1914 års säkerhetskommission - slutrapport (Järnväg allmänt)

av Anders_W @, tisdag, december 04, 2018, 10:17 (172 dagar sedan)

Hej!

Det råkar inte vara någon som har tillgång till slutrapporten (1918) från 1914 års säkerhetskommitté (SJ:s svar på Malmslättskommissionen)?

Dokumentet verkar vara mycket sällsynt - inte ens Kungliga Biblioteket har det.

1914 års säkerhetskommission - slutrapport

av Gunnar Ekeving @, tisdag, december 04, 2018, 21:45 (172 dagar sedan) @ Anders_W

Kan det vara detta verk som jag hittade i SJK bibliotekskatalog:

FÖRSLAG AV 1914 ÅRS SÄKERHETSKOMMITTÉ - DEL 1 DRIFTREGLEMENTE FÖR HUVUDBANOR - Stockholm : KJS 1918
?

Jag var i SJK-lokalen tidigare i kväll och tänkte undersöka saken närmare, men kom inte åt att kolla hyllan eftersom lokalen var mörklagd då det pågick ett föredrag med ljusbilder.

I min egen bokhylla finns ett nästan 700 sidor tjockt verk "Betänkande och förslag rörande säkerhetsbestämmelse för driften å järnvägar med huvudbanas karaktär, avgivet av den av KJst den 17 mars 1914 för ändamålet tillsatta kommitté (1914 års säkerhetskommitté)". Denna skrift innehåller mycket utförliga förslag till säkerhets- och signalordningar mm, inklusive kommentarer och reservationer från olika kommittémedlemmar. Jag köpte den från SJK arkiv som för cirka 30 - 40 år sedan hade en stor hög som man antagligen fått från SJ vid någon gallringsaktion och då sålde till medlemmar. Om det bedöms vara av intresse skulle jag kunna skanna in och lägga ut i varje fall delar av rapporten. Rimligtvis är det samma bok som finns i SJK bibliotek i Sollentuna.

1914 års säkerhetskommission - slutrapport

av Anders_W @, lördag, december 08, 2018, 10:02 (168 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Tack för svaret. Jag ligger just nu sjuk, så jag har ingen möjlighet att ta mig till SJK eller till Riksdagsbiblioteket, där det skall finnas ett ex.

Vad jag är mest nyfiken på är de resultat (förslag) kommittén kom fram till. Några av dem nämns i meddelanden från SEJIF, men det vore intressant att se ”hela listan”; då kan man också jämföra med vad som faktiskt blev genomfört.

Under efterforskningarna dök det också upp något kallat ”1904 års säkerhetskommitté”. Vet någon vad detta kan ha varit?


Med vänlig hälsning,

Anders Wallén

1914 års säkerhetskommission - slutrapport

av Gunnar Ekeving @, måndag, december 10, 2018, 21:49 (166 dagar sedan) @ Anders_W

Vad jag är mest nyfiken på är de resultat (förslag) kommittén kom fram till. Några av dem nämns i meddelanden från SEJIF, men det vore intressant att se ”hela listan”; då kan man också jämföra med vad som faktiskt blev genomfört.

Under efterforskningarna dök det också upp något kallat ”1904 års säkerhetskommitté”. Vet någon vad detta kan ha varit?


Med vänlig hälsning,

Anders Wallén

Jag började skanna in rapporten från 1914 års kommitté och lade på samma sida ut lite kortfattad information om 1904 års säkerhetskommitté.

1914 års säkerhetskommitté lämnade förslag till driftreglemente och signalordning. Jag började med att skanna kommitténs utlåtande samt bilagan kring signalordning. Det som gäller driftreglemente mm kanske jag tar vid senare tillfälle.

Bland förslagen kan (kortfattat och starkt förenklat) nämnas

* vitt sken i t ex försignaler skulle ersättas med grönt
* grönt sken i betydelsen "varsamhet" skulle ersättas med brandgult
* trebegreppsförsignaler och genomfartssignaler liknande de som vid denna tid på prov användes mellan Stockholm och Södertälje.
* möjlighet att använda ljussignaler
* termen semafor döms ut
* INTE gå över till att signalera huvudtågväg med flera vingar/sken och sidotågväg med en vinge/ett sken (som i Norge och som föreslagits av Malmslättskommissionen)
* nya signaler med lokvisslan, bl a "beredd" och "har korsande tåg inkommit?"
* lokvisslorna måste bli mer pålitliga, så att de inte "släpper ljudet, varigenom en påbörjad signal kan förlora sin innebörd eller få en annan innebörd...""

1914 års säkerhetskommission - slutrapport

av Stefan Skoglund @, Stenstorp, lördag, december 08, 2018, 18:34 (168 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Hmm, varför har Jönköping ett exemplar ??
---
Betänkande och förslag rörande säkerhetsbestämmelser för driften å järnvägar med huvudbanas karaktär / avgivet av den av Kungl. Järnvägsstyrelsen den 17 mars 1914 för ändamålet tillsatta kommitté (1914 års säkerhetskommitté)
---

Hör den till riksdagstrycket eller är det en departementsskrivning ?

Övriga förutom exemplaret vid Jönköpings högskolas bibliotek finns enligt libris i riksdagsbiblioteket och i Gävle på jvm.

Tips:
i posten för riksdagsbiblioteket anges det att det finns två exemplar (troligtvis finns det fler) men då är A:ex troligtvis nästan helt orört medans B:exemplaret då är det som lämnas ut vid läsesalslån. A:ex lånas troligtvis inte ut.

--
Student i järnvägsdrift, datorvetenskap, signaltekniker, och ambulerande ånglokseldare om man inte hittar mig ombord på en viss ångbåt under sommartid eller i en danslokal.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum