Skrotade godsvagnar i Vislanda (Arkiv/forskning/litteratur)

av ccgan @, Gamleby, söndag, december 02, 2018, 17:26 (170 dagar sedan)

Jag var kanske otydlig i min formulering, det är endast skrotade godsvagnar jag är ute efter, inga andra fordon!
Ser att i mitt första inlägg att det drar iväg åt helt fel och inte de svar jag önskade.
Vart skickade man blanketten "Månadsrapport"? Alltså vilka godsvagnar man skrotade? Finns de att få tag i någonstans?

Skrotade godsvagnar i Vislanda

av Oskar F, söndag, december 02, 2018, 20:53 (170 dagar sedan) @ ccgan

Jag var kanske otydlig i min formulering, det är endast skrotade godsvagnar jag är ute efter, inga andra fordon!
Ser att i mitt första inlägg att det drar iväg åt helt fel och inte de svar jag önskade.
Vart skickade man blanketten "Månadsrapport"? Alltså vilka godsvagnar man skrotade? Finns de att få tag i någonstans?


Det finns många SJ-dokument hos riksarkivet , men om just det du frågar efter finns där vet jag inte.

Skrotade godsvagnar i VislandaDe

av Ulf Diehl @, onsdag, december 05, 2018, 10:10 (167 dagar sedan) @ Oskar F

De efterfrågade uppgifterna kom in till SJ Data och lades in i databasen för godsvagnar där de kunde återfinnas. Man skulle nog kunna extrahera uppgifterna om vagnarnas skrotning från databasen, om man så vill. Alla skrotningar angavs med år och månad samt plats. Nu vet jag inte vad som hände när Transportstyrelsen tog över. Sannolikt överfördes bara uppgifterna om existerande vagnar till TS och det ointressanta dvs uppgifter om tidigare skrotat materiell hamnade någon annanstans.
Det skulle vara en positiv överraskning om Vislanda och andra vagnsskrotares inrapportering fanns kvar, tyvärr är gallring av "ointressant" rätt framträdande vid överlämnandet till och vid bevarandet på olika arkivinstitutioner.
Annars är det nog som så att vi järnvägshistoriskt intresserade får begränsa oss till perioden 1856-1967 där man hade vett att trycka sina rapporter och översikter så att något kunde bevaras till eftervärlden.
Hur många av våra databaser finns kvar och är läsbara om 50 år?
UlF Diehl

RSS-feed av trådar
powered by my little forum