Kontrollås och kontrollnycklar (Bana)

av Littera JS @, tisdag, februari 05, 2019, 22:12 (198 dagar sedan)

Frågan platsar också i ett parallellforum då det handlar om något som används dagligdags men vill tro att kompetensen finns här:

Enligt TDOK 2014:0380 (uppdaterad 2015) finns det följande nycklar/lås:

K1-K16
PK1-PK7 (till klätterväxlar)
LK16, OK16

Alltså inalles 25 stycken olika nycklar.
K16 nyckeln används ju i nutid. Men hur är det med de andra ?

Kontrollås och kontrollnycklar

av Hans XH Karlsson @, onsdag, februari 06, 2019, 07:59 (198 dagar sedan) @ Littera JS

Enligt TDOK 2014:0380 (uppdaterad 2015) finns det följande nycklar/lås:

K1-K16
PK1-PK7 (till klätterväxlar)
LK16, OK16

Alltså inalles 25 stycken olika nycklar.
K16 nyckeln används ju i nutid. Men hur är det med de andra ?

Jag har ytterst ringa erfarenhet av klätterväxlar/PK1-PK7 så dessa kan jag inte svara för men i övrigt används K-nycklar fortfarande på en mängd platser och utan att ha kontrollerat uppgifterna för alla platser i landet kan jag säga att alla eller i vart fall de flesta sorters K-nycklar är i bruk.
K1-K11 är avsedda att låsa växlar, spårspärrar etc. som sedan ska kontrollbekräftas i ställverket. Om en sådan nyckel sätts in i ställverket eller i ett fristående magnetlås är ställverket säkert på att växeln/spårspärren etc. intar rätt läge och är låst i detta läge. Ofta kopplar man ihop t ex spårspärr och växel så att man först måste se till att spårspärren ligger på för att få ut spårspärrens nyckel och sedan får man lägga växeln rätt och sätta in spårspärens nyckel i växeln för att få ut växelns K-nyckeln. När man tagit ut växelns nyckel är spårspärrens nyckel fastlåst i växeln och det räcker att gå till ställverket med växelnyckeln så vet ställverket att både spårspärr och växel ligger rätt och är låsta.
Det finns också (men mera sällsynt) på vissa platser objekt (t ex växlar) som kan låsas antingen i ena eller andra läget och då finns det två nycklar och beroende på vilken man får ut och sätter i ställverket vet ställverket hur växeln ligger.
K12 används för att låsa växlar/spårspärrar som inte kontrollbekräftas i ställverket. Det kan t ex handla om spårspärrar på industrispår som ska ligga på när växling inte pågår. Dessa spårspärrar är ju inte till för att skydda tåg på andra spår med tågrörelser utan de är ju till av andra orsaker t ex om industrispåret lutar ska de hindra att uppställda vagnar, som oavsiktligt kommer i rörelse, ska kunna rulla iväg längre sträckor.

K13 används på sträcka med radioblockering för att låsa upp driftplatser för lokal växling.

K14 används då en driftplats ska göras obevakad. Ställverket ska då ställas på "fri genomfart" och nyckeln gör att det går att ge körsignal åt båda hållen samtidigt så att tåg kan passera den obevakade driftplatsen i valfri riktning. (Annars hindrar ju ställverket att man samtidigt ställer kör från båda hållen in på samma spår men det beroendet i ställverket upphävs med K14-nyckeln).

K15 är den nyckel som används för att ställa huvudsignaler till kör. Finns inte de andra nycklarna som ska vara i ställverket på plats för den tänkta tågvägen går det inte att få kör/inte att vrida om K15.

K16 används för att låsa upp obevakade driftplatser och linjeplatser i system M.

Vad gäller LK16 och OK16 har jag dålig koll på var de finns. Det fanns en LK16 i Skuckuviken (norr om Svenstavik på Inlandsbanan) fram till för något år sedan då växeln i huvudspåret revs.

Det finns även andra nycklar av mindre format som i vissa ställverkstyper används som K-nycklar. Dessa är K14P ,K15P, K15PE, K15F och K15FG.

Någon mera signalkunnig kan säkert komplettera ovanstående med mera intressant och precis information. Min främsta merit vad gäller K-nycklar är att min far har tillverkat sådana då han i hela sitt yrkesverksamma liv jobbade på ÅSSA i Åtvidaberg. Han följde dock inte med när järnvägs-/spårvägsdelen av tillverkningen såldes och flyttades utan han blev kvar i Åtvidaberg och han jobbade istället vidare på de företag som övertog den kvarvarande tillverkningen av främst smörjapparater.

Kontrollås och kontrollnycklar -- K16 med varianter

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, februari 06, 2019, 11:17 (198 dagar sedan) @ Hans XH Karlsson

K16 används för att låsa upp obevakade driftplatser och linjeplatser i system M.

Vad gäller LK16 och OK16 har jag dålig koll på var de finns. Det fanns en LK16 i Skuckuviken (norr om Svenstavik på Inlandsbanan) fram till för något år sedan då växeln i huvudspåret revs.

LK16 och OK16 är varianter av K16. De fungerar mekaniskt så här:

* Till ett K16-lås kan man -- utöver K16-nyckel -- även använda OK16-nyckel (men inte LK16-nyckel).
* Till ett LK16-lås kan man -- utöver LK16-nyckel -- även använda K16-nyckel (men inte OK16-nyckel).
* Till ett OK16-lås kan man inte använda annan nyckel än OK16-nyckel.

LK16-lås har använts vid linjeplatser (förr: lastplatser) vars växlar inte kontrollbekräftas (förr: förreglas) i någon huvudsignal. OK16-lås har använts vid driftplatser (förr: stationer) som kan lämnas obevakade men vars signalställverk saknar tågvägslåsning. De har bara förekommit i system M (förr: sträcka utan linjeblockering med tåganmälan).

Jag har själv inte helt lyckats genomskåda bakgrunden till valet mellan K16-, LK16- och OK16-lås. Den som vet något mer om detta får mer än gärna höra av sig.
/up

Kontrollås och kontrollnycklar -- K16 med varianter

av Harald ⌂ @, Göteborg, onsdag, februari 06, 2019, 17:03 (197 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Jag har själv inte helt lyckats genomskåda bakgrunden till valet mellan K16-, LK16- och OK16-lås. Den som vet något mer om detta får mer än gärna höra av sig.
/up

Det har väl framgått av någon tidigare diskussion att platser som har övergått till andra spårinnehavare, t.ex. museiföreningar, har fått LK16-lås. Det verkar ju vara så att LK16-lås används på platser som ska kunna låsas upp av någon som man inte vill ska kunna låsa upp plats med K16-lås och OK16-lås används på platser som bara ska kunna låsas upp av särskilt betrodda.

Kontrollås och kontrollnycklar -- LK16

av Erik Andersson @, Lund, onsdag, februari 06, 2019, 20:24 (197 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Enligt Lundbergs kompendium så är LK16 till för oförreglade lastplatser med fler än en växel. Där alltså K16-nyckeln passar direkt i tågspårsväxlarnas lås.

Man kan ju bara kvittera ut en K16 nyckel från angränsande station, och om man av någon anledning skulle behöva ha flera av växlarna upplåsta samtidigt så blir det problem. Om behov fanns kunde man man därför komplettera lastplatsen med ett centrallås där man kunde stoppa in sin medhavda K16 och få ut två eller fler LK16 som man kunde låsa upp växlarna med.

Kontrollås och kontrollnycklar -- LK16

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, februari 06, 2019, 23:41 (197 dagar sedan) @ Erik Andersson

Enligt Lundbergs kompendium så är LK16 till för oförreglade lastplatser med fler än en växel. Där alltså K16-nyckeln passar direkt i tågspårsväxlarnas lås.

Man kan ju bara kvittera ut en K16 nyckel från angränsande station, och om man av någon anledning skulle behöva ha flera av växlarna upplåsta samtidigt så blir det problem. Om behov fanns kunde man man därför komplettera lastplatsen med ett centrallås där man kunde stoppa in sin medhavda K16 och få ut två eller fler LK16 som man kunde låsa upp växlarna med.

Aha, tack för detta förklarande besked. Av det inser jag också varför LK16-lås inte behövdes vid en lastplats med bara en växel i tågspåret.

Och vid lastplats med förreglande huvudsignaler kan man förstås inte ha K16-lås (eller LK16-lås) direkt i växlarna, eftersom man där rimligen måste gå med sin medförda K16-nyckel via ett centrallås för att säkerställa att huvudsignalerna ställs till "stopp" innan någon växel i tågspåret låses upp, och att de inte kan ställas till "kör" igen förrän alla växlar (och skyddsväxlar eller spårspärrar) är låsta i normalläge.
/up

Kontrollås och kontrollnycklar -- teknisk funktion

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, februari 06, 2019, 11:29 (198 dagar sedan) @ Hans XH Karlsson

Om K-låsens tekniska funktion kan man tillägga följande:

Ett enkelt kontrollås kan vara upplåst (låskolven indragen) eller låst (låskolven utskjuten). I regel kan K-nyckeln tas ur låset bara när det är låst. När låset är upplåst sitter nyckeln fast i låset. Undantag från detta är K12- och K15-lås: K12- resp. K15-nyckeln kan tas ur låset oberoende av om det är låst eller inte.

Ett dubbelt kontrollås består av två sammanbyggda K-lås (t.ex. K1/K2), med en gemensam låskolv. Låset manövreras genom att de två nycklarna vid omvridning skjuter låskolven åt var sitt håll. Därigenom blir den ena K-nyckeln (t.ex. K1-nyckeln) fast i låset när den andra (K2-nyckeln) kan tas ut, eller omvänt. Detta utnyttjas för låsning av flera objekt i serie.
/up

Kontrollås och kontrollnycklar -- teknisk funktion

av Karlsson @, MARIESTAD, onsdag, februari 06, 2019, 11:37 (198 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

I Hultsfred användes förr K12 för södra delen av smalspårsbangården. Mitt minne säger att de låsen var precis som ett K1-lås i funktionen, när kolven var inne så satt nyckeln fast. Det fanns ingen förregling av växlarna så tkl fick se till så alla K12 var på plats som en del av tågvägsinspektionen.

Kontrollås och kontrollnycklar -- teknisk funktion

av Hugo K ⌂ @, VIMMERBÃœ, onsdag, februari 06, 2019, 11:47 (198 dagar sedan) @ Karlsson

I Hultsfred användes förr K12 för södra delen av smalspårsbangården. Mitt minne säger att de låsen var precis som ett K1-lås i funktionen, när kolven var inne så satt nyckeln fast. Det fanns ingen förregling av växlarna så tkl fick se till så alla K12 var på plats som en del av tågvägsinspektionen.

Ställbocken för Hultsfreds smalspårsbangård hade ett K10-lås som låste den växel (som i sin tur låste en spårspärr) som ligger längst söderut. Det K10-låset gjorde att man ej kunde ställa semaforen G i kör så länge växeln var upplåst. K12 nycklarna verkar istället ha använts för fjäderväxlarna i bangårdens norra del enligt denna ritning på Ekevings hemsida

Kontrollås och kontrollnycklar -- teknisk funktion

av Karlsson @, MARIESTAD, onsdag, februari 06, 2019, 11:55 (198 dagar sedan) @ Hugo K

Intressant ritning, lokstallet är inritat trots att det revs "tidigt", däremot är fjäderväxlarna inritade och spår 7 och 8 saknas, saker som inträffade i mitten av 70-talet. Växlarna på spår 5 var låsta, även en växel som saknas i söder precis efter fjäderväxeln.

I stället för kontrollåsnycklar -- faktiskt inte K-nycklar

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, februari 06, 2019, 11:37 (198 dagar sedan) @ Hans XH Karlsson

Det finns även andra nycklar av mindre format som i vissa ställverkstyper används som K-nycklar. Dessa är K14P ,K15P, K15PE, K15F och K15FG.

Ja, det är väl värt att understryka att dessa nycklar inte är kontrollåsnycklar (K-nycklar) men används i samma funktioner som en K14- resp. K15-nyckel.

K14P- och K15P-nycklarna är små cylinderlåsnycklar, alltså "patentlåsnycklar" som är upphovet till tillägget 'P'.

Men vad är upphovet till bokstäverna i beteckningarna K15PE, K15F och K15FG? Är dessa nycklar också cylinderlåsnycklar?
/up

I stället för kontrollåsnycklar -- faktiskt inte K-nycklar

av daniel @, onsdag, februari 06, 2019, 12:53 (198 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Det finns även andra nycklar av mindre format som i vissa ställverkstyper används som K-nycklar. Dessa är K14P ,K15P, K15PE, K15F och K15FG.

Ja, det är väl värt att understryka att dessa nycklar inte är kontrollåsnycklar (K-nycklar) men används i samma funktioner som en K14- resp. K15-nyckel.

K14P- och K15P-nycklarna är små cylinderlåsnycklar, alltså "patentlåsnycklar" som är upphovet till tillägget 'P'.

Men vad är upphovet till bokstäverna i beteckningarna K15PE, K15F och K15FG? Är dessa nycklar också cylinderlåsnycklar?
/up

K15PE är väl nyckeln till reservmanöverlåsen til växlar på stlv 85?
Det är/ser ut som en Kabanyckel.

K15F och K14F är lås/nycklar av samma typ som K15PE som ersätter patentlåsnycklarna eftersom låsen till dem inte längre tillverkas.

Kontrollås och kontrollnycklar

av Anders Järvenpää @, Åbo, onsdag, februari 06, 2019, 10:23 (198 dagar sedan) @ Littera JS

Även här i Finland används K-nyckelsystemet. Jag förmodar att nyckelprofilerna är likadana som i Sverige. Den speciella användningen av K14, K15 och K16 i Sverige finns däremot inte här.

Jag har ritningar över nyckelprofilerna i arkivet. Min avsikt är att digitalisera materialet och kontrollera huruvida samma profiler verkligen används i Sverige och Finland när ritningarna kommer emot nästa gång.

K-nycklarna används dessutom allmänt vid museibanor. På grund av systemets och nycklarnas stora utbreddning och systemets höga ålder torde nycklarna inte längre ha någon mer omfattande säkerhetsfunktion. Korrekt använda är de givetvis ett bra verktyg för att hålla ordning på växlar och signaler vid sidobanor med lägre säkerhetskrav.

Kontrollås och kontrollnycklar

av Överkörmästaren, onsdag, februari 06, 2019, 10:41 (198 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

På grund av systemets och nycklarnas stora utbreddning och systemets höga ålder torde nycklarna inte längre ha någon mer omfattande säkerhetsfunktion. Korrekt använda är de givetvis ett bra verktyg för att hålla ordning på växlar och signaler vid sidobanor med lägre säkerhetskrav.

Det är ju just den ordningen som är säkerhetsfunktionen. Skulle inte säga att det är att ställa ”lägre säkerhetskrav”, däremot är det krav som är anpassade efter en annan (inte nödvändigtvis lägre) riskbild.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum