SJ Ellok - Takfärg på Da, Dm och Ma (Fordon: lok)

av WS @, fredag, januari 11, 2019, 18:53 (157 dagar sedan)

Frågan har varit uppe nån gång tidigare - Dock utan klar slutsats.

Efter 1970 och senare tid hos SJ, tror jag nog man kan slå fast att endast 2 kulörer användes på
Da, Dm och Ma-lokens tak. Mellangrå och/eller den Blå-grå kulör som användes på Rc-lokens tak.

På nylevererade lok och lok i drift under tidiga år, säg före ca 1965 är det däremot mer varierat.

Ett lok, Da 790, ska ha haft silver/aluminiumfärgat tak.
Många lok, kanske de flesta? verkar ha haft mellangrått tak.
Men, det verkar som att vissa lok levererades med svarta tak.
Det vore trevligt om det går att få fram bättre klarhet i detta. /WS/

Da 792. Svart tak ?
www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KAFP00064

Da 891. Svart tak ?
www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KBDB05806

Dm 1217-1218. Svart tak ?
www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAJ09192

Dm 976 + Dm3 977 + Dm 978. Svart tak ?
www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAJ08950

Ma 882. Svart tak ?
www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAJ08914

Ma 833. Svart tak ?
www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KAFP00060


Slutligen. På några lok var takfärgen nermålad en bit på takkant/front.
www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KBDB07438

SJ Ellok - Takfärg på Da, Dm och Ma

av BJ, lördag, januari 12, 2019, 09:14 (156 dagar sedan) @ WS

Troligen har du läst alla länkar på forumet om ellok och svarta tak.
Det enda kända dokumentet där Ellokens färg på tak nämns, bifogas nedan.

Hoppas på att något senare dokument kan komma fram som bevis i frågan.

I övrigt så tror jag att de länkar du hänvisar till så är taken svarta.
BJ

Klipp från tidigare debatt:
Med hjälp av Thomas hittades en länk på forumet som beskriver färger på ellok 1933.
http://jvmv2.se/forum/index.php?id=38392
BJ

PS: Kopia nedan för snart 10 år sedan.
Signatur NOR skriver följande:

Avskrift från Elektrotekniska byråns PM 7794:

"Målning av korgen till lok för Ångelinjerna.

Korgen målas med Beckers ’Rivalin nr. 69’. Denna färg användes även å takets gavelparti.

Grå färg, å prov märkt 1, användes för strykning av fönsterbågar, jalusikanter samt solskyddsskärmar. Begränsningsytor å fönster och jalusier, ’se skiss’.

Fönsterbågen i gaveldörren målas dock icke med grå färg, utan bestrykes med samma färg som dörren.

Färg å tak samt jalusispjälor, de senare såväl ut- som invändigt, enligt prov märkt 2, (svart färg med brytning åt grått).

Invändiga målningen å förarehyttens väggar enligt prov märkt 3, taket enligt prov märkt 4.

Maskinrummets väggar enligt prov märkt 5, lika hittillsvarande använd färgton, taket, färgprov märkt 6 också lika hittillsvarande.

Prov märkt 7 visar behandlingen av plåten å samtliga takluckor.

För dessa används en blandning av 2,5 delar copalfernissa och 4 delar slammad Malmökrita, vilka sammanröres, varefter 0,3 delar terpentin och 0,2 delar siccativ tillsättes. Ytan bestrykes flödigt härmed, varefter rikligt med sand påsiktas och massan får torka ett dygn. Därefter avsopas all lös sand och ytan bestrykes ytterligare med ovanstående blandning, nu något mera utspädd med copalfernissa och terpentin. Ytan får efter denna strykning torka ca. 2 dygn, då färdigstrykning sker med tjock oljefärg.

Stockholm den 25 november 1933.
Kungl. Järnvägsstyrelsen.
Elektrotekniska byrån."

SJ Ellok - Takfärg på Da, Dm och Ma

av WS @, lördag, januari 12, 2019, 13:43 (156 dagar sedan) @ BJ

Bra med fler funderingar i ämnet.
Har sett att du också har stort intresse för målning och märkning av fordon.

Jo jag har letat och läst i de gamla trådarna, men tack för tips ändå. /WS/

RSS-feed av trådar
powered by my little forum