannade understationerna kontinuerligt borde en totalindikering inte behövas? Jag vet dock inte om SB elektroniska CTC fungerade så.

Jag har fotat av en del material från SJ bantekniska byrås arkiv, numera i Riksarkivet. Vid en snabb koll hittar jag dock endast ganska otydliga bilder, men jag gjorde eventuell en förnyad avfotografering som kanske gav bättre resultat. Skall undersöka vid tillfälle.

Totalindikeringen var nog från början inte påtänkt i CTL-systemet. Bland bantekniska byråns handlingar hittade jag en beskrivning från Signalbolaget för CTC/CTL Malmö - Trelleborg, upprättad i juni 1934. Där nämns inget sådant läge, och totalt var det bara sex order som kunde ges per station (med station avsågs då en hel mötesstation). Växlarna skulle vid behov läggas om av tågpersonalen. När ett tåg skulle tas in på sidotågväg gavs en order som via en dvärgsignal vid infarten indikerade att lokbiträdet skulle lägga om växeln så att tåget gick in på sidan. Huvudsignalen fortsatte att visa "stopp". Det tycks inte ha gått att styra några utfartssignaler; det fanns nog bara blocksignaler vid stationsgränsen och dessa visade antagligen normalt "kör" enligt samma upplägg som på Saltsjöbanan och vid "Absolute Permissive Block" i USA.

I december 1934 hade man tänkt om, Signalbolaget offererade nu även 14 växeldrivanordningar för de sju stationerna och det fanns rattlägen för att begära både infarter och utfarter för båda spåren. Men fortfarande inget rattläge för "totalindikering".

Saltsjöbanans original-CTL -kretsschemor?

av Anders Järvenpää @, Åbo, onsdag, juni 13, 2018, 10:22 (279 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Begreppet totalindikering är av senare datum och har en annan betydelse (utökade indikeringar). Här är det uttryckligen frågan om indikeringskontroll, således att man som en engångsföreteelse begär en omsändning av alla indikeringar från en station (ordern kan givetvis upprepas hur många gånger som helst). Samma funktionalitet finns i Siemens reläfjärrstyrning. Jag tror att man ganska snabbt kom underfund med behovet av funktionen efter att ha tappat ett par indikeringar, vilket man kan räkna med i den här tekniken.

Pappret från 4/12 1934 är intressant. Relästativet i ULJ förråd liknar det som beskrivs på sida 7. Jag har tidigare gjort diagnosen att stativet inte kommer från SB utan att det snarare är frågan om någon form av demonstrations-, prov- eller laboratorieanläggning som kommer från LME. Panelbitarna med rattarna har inte samma utförande som vid anläggningen på SB (och den panelen finns såvitt jag har förstått bevarad i spårvägsmuseets samlingar) men däremot stämmer de överens med en bild som finns i Ericsson Review.

Den elektroniska fjärrstyrningen på SB var av typ LME JZA 711 och finns till en del i ULJ förråd, dock ej spårplanen. Jag har en kopia av LME fasadritning över spårplanen i arkivet och kan skanna in den om intresse föreligger.

Saltsjöbanans original-CTL -kretsschemor?

av mamma Ulla @, onsdag, juni 13, 2018, 11:10 (279 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Den elektroniska fjärrstyrningen på SB var av typ LME JZA 711 och finns till en del i ULJ förråd, dock ej spårplanen.

Mellan ca 1964-1981 hade man JZA 41, men det brann ju upp sen. Om jag minns rätt togs 711-systemet i bruk 1983, efter att man körde provisoriskt med förenklad trafik under tiden efter branden.

Saltsjöbanans elektroniska CTC

av Gunnar Ekeving @, onsdag, juni 13, 2018, 23:08 (278 dagar sedan) @ mamma Ulla

Den elektroniska fjärrstyrningen på SB var av typ LME JZA 711 och finns till en del i ULJ förråd, dock ej spårplanen.


Mellan ca 1964-1981 hade man JZA 41, men det brann ju upp sen. Om jag minns rätt togs 711-systemet i bruk 1983, efter att man körde provisoriskt med förenklad trafik under tiden efter branden.

ja, det var 1966 som den första elektroniska fjärrstyrningen vid SB togs i bruk, och förstördes i branden 1980. JZA 711 började användas 1981.

Det finns en skrivelse från SSnJ till Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 1965 med begäran att få byta till JZA 50, inte 41. Kanske bytte LME sedan typbeteckningen på systemet till JZA 41, eller så ändrade sig järnvägen och valde en annan modell?

Saltsjöbanans original-CTL -kretsschemor?

av Gunnar Ekeving @, onsdag, juni 13, 2018, 23:16 (278 dagar sedan) @ Anders Järvenpää
Redigerad av Gunnar Ekeving, onsdag, juni 13, 2018, 23:28

Begreppet totalindikering är av senare datum och har en annan betydelse (utökade indikeringar). Här är det uttryckligen frågan om indikeringskontroll, således att man som en engångsföreteelse begär en omsändning av alla indikeringar från en station

ja, det är ett viktigt påpekande. CTL-systemet hade ingen funktion som för en viss station kunde visa totalinformation som normalt inte syntes på panelen i centralen.

Pappret från 4/12 1934 är intressant. Relästativet i ULJ förråd liknar det som beskrivs på sida 7. Jag har tidigare gjort diagnosen att stativet inte kommer från SB utan att det snarare är frågan om någon form av demonstrations-, prov- eller laboratorieanläggning som kommer från LME. Panelbitarna med rattarna har inte samma utförande som vid anläggningen på SB (och den panelen finns såvitt jag har förstått bevarad i spårvägsmuseets samlingar) men däremot stämmer de överens med en bild som finns i Ericsson Review.

Signalbolaget hade minst en demonstrationsanläggning, i en artikel i Ericsson Review 1936 finns på sidan 74 bilder på en CTL-panel som nog motsvarar den beskrivning man skickade till SJ i december 1934:

[image]

[image]
[båda bilderna från H. Montell: "Centralised Traffic Control" i Ericsson Review 1936 s 72 ff]

I "Meddelanden från Sveriges Enskilda Järnvägars Ingenjörsförbund" 1936 finns ett föredrag "CTL-systemet" av Windahl, och där nämns att ingenjör Montell vid SEJIF-mötet demonstrerade en CTL-central för manövrering av EN station. Det var dessutom bara en växel (eller rättare sagt ett växeldriv) i demo-anläggningen. Men panelen kan förstås ha haft indikeringslampor och rattar för fler stationer utöver den som var uppkopplad.

Sedan fanns det ett tag i Henriksdal en provisorisk manöverpanel med rattar:
[image]
[bild från Nya Dagligt Allehanda den 4 febr 1938]
Den panelen kan möjligen tänkas tidigare ha använts för försöks- och/eller demo-ändamål.

Den elektroniska fjärrstyrningen på SB var av typ LME JZA 711 och finns till en del i ULJ förråd, dock ej spårplanen. Jag har en kopia av LME fasadritning över spårplanen i arkivet och kan skanna in den om intresse föreligger.

Intresse föreligger :-)

Orderlista för Saltsjöbanans original-CTL

av 53 Wadsten @, Norrköping, tisdag, juni 12, 2018, 15:54 (280 dagar sedan) @ Anders_W

Sådan apparat och spårplan hade vi i tornnet på gamla Danviksbron,
då jag jobbade där 1980-81.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum