15 hjälplok planeras (Järnväg allmänt)

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, torsdag, oktober 11, 2018, 22:33 (164 dagar sedan)

För några dagar sedan läste jag att Trafikveket nu ska ordna med att det ska finnas 15 hjälplok utspridda över landet för att bistå havererade tåg ute på linjen. Min första tanke var att finns det inte redan? Det är väl i så fall inte en dag för tidigt att dessa (åter)införs! Man har tydligen äntligen begripit att resenärer inte ska behöva sitta i timtal strandsatta i stekande sommarhetta eller i iskalla vagnar på vintern innan man får hjälp när något hänt som gör att tåget inte kan köra vidare. Jag har själv upplevt det sistnämnda (kom hem 8 timmar senare än beräknat en fredag kväll - dvs jag kom hem lördag morgon - i december för flera år sedan i en nedkyld UA2 utan belysning efter en nedriven kontaktledning norr om Hässleholm). Under 1960-talet fanns hjälplok (reservlok kallades det då) och direkt tillgänglig lokpersonal stationerade lite varstans (framgår av tidtabellsböckerna del A) för att rycka ut vid behov men det har väl rationaliserats bort ända tills nu när verkligheten hunnit ifatt genom mängden av klagomål från resenärer. Och vad räcker 15 hjälplok till för hela Sverige?! Hoppas att man åtminstone också har tänkt på att ha lokpersonal tillgänglig i anslutning till dessa 15 lok så man inte ska behöva vänta flera timmar på att lokförare ska inställa sig!

Med anledning av ovanstående ställer jag frågan i detta forum: Hur många hjälplok (reservlok) fanns stationerade under t.ex. 1940 - 1960-talen och var fanns de placerade? Det kunde vara intressant att jämföra med de nu planerade 15 loken (även om det då fanns fler bandelar som skulle täckas in).

15 hjälplok planeras

av Ola Ahlström @, torsdag, oktober 11, 2018, 22:49 (164 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Hoppas att man åtminstone också har tänkt på att ha lokpersonal tillgänglig i anslutning till dessa 15 lok så man inte ska behöva vänta flera timmar på att lokförare ska inställa sig!

En enkel överslagsberäkning. Det krävs sex tjänster för att ha en person i tjänst (och nu avser jag "arbetstid" och inte jour/beredskap) dygnet runt 365 dagar om året vilket skulle innebära 15 ggr sex personer, alltså 90 utbildade lokförare endast för denna uppgift. Sedan kan man kanske tänka sig jour men även det kräver oxså ett stort antal personer.

Uppgiften på 1940-60 talen var säkert enklare då SJ (mer eller mindre) hade monopol och därmed en stor lokförarresurs även lokalt i landet.

En annan fråga som därför inställer sig; Skulle dessa personer vara anställda av Trafikverket eller skulle tjänsten köpas upp av andra trafikutövare?

Ola Ahlström
Malmö

15 hjälplok planeras

av Jan Frelin @, Vällingby, fredag, oktober 12, 2018, 14:02 (163 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Hade jag varit Trafikverket hade jag tagit betalt i natura... Dvs att trafikutövarna får ställa upp med jourförare i proportion till hur mycket tågkm de köper.

15 hjälplok planeras

av Martin B, lördag, oktober 13, 2018, 22:41 (162 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Hoppas att man åtminstone också har tänkt på att ha lokpersonal tillgänglig i anslutning till dessa 15 lok så man inte ska behöva vänta flera timmar på att lokförare ska inställa sig!


En enkel överslagsberäkning. Det krävs sex tjänster för att ha en person i tjänst (och nu avser jag "arbetstid" och inte jour/beredskap) dygnet runt 365 dagar om året vilket skulle innebära 15 ggr sex personer, alltså 90 utbildade lokförare endast för denna uppgift. Sedan kan man kanske tänka sig jour men även det kräver oxså ett stort antal personer.

I dagsläget sysselsätter Trafikverkets jourlok 2 heltidstjänster.
Normalt har man dygnetruntberedskap 7 dagar följt av 7 dagars ledighet.
Inställelsetiden för föraren är 30min dagtid vardagar och övrig tid 2h.

15 hjälplok planeras

av 53 Wadsten @, Norrköping, fredag, oktober 12, 2018, 16:09 (163 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Förr hade varje lokstation hjälplok till förfogandee, samt reservpersonal att tillgå.

15 hjälplok planeras

av Kjell Aghult @, fredag, oktober 12, 2018, 18:11 (163 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Förr hade varje lokstation hjälplok till förfogandee, samt reservpersonal att tillgå.

Jourförare (enstaka) fanns bara på större hemstationer. Nattjouren i Kil (EN man) skulle på 1980-talet täcka hela Värmland, med turer från även andra hemstationer inblandade (Sävenäs, Hallsberg osv). Jouren i Kristinehamn var sedan länge indragen.

I Hallsberg (med fler tåg) fanns då två jourer fram till kl 0200 natt mot Ti-L, hela natt mot S och M bara en. Lokledaren samrådde oftast med tågledaren om jouren behövde insättas, vardagsnätter satt man vägg i vägg med öppen dörr (Helgnätter hade lokl hemjour). Under kontorstid arbetade ordinarie personalfolk och alltid fanns någon förare gripbar.

Statistik fördes hela tiden på hur jourerna utnyttjades. Kanske därför hade den i Kristinehamn
försvunnit.

Avdelade lokreservturer fanns bara på de största stationerna. I övrigt fick man använda överstående maskiner eller ta lok från någon annan tur - d v s skjuta bristen framför sig till något nytt lok kom in.

Reserver är överallt dyra. Örebro stadstrafik sökte ett slag klara sig på tre sådana vagnar på ca 60 köruppdrag (Högtrafik vintertid). Det var för snävt och antalet fick höjas till fem.

15 hjälplok planeras (II)

av Kjell Aghult @, lördag, oktober 13, 2018, 11:21 (163 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Lokledarna avrådde alltid personalkontoren från att i förväg lägga jobb på nattjourerna. Sådant kunde dock ibland bli enda lösningen: Behovet kunde ha uppstått strax före överlämningstidpunkten. Och något annat sätt ej hunnit tänkas ut.

Lokledarjobbet ansågs otacksamt, löneskillnaden till förartjänsten för liten (Därifrån hade ju
alla en gång kommit). I Hallsberg uppstod på så sätt ett generationsgap från 20- till 50-talister. 30-talisterna och de fåtaliga 40-talisterna var inte alls representerade.

Tre andra gjorde provskift men avstod sedan. Upplevde förväntningarna höga men resurserna små. Ändå minns jag inget tåg inställt p g a lok- eller förarbrist. Möjligen någon "planerad
försening" p g a annars för kort dygnsvila för lokf. Den ende reserven kunde ju redan vara förbrukad!

15 hjälplok planeras

av Sune Nylén @, fredag, oktober 12, 2018, 16:24 (163 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Påeldade ånglok fanns väl på de flesta lokstationer. Elektrolok var väl ofta nattetid överstående D lok som i Ludvika och Kil där Göteborgståg vände.Annars Gbg, Mellerud A 6 för
DVVJ. Åmål , Kil som sagt. Daglösen B lok, som användes för växling i Herrhult, på SJ tiden A 8. Ludvika B lok och nattetid, vändande D lok. Falun B lok och vändande D nattetid. Dessutom fanns det ju N3 / E4. O / Bk H3 / A6 Y3 S5/7 på de flesta lokstationer hela dygnet.

15 hjälplok planeras

av Sune Nylén @, lördag, oktober 13, 2018, 08:36 (163 dagar sedan) @ Sune Nylén

Grythyttan ej att förglömma,där G3 och M3s som gick Falun Daglösen under 40 talet övernattade. :-) Sune

15 hjälplok planeras

av Kjell Aghult @, lördag, oktober 13, 2018, 10:34 (163 dagar sedan) @ Sune Nylén

Grythyttan ej att förglömma,där G3 och M3s som gick Falun Daglösen under 40 talet övernattade. :-) Sune

Hade G. något mer än vändande lokpersonal från Åmål och Dalastationerna? Som skulle ha sina vilotimmar.

15 hjälplok planeras

av Sune Nylén @, lördag, oktober 13, 2018, 23:56 (162 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Knappast troligt, men det fanns ett antal förare och eldare stationerade i Filipstad
:-) Sune

RSS-feed av trådar
powered by my little forum