Okänd olycka (Järnväg allmänt)

av Kjell Friberg @, torsdag, januari 10, 2019, 16:03 (158 dagar sedan)

I SJ minnesskrift 1856 - 1906 står under personvagnar att alla vagnar litt BC (BC1 av norrlandstypoen) fanns kvar 1906 utom en som förstörts vid en olyckshändelse i Mattmar år 1883. Genomgång av Str 77 ger vid handen att denna vagn är nr 477 som försvinner ur vagnförteckningen år 1884. I Kenneth Landgrens sammanställning över olyckor 1856 - 1899 finns dock ingen olycka i Mattmar år 1883. Vad hände egentligen i Mattmar år 1883 som förstörde vagn BC 477?

Okänd olycka

av Carl Olof Mossberg @, Falköping/Kristinehamn, torsdag, januari 10, 2019, 17:22 (158 dagar sedan) @ Kjell Friberg

Info finns på sidan 24 i länkad fil. Mvh
1883

Okänd olycka

av Jöran Johansson ⌂ @, NÖ Småland, torsdag, januari 10, 2019, 19:45 (158 dagar sedan) @ Carl Olof Mossberg

Ur Dagens Nyheter fredag 1883-12-07:

"Bantågssammanstötning.
Fyra personer skadade.

En tågsammanstötning af svårare art inträffade i onsdags afton strax efter kl. 6.15 å Mattmar station i Jemtland mellan två personförande ordinarie tåg.

Dervid tillgick sålunda: Då tågen nr 117 från stationen (det står faktiskt så, min kommentar) och tåg nr 110 från Östersund, hvilka å Mattmar station skulle mötas, nästan samtidigt gåfvo ankomstsignal för att ingå å stationen, visades från stationen klart till tåget nr 117, hvaremot till tåget nr 110 i vederbörlig ordning visades stoppsignal. Detta sistnämnda tåg, som bestod af 18 vagnar, hvaraf endast en lärer varit försedd med broms*), kunde dock icke bringas att stanna dels på grund af lutningen in mot stationen samt dels i följd af den ringa bromskraften, utan det inrusade å stationen, dock icke på samma spår som det mötande tåget nr 117 kom, utan på det närmast bredvid liggande spåret och med den olyckliga påföljd att dess lokomotiv körde in från sidan in i tåget nr 117, så detta blef alldeles afskuret, hvarvid dess postvagn, en kombinerad 2:a och 3:e klass personvagn samt ångfinkan krossades."

/Så följer en rätt lång redogörelse om personskador och förstört gods m.m. Säg till om någon vill ha hela texten/

"Under i går hållet förhör om tilldragelsen har utrönts att de till olyckan egentligen vållande äro eldaren Kroon såsom tjenstgörande lokomotivförare, stationskarlen Johansson, hvilken tjenstgjorde som konduktör, samt stationsinspektoren Norman vid Trångsviken." /I vilken mening var och en brustit står inget om/.

"*) Enligt nu gällande tjenstgöringsreglemente skall i godståg minst hvar åttonde vagn vara försedd med bromsinrättning."

--
www.banvakt.se

Olyckan i Mattmar. Pannan från krossade F 6244

av BD @, torsdag, januari 10, 2019, 21:24 (157 dagar sedan) @ Kjell Friberg

[image]

Olyckan i Mattmar. Pannan från krossade F 6244

av Kjell Friberg @, fredag, januari 11, 2019, 08:07 (157 dagar sedan) @ BD

Detta förorsakar nya frågetecken: Både 6244 och 5801 fanns kvar så att de fick nya nummer först 1888 och sedan 1905. F 5801 verkar dessutom vara byggd som ångfinka.

Den enda postvagn jag funnit är CD 523 vilken lämnade Str 77 samtidigt som BC 477. Jag har tyvärr inga närmare uppgifter om denna vagn.

Olyckan i Mattmar. Pannan från krossade Ångfinkorna

av Anders Sandgren @, Bredäng, fredag, januari 11, 2019, 12:47 (157 dagar sedan) @ Kjell Friberg

F 5801-5820 står 1879 noterade som finkor med broms utan notering om värmeångpanna medan 6235-6246 är finkor med broms och värmeångpanna. 5801-5805 står noterade med värmeångpannor 83 medan 6241 står som slopad 1885.
Troligen inköps eller nytillverkas värmeångpannor till 5802-5805 medna 5801 övertar pannan från 6241 (inte 6244).

Olyckan i Mattmar. Pannan från krossade F 6244

av Ola Almquist @, Göteborg, fredag, januari 11, 2019, 11:27 (157 dagar sedan) @ BD

[image]

Står det inte 6241?

M.v.h.
Ola

Ja, 6241 (ingen text)

av Wk @, fredag, januari 11, 2019, 16:59 (157 dagar sedan) @ Ola Almquist

(ingen text)

RSS-feed av trådar
powered by my little forum