SRJ boggivagnar 25-32? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, måndag, december 03, 2018, 10:37 (173 dagar sedan)

Stockholm-Rimbo Jernväg fick 1896-99 leverans av åtta boggivagnar från Atlas. Det var fem 3:e klassvagnar, två kombinerade 2:a och 3:e klassvagnar och en 2:a klassvagn. Senare byggdes två av 3:e klassvagnarna om till kombinerade 3:e klass och resgodsvagnar.

Jag söker uppgifter, helst ritningar, som visar de två kombinerade 2:a och 3:e klassvagnarna nr 27 och 29 samt 2:a klassvagnen nr 28. De enda "ritningar" jag funnit är inredningsritningar som publicerats i Roslagsexpressen nr 3 1971 men här kan man inte utläsa fönsterindelningen.

Vidare skulle det vara intressant att höra om vagnarnas historia, byggdes fler än två av 3:e klassvagnar om, och bibehöll 2:a klassvagnen och de två kombinerade 2:a och 3:e klassvagnarna sina 2:a klassindelningar tiden ut?

Ola Ahlström
Malmö

SRJ boggivagnar 25-32?

av Wk @, onsdag, december 05, 2018, 16:39 (171 dagar sedan) @ Ola Ahlström

I SRJ-boken från 1915 anges endasr 27 som BCo, de övriga som Co. Om de uppgifter du anger avser de facto vid leveransen, så indikerar detta i givet fall tidiga ombyggnader.

SRJ boggivagnar 25-32?

av Ola Ahlström @, onsdag, december 05, 2018, 18:22 (171 dagar sedan) @ Wk

Det visade sig att svaret fans nästan mitt framför näsan på mig då det skevs en artikel i Smalspårigt nr 94 (2006) om just dessa vagnar;

  • Co 25, ombyggd till CFo år 1943
  • Co 26
  • BCo 27, ombyggd med breddad korg och limptak
  • Bo 28, ombyggd 1946 med ny breddad korg och modern fönsterindelning, välvt tak och inbyggda vestibuler
  • BCo 29, ombyggd till DFo år 1945, välvt tak och inbyggda vestibuler
  • Co 30
  • Co 31
  • Co 32, ombyggd till CFo år 1942, igen ombyggd 1956 till Fo nr 244

/Ola

SRJ boggivagnar 25-32?

av Thomas Tell @, Vallentuna, onsdag, december 05, 2018, 21:42 (171 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Det visade sig att svaret fans nästan mitt framför näsan på mig då det skevs en artikel i Smalspårigt nr 94 (2006) om just dessa vagnar;

Co 25, ombyggd till CFo år 1943

Färdig i december 1943 med 35 sittplatser kvar. Krockskadades 1958 och skotades i slutet av året.

Co 26

1958 rensad på inredningen. Blev förråds- och/eller köksvagn åt banavdelningen.

BCo 27, ombyggd med breddad korg och limptak

Fick litt Co med högvälvt tak 1927. Blev köksvagn under 50-talet och "klubbvagn" 1958. Klubbvagn för Gert Ekström m fl.

Bo 28, ombyggd 1946 med ny breddad korg och modern fönsterindelning, välvt tak och inbyggda vestibuler

Bo med 30 sittplatser. Ombyggdes till Co redan 1912 med 28 sittplatser. 1928 ombyggd till 48 sittplatser och 5/10 1946 till 52 platser i en ny korg. Skrotbeslutad och skrotad 1964.

BCo 29, ombyggd till DFo år 1945, välvt tak och inbyggda vestibuler

BCo med 14/28 platser. Ombyggd till Co 1911 med 58 platser vilket reducerades 1913 till 52. Ombyggd till DFo 1945. Innan DFop 945 fick skrotas skulle 943 fått förbättrad belysning och en del belysningsutrustning flyttas över till den vagnen. "avregistrerad" och "skrotad" 8/9 1967.

Co 30

Mellan 1921 och -27 minskades sittplatserna från 58 till 51. Ombyggd till undervisningsvagn 1955. Finns "leveransfoton" efter det.

Co 31

Mellan 1921 och -27 minskades sittplatserna från 58 till 51. Men när skrotades vagnen?

Co 32, ombyggd till CFo år 1942, igen ombyggd 1956 till Fo nr 244

Ombyggd till CFo 1942 med endast 15 sittplatser kvar. Sittinredningen togs ut 1956 och vagnen blev Fo 244 men var 1959 fortfarande märkt 32 men med litt Fo. Övertalig 31/12 1962. Samtidigt beslut om slopning och skrotning så det är frågan om numret 244 någonsin sattes på?

/tell

SRJ boggivagnar 25-32?

av Ola Ahlström @, onsdag, december 05, 2018, 22:40 (171 dagar sedan) @ Thomas Tell

Co 31
Mellan 1921 och -27 minskades sittplatserna från 58 till 51. Men när skrotades vagnen?
/tell

Enligt Erik Waldes artikel i Smalspårigt nr 94 skrotades vagnen 1957.

/Ola

RSS-feed av trådar
powered by my little forum