Kolvaktsboden i Frövi? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, onsdag, juli 04, 2018, 18:52 (231 dagar sedan)

I första bandet om fyra i bokserien "Från Järnbärarland Till Stålbad" finns en bild från Järnvägsmuseums samlingar med bildtexten "Kolvaktsbod, vattentorn och även bostadshuset vid Frövi". Vidare finns i förteckningen i samma bok över byggnader i Frövi följande uppgift; "1930 = Kolvaktsboden 16 uppfördes, är en f.d. Godsfinka. Uppförd på slaggplint, vagnsväggar och papptak".

Fotot visar del av kolvaktsboden men jag tycker det mer påminner om en f.d. personvagn. Vilken vagn var det som 1930 blev kolvaktsbod?

Ola Ahlström
Malmö

Kolvaktsboden i Frövi?

av Christer Fredriksson @, onsdag, juli 04, 2018, 21:25 (231 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Finka = resgodsvagn.

Det är en fd FLJ resgodsvagn om jag mins rätt i detta ögonblicket.
Listorna ej tillgängliga ännu.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum