Ritning på låg huvudsignal (Järnväg allmänt)

av Anders_W @, onsdag, oktober 10, 2018, 10:01 (166 dagar sedan)

Hej!

Är det någon som har tillgång till ritning (gärna med mått) på huvudsignal av låg typ?

(Det rör sig om en treskens huvudsignal, ungefär lika stor som en huvuddvärg, som i mitten av 1900-talet sattes som "startsignal" på ´sidotågspår, där man alltid fick "två gröna". Idag finns de kvar på endast en driftplats; de syns för dåligt.)

Ritning på låg huvudsignal

av Per Wirback @, onsdag, oktober 10, 2018, 12:26 (166 dagar sedan) @ Anders_W

Hej!

Är det någon som har tillgång till ritning (gärna med mått) på huvudsignal av låg typ?

(Det rör sig om en treskens huvudsignal, ungefär lika stor som en huvuddvärg, som i mitten av 1900-talet sattes som "startsignal" på ´sidotågspår, där man alltid fick "två gröna". Idag finns de kvar på endast en driftplats; de syns för dåligt.)

Saltsjöbanans låga huvudsignaler var byggda av vanliga standard AVOS huvudsignalhus med 200mm lins. Dessa placerades på en betongfot ca 2 dm över marken.
Vill du mäta upp så ligger det några Fd. saltis signaler på ULJ's "Öfvre Dumpen" ovanför lilla vagnhallen i Faringe.

/Per

Ritning på låg huvudsignal

av Överkörmästaren, onsdag, oktober 10, 2018, 12:52 (166 dagar sedan) @ Per Wirback

Hej!

Är det någon som har tillgång till ritning (gärna med mått) på huvudsignal av låg typ?

(Det rör sig om en treskens huvudsignal, ungefär lika stor som en huvuddvärg, som i mitten av 1900-talet sattes som "startsignal" på ´sidotågspår, där man alltid fick "två gröna". Idag finns de kvar på endast en driftplats; de syns för dåligt.)


Saltsjöbanans låga huvudsignaler var byggda av vanliga standard AVOS huvudsignalhus med 200mm lins. Dessa placerades på en betongfot ca 2 dm över marken.
Vill du mäta upp så ligger det några Fd. saltis signaler på ULJ's "Öfvre Dumpen" ovanför lilla vagnhallen i Faringe.

/Per

Ritningen finns på Ekevings sida.

De som satt i Gnesta, Stjärnhov osv var dock helt annorlunda.

Ritning på låg huvudsignal

av Jonny Saljefeldt @, onsdag, oktober 10, 2018, 14:00 (165 dagar sedan) @ Överkörmästaren

De som satt i Gnesta, Stjärnhov osv var dock helt annorlunda.

Det är väl en sådan här signal som avses:

[image]

Ritning på låg huvudsignal

av daniel @, onsdag, oktober 10, 2018, 17:05 (165 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

De som satt i Gnesta, Stjärnhov osv var dock helt annorlunda.


Det är väl en sådan här signal som avses:

[image]

Fdnr 06 40 087. Sammanställningsritningen heter Bas 21294.

Ritning på låg huvudsignal

av Anders_W @, tisdag, oktober 16, 2018, 09:49 (160 dagar sedan) @ daniel

Den har inte jag. Går det att fota av den?

Kan man säga att denna signal har samma höjd som en huvuddvärgsignal?

Ritning på låg huvudsignal

av daniel @, tisdag, oktober 16, 2018, 20:13 (159 dagar sedan) @ Anders_W

Kolla i en mailbox nära dig.

Ritning på låg huvudsignal (Frinnaryd)

av WS @, onsdag, oktober 10, 2018, 18:10 (165 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

De som satt i Gnesta, Stjärnhov osv var dock helt annorlunda.


Det är väl en sådan här signal som avses:

[image]


Ursäkta ett litet sidospår här.

Gamla "förbigången"/sidospåret Frinnaryd, i drift till ca 1992,
hade den här typen av dvärgsignaler som syns på denna tydliga bild.
Vill minnas att dessa enbart hade 2 ljusöppningar, men kan minnas fel.

Har någon klarare minne kring detta, eller nåt dokument som ger svar? /WS/

Ritning på låg huvudsignal (Frinnaryd)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, oktober 10, 2018, 23:29 (165 dagar sedan) @ WS

Gamla "förbigången"/sidospåret Frinnaryd, i drift till ca 1992,
hade den här typen av dvärgsignaler som syns på denna tydliga bild.
Vill minnas att dessa enbart hade 2 ljusöppningar, men kan minnas fel.

Mindre sannolikt att man vid utfart från ett förbigångsspår visade något annat än två gröna sken. Dessa låga huvudsignaler vid SJ kom till som ersättning för (växlings)dvärgsignaler, som länge var standard vid utfart från sidotågvägar på dubbelspårsstationer. Huvudsignaler (höga) fanns endast längs de genomgående huvudspåren. Se t ex ritning Finnerödja från 1961 [Järnvägsmuseet].

Dvärgsignalerna syntes dåligt (detta var innan man infört huvuddvärgsignaler med röda sken), därför infördes de låga huvudsignalerna. Att man inte direkt gick in för höga huvudsignaler berodde antagligen på att det ansågs angeläget att tydligt visa vilken signal som gällde för huvudspår respektive förbigångsspår.

Saltsjöbanans låga huvudsignaler (åtminstone en sådan i Neglinge fanns kvar bara för någon månad sedan) kom till huvudsakligen på grund av att man ville tydliggöra vilka signaler som gällde för högerspår respektive vänsterspår på dubbelspårssträckor. Av samma skäl hade SJ vid sina automatiska linjeblockanläggningar på dubbelspår olika signaler för vänsterspår (rött/grönt) och högerspår (dvärgsignalbilder givna från en hög signal som var större än de vanliga dvärgsignalerna).

Huvudljussignal av låg typ -- mer bakgrund

av Ulf Pålsson @, Stockholm, torsdag, oktober 11, 2018, 00:48 (165 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Mindre sannolikt att man vid utfart från ett förbigångsspår visade något annat än två gröna sken.

Ja, huvudljussignaler av låg typ vid SJ har bara visat antingen 'rött' eller 'två gröna'. De var alla av den modell som vi ser på Jonny Saljefeldts bild från Hasslarp, som är den enda plats där sådana finns kvar, två stycken.

Dessa låga huvudsignaler vid SJ kom till som ersättning för (växlings)dvärgsignaler, som länge var standard vid utfart från sidotågvägar på dubbelspårsstationer. - - -

Detta var den första användningen, i mitten/slutet av 1960-talet, i Skebokvarn, Sparreholm och Stjärnhov. Senare kom det att användas även på andra typer av stationer, förmodligen p.g.a. utrymmesbrist. Förutom i Hasslarp (från 1983) är det känt att typen har använts i Mellansel. (Finns det någon som känner till någon annan "enkelspårsstation" där det har funnits låg huvudljussignal?

Dvärgsignalerna syntes dåligt (detta var innan man infört huvuddvärgsignaler med röda sken), därför infördes de låga huvudsignalerna.

Det kan nog ha varit skäl som vägdes in, men den främsta orsaken till att ("vita") dvärgsignaler (nu: växlingsdvärgsignaler) började bytas ut mot huvudljussignaler var att Skebokvarn, Sparreholm och Stjärnhov skulle bli fjärrstyrda (från Flen, först), och på fjärrstyrda stationer krävde trafikreglerna en "egen" huvudsignal för startande tåg för varje tågspår, före den närmaste tågspårsskiljande växeln. Senare utbyte av dvärgsignaler mot låg huvudljussignal på Västra, Östra och Södra stambanorna föranleddes av 1980-talets utbyggnad av ATC (det var alltså innan fjärrblockeringen allmänt kom dit). Man hade bestämt att huvudsignaler skulle vara ATC-utrustade, medan "vita" dvärgsignaler inte skulle vara det. Ja, det fanns och finns avsteg från denna princip på stationer (nu: driftplatser) på vissa banor utan linjeblockering (nu: system M), men det är en annan historia.

Att man inte direkt gick in för höga huvudsignaler berodde antagligen på att det ansågs angeläget att tydligt visa vilken signal som gällde för huvudspår respektive förbigångsspår.

Kanske var det så, men jag håller också för troligt att kostnadsskäl vägdes in. En låg huvudljussignal kunde utan vidare placeras på samma ställe där en "vit" dvärgsignal tidigare stod.

Att låga huvudljussignaler nu nästan alla på Trafikverkets spår (utom de i Hasslarp) är utbytta mot normala huvudljussignaler beror på, har det sagts mig, att de var en "särling" i lagerhållning etc., samt att de ofta skadades av is och snö m.m. Den sämre synbarheten spelade nog också in (även om jag menar att de trots allt syntes bättre än vad en markplacerad huvuddvärgsignal syns).

Saltsjöbanans låga huvudsignaler (åtminstone en sådan i Neglinge fanns kvar bara för någon månad sedan) kom till huvudsakligen på grund av att man ville tydliggöra vilka signaler som gällde för högerspår respektive vänsterspår på dubbelspårssträckor. - - -

I SSnJ:s beslut att ha låga huvudsignaler (redan från 1938!) låg också en princip att alla signaler skulle vara placerade till vänster om sitt spår, vilket underlättades av de låga signalerna. En konsekvens blev också där att alla spår med låga huvudsignaler hade sth 40 km/h, alltså inte bara på sidotågspåren i Stockholm Saltsjöbanan, Henriksdal, Igelboda, Negligen och Saltsjöbaden, utan också på det "ovanliga spåret" på dubbelspår, nämligen det högra spåret i färdriktningen Storängen--Saltsjö Duvnäs samt det södra spåret Nacka--Saltsjö Järla. SSnJ:s/SB:s låga huvudsignaler har alltid varit "tvåskenare" som visat antingen 'rött' eller 'en grön'. 1983 års "signalrevolution" på SB ledde till att vissa av dem försågs med en gul vinkel (på "TGOJ-vis") för att markera att 'en grön' betydde "kör 40".

Huvudljussignal av låg typ -- mer bakgrund

av Gunnar Ekeving @, torsdag, oktober 11, 2018, 20:35 (164 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Dessa låga huvudsignaler vid SJ kom till som ersättning för (växlings)dvärgsignaler, som länge var standard vid utfart från sidotågvägar på dubbelspårsstationer. - - -


Detta var den första användningen, i mitten/slutet av 1960-talet, i Skebokvarn, Sparreholm och Stjärnhov. Senare kom det att användas även på andra typer av stationer, förmodligen p.g.a. utrymmesbrist. Förutom i Hasslarp (från 1983) är det känt att typen har använts i Mellansel. (Finns det någon som känner till någon annan "enkelspårsstation" där det har funnits låg huvudljussignal?

[image]
Den här bilden från Markaryd tog jag omkring 1980. Tidigare var denna signal en dvärgsignal med endast vita sken, vilken framgår av signalinstruktionsritning uppdaterad senast 1961 [Järnvägsmuseet]. Det fanns enligt ritningen överhuvudtaget inga huvudsignaler förutom vid infarterna samt som utfartssignaler vid stationsgränsen för tre av fyra utfarter. De signaler som enligt ritningen hade två gröna lyktor var plattformsrepetersignaler som indikerade för tågklareraren mot vilken bana utfartstågväg var lagd. Detta gäller alltså de signaler som heter Is, IIs etc. Det fanns också stopplyktor för att hindra rörelse in mot bangården, även dessa med beteckningar Is, IIs och så vidare. Att två signaler hette likadant hade nog ingen större betydelse eftersom de vände sig till olika personalkategorier.

Huvudljussignal av låg typ -- mer bakgrund

av Calle Wickberg @, måndag, oktober 15, 2018, 20:05 (160 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Finns det någon förteckning av platser där huvudljussignal av låg typ funnits, eller skulle det bli en alltför stor uppgift att lösa?

Gårdsjö har haft dylika på spår 3/4 enligt bild som figurerat i något sammanhang - minns inte var.

Huvudljussignal av låg typ -- mer bakgrund

av Överkörmästaren, torsdag, oktober 11, 2018, 20:38 (164 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Saltsjöbanans låga huvudsignaler (åtminstone en sådan i Neglinge fanns kvar bara för någon månad sedan) kom till huvudsakligen på grund av att man ville tydliggöra vilka signaler som gällde för högerspår respektive vänsterspår på dubbelspårssträckor. - - -


I SSnJ:s beslut att ha låga huvudsignaler (redan från 1938!) låg också en princip att alla signaler skulle vara placerade till vänster om sitt spår, vilket underlättades av de låga signalerna. En konsekvens blev också där att alla spår med låga huvudsignaler hade sth 40 km/h, alltså inte bara på sidotågspåren i Stockholm Saltsjöbanan, Henriksdal, Igelboda, Negligen och Saltsjöbaden, utan också på det "ovanliga spåret" på dubbelspår, nämligen det högra spåret i färdriktningen Storängen--Saltsjö Duvnäs samt det södra spåret Nacka--Saltsjö Järla. SSnJ:s/SB:s låga huvudsignaler har alltid varit "tvåskenare" som visat antingen 'rött' eller 'en grön'. 1983 års "signalrevolution" på SB ledde till att vissa av dem försågs med en gul vinkel (på "TGOJ-vis") för att markera att 'en grön' betydde "kör 40".

En signal blev ju faktiskt ”V-signal av låg typ” med vitt sken i stället för grönt (i Storängen), denna var kvar till 2007.

Ritning på låg huvudsignal (Frinnaryd)

av WS @, torsdag, oktober 11, 2018, 13:10 (165 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Gamla "förbigången"/sidospåret Frinnaryd, i drift till ca 1992,
hade den här typen av dvärgsignaler som syns på denna tydliga bild.
Vill minnas att dessa enbart hade 2 ljusöppningar, men kan minnas fel.


Mindre sannolikt att man vid utfart från ett förbigångsspår visade något annat än två gröna sken. Dessa låga huvudsignaler vid SJ kom till som ersättning för (växlings)dvärgsignaler, som länge var standard vid utfart från sidotågvägar på dubbelspårsstationer. Huvudsignaler (höga) fanns endast längs de genomgående huvudspåren. Se t ex ritning Finnerödja från 1961 [Järnvägsmuseet].

Dvärgsignalerna syntes dåligt (detta var innan man infört huvuddvärgsignaler med röda sken), därför infördes de låga huvudsignalerna. Att man inte direkt gick in för höga huvudsignaler berodde antagligen på att det ansågs angeläget att tydligt visa vilken signal som gällde för huvudspår respektive förbigångsspår.

Saltsjöbanans låga huvudsignaler (åtminstone en sådan i Neglinge fanns kvar bara för någon månad sedan) kom till huvudsakligen på grund av att man ville tydliggöra vilka signaler som gällde för högerspår respektive vänsterspår på dubbelspårssträckor. Av samma skäl hade SJ vid sina automatiska linjeblockanläggningar på dubbelspår olika signaler för vänsterspår (rött/grönt) och högerspår (dvärgsignalbilder givna från en hög signal som var större än de vanliga dvärgsignalerna).


Ok. Ni har säkert rätt om 3 sken - Min minnesbild var grötig.
Finnerödjas placering av både signaler och sidospår/förbigång
stämmer också bra med hur Frinnaryd såg ut då.(Förutom stick).

Tack både Ekeving och Pålsson. /WS/

Ritning på låg huvudsignal

av Anders_W @, onsdag, oktober 10, 2018, 20:40 (165 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Precis!

RSS-feed av trådar
powered by my little forum