Fastighets AB Rimbobanan? (Järnväg allmänt)

av Bobo L @, onsdag, februari 06, 2019, 17:29 (165 dagar sedan)

Som jag en gång fick det förklarat bildades Fgh AB Rimbobanan när SRJ slutligen inlemmades i SJ. Syftet med bolaget var främst att förvalta SRJ-personalens pensionspengar och möjligen/troligen var pengarna placerade i fastigheter, främst Valhallavägen 75-77.

1)
Vem var ägare till bolaget efter 1959?

2)
När den siste SRJ-anställde avlidit likviderades bolaget, men vart fördes återstående tillgångar? (Denna mening ska måhända läsas i futurum?)

Stämmer ovanstående? Om inte, hur var det i så fall?

Fastighets AB Rimbobanan?

av Thomas K Ohlsson @, onsdag, februari 06, 2019, 17:43 (165 dagar sedan) @ Bobo L

Som jag en gång fick det förklarat bildades Fgh AB Rimbobanan när SRJ slutligen inlemmades i SJ. Syftet med bolaget var främst att förvalta SRJ-personalens pensionspengar och möjligen/troligen var pengarna placerade i fastigheter, främst Valhallavägen 75-77.

1)
Vem var ägare till bolaget efter 1959?

2)
När den siste SRJ-anställde avlidit likviderades bolaget, men vart fördes återstående tillgångar? (Denna mening ska måhända läsas i futurum?)

Stämmer ovanstående? Om inte, hur var det i så fall?

Jag har inga svar på ovanstående frågor - men sådant låter jag inte hindra mej från att skriva ändå!

Fastigheten Valhallavägen 75-77, också känd som Kv Roslagsbanan 30, ägs numera av Trafikförvaltningen (Region Stockholm). Jag har förmodat att den övergick i dåvarande SL:s ägo när man övertog Roslagsbanan från SJ (1972), vilket kan tala mot att den skulle ha ägts av Fgh AB Rimbobanan. Men det är trots allt möjligt att det fanns ett mellanspel hos detta för mej okända bolag!

spekulerar
Thomas K Ohlsson

Fastighets AB Rimbobanan?

av Överkörmästaren, onsdag, februari 06, 2019, 19:28 (164 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Som jag en gång fick det förklarat bildades Fgh AB Rimbobanan när SRJ slutligen inlemmades i SJ. Syftet med bolaget var främst att förvalta SRJ-personalens pensionspengar och möjligen/troligen var pengarna placerade i fastigheter, främst Valhallavägen 75-77.

1)
Vem var ägare till bolaget efter 1959?

2)
När den siste SRJ-anställde avlidit likviderades bolaget, men vart fördes återstående tillgångar? (Denna mening ska måhända läsas i futurum?)

Stämmer ovanstående? Om inte, hur var det i så fall?


Jag har inga svar på ovanstående frågor - men sådant låter jag inte hindra mej från att skriva ändå!

Fastigheten Valhallavägen 75-77, också känd som Kv Roslagsbanan 30, ägs numera av Trafikförvaltningen (Region Stockholm). Jag har förmodat att den övergick i dåvarande SL:s ägo när man övertog Roslagsbanan från SJ (1972), vilket kan tala mot att den skulle ha ägts av Fgh AB Rimbobanan. Men det är trots allt möjligt att det fanns ett mellanspel hos detta för mej okända bolag!

spekulerar
Thomas K Ohlsson

I 1976 års årsredovisning nämns följande dotterbolag:

Arreta Pension AB (avvecklat under året)
Fastighets AB Viggestaberg
Järnvägs AB Roslagsbanan
Trafik AB Saltsjöfart
Trafik AB Stockholm - Södra Lidingön
Vaxholms Trafik AB

Aktierna i Järnvägs AB Roslagsbanan var bokförda till ett sammanlagt värde av hela 5000 kr, vilket kan jämföras med TS (9 milj) och SSLidJ (1,2 milj).

Fastighets AB Rimbobanan?

av Strömgränsreferensen @, onsdag, februari 06, 2019, 22:03 (164 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Som jag en gång fick det förklarat bildades Fgh AB Rimbobanan när SRJ slutligen inlemmades i SJ. Syftet med bolaget var främst att förvalta SRJ-personalens pensionspengar och möjligen/troligen var pengarna placerade i fastigheter, främst Valhallavägen 75-77.

1)
Vem var ägare till bolaget efter 1959?

2)
När den siste SRJ-anställde avlidit likviderades bolaget, men vart fördes återstående tillgångar? (Denna mening ska måhända läsas i futurum?)

Stämmer ovanstående? Om inte, hur var det i så fall?


Jag har inga svar på ovanstående frågor - men sådant låter jag inte hindra mej från att skriva ändå!

Fastigheten Valhallavägen 75-77, också känd som Kv Roslagsbanan 30, ägs numera av Trafikförvaltningen (Region Stockholm). Jag har förmodat att den övergick i dåvarande SL:s ägo när man övertog Roslagsbanan från SJ (1972), vilket kan tala mot att den skulle ha ägts av Fgh AB Rimbobanan. Men det är trots allt möjligt att det fanns ett mellanspel hos detta för mej okända bolag!

spekulerar
Thomas K Ohlsson

Fastigheten ägdes inte av SL utan av SJ och förvaltades genom SJ husområde i Tm i vart fall en bit in på 1980 talet.

Fastighets AB Rimbobanan?

av Stefan Olsson @, onsdag, februari 06, 2019, 22:37 (164 dagar sedan) @ Strömgränsreferensen

Jag flyttade från Gävle och började på SJ HK någon gång kring 82/83. Fick då lägenhet i huset och hade Rimbobanans fastighets AB som hyresvärd. Lägenheten var en etta på första våningen och trafiken på Valhallavägen var mycket intensiv. Bodde bara ett år och vad som hände sedan med bolaget vet jag inte.

Ett kuriosum var att hyresgästen före mig var Thor Modéens änka som flyttat till lägenheten efter mannens död, vad jag kommer ihåg.

Fastighets AB Rimbobanan?

av Thomas K Ohlsson @, torsdag, februari 07, 2019, 12:11 (164 dagar sedan) @ Stefan Olsson

Jag flyttade från Gävle och började på SJ HK någon gång kring 82/83. Fick då lägenhet i huset och hade Rimbobanans fastighets AB som hyresvärd. Lägenheten var en etta på första våningen och trafiken på Valhallavägen var mycket intensiv. Bodde bara ett år och vad som hände sedan med bolaget vet jag inte.

Ett kuriosum var att hyresgästen före mig var Thor Modéens änka som flyttat till lägenheten efter mannens död, vad jag kommer ihåg.

Då är frågan när landstinget köpte fastigheten?
Och hur förhållandena såg ut under tiden fastigheten ägdes av Rimbobanan (som förmodligen var ett dotterbolag till SJ) men SL tagit över Roslagsbanan - hyrde SL (eller snarare Järnvägs AB Roslagsbanan) stationslokalerna?

Det fanns även ett "mellanspel" när fastigheten hade en bygmästare som ägare (jag tror det var Reinhold) vilket slutade i konkurs och SL fick köpa tillbaka kåken... (1992?).
Eller var det Rimbobanan som sålde fastigheten till Reinhold och det var först 1992 som den kom i landstingets ägo?

(Detta kanske är perifera frågor för de flesta som är intresserade av järnvägshistoria, men eftersom jag jobbade med den senaste renoveringen av huset har jag ett speciellt intresse för frågeställningen... det var då jag fick intrycket - troligen felaktigt - att fastigheten följde med när SL övertog Roslagsbanan. Järnvägen alltså, inte fastigheten Roslagsbanan 30!)

svamlar
Thomas K Ohlsson

Fastighets AB Rimbobanan?

av Anders Jansson @, torsdag, februari 07, 2019, 17:23 (164 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Vid försäljningen till SL behöll SJ byggnaden vid Stockholm östra. Det gjordes genom att bangårdsområdet och linjen mot Albano avsöndrades från Järnvägsstadsägan nr 1. Den senare behölls av SJ och utgjordes då av den aktuella byggnaden. SL kom att bli hyresgäst i de delar som behövdes för järnvägsverksamheten.

Varför SJ behöll byggnaden framgår inte av de källor jag har tillgång till nu. Ett vagt och osäkert minne säger dock att orsaken kan ha varit olika syn på byggnadens kommersiella värde där SJ kan antas ha haft en mera "modern syn".

Fastighets AB Rimbobanan?

av ztenlund ⌂ @, torsdag, februari 07, 2019, 21:04 (163 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Jag flyttade från Gävle och började på SJ HK någon gång kring 82/83. Fick då lägenhet i huset och hade Rimbobanans fastighets AB som hyresvärd. Lägenheten var en etta på första våningen och trafiken på Valhallavägen var mycket intensiv. Bodde bara ett år och vad som hände sedan med bolaget vet jag inte.

Ett kuriosum var att hyresgästen före mig var Thor Modéens änka som flyttat till lägenheten efter mannens död, vad jag kommer ihåg.


Då är frågan när landstinget köpte fastigheten?
Och hur förhållandena såg ut under tiden fastigheten ägdes av Rimbobanan (som förmodligen var ett dotterbolag till SJ) men SL tagit över Roslagsbanan - hyrde SL (eller snarare Järnvägs AB Roslagsbanan) stationslokalerna?

Det fanns även ett "mellanspel" när fastigheten hade en bygmästare som ägare (jag tror det var Reinhold) vilket slutade i konkurs och SL fick köpa tillbaka kåken... (1992?).
Eller var det Rimbobanan som sålde fastigheten till Reinhold och det var först 1992 som den kom i landstingets ägo?

(Detta kanske är perifera frågor för de flesta som är intresserade av järnvägshistoria, men eftersom jag jobbade med den senaste renoveringen av huset har jag ett speciellt intresse för frågeställningen... det var då jag fick intrycket - troligen felaktigt - att fastigheten följde med när SL övertog Roslagsbanan. Järnvägen alltså, inte fastigheten Roslagsbanan 30!)

svamlar
Thomas K Ohlsson

Oavsett övrigt svammel så verkar uppgiften om Reinholds stämma. Jag sökte i SvD:s arkiv och 1994 finns en artikel införd som ger vid handen att Reinholds konkurs slutade med att Trygg Hansa blev ägare till fastigheten Roslagsbanan 30.

Anledningen till artikeln är att Trygg hade träffat avtal med SL om att de skulle förvärva fastigheten, men under processens gång hade hyresgäster bildat en bostadsrättsförening som menade att den i och med lagstadgad hembudsrätt hade rätt att köpa den. Trygg sökte tydligen dispens hos Hyresnämnden och Bostadsdomstolen. Där fick man inte gehör, men man hade någonstans tryckt in ett servitut som bland annat gav SL lägre hyra. SL själva anförde att de ville investera i fastigheten för att förbättra för resenärer mm och att det sågs som ogörligt att förhandla i dessa frågor med en bostadsrättsförening, varför man ville förvärva fastigheten själva.

Exakt hur historien slutar framgår inte, men vi vet ju att SL till slut köpte och enligt artikeln skulle föreningen behöva lämna besked före sommaren innevarande år. Bostadsrättsföreningens ordförande lämnar kommentaren att de måste sätta sig ned och räkna på det hela med anledning av servitutet och de inte vet hur det ska gå ihop. Kanske blev det helt enkelt så att de gav sig för att de inte fick ihop ekonomin. Man kan för övrigt notera att bostadsrättsföreningar med mycket lokaler kan bli lite knepiga ur skattehänseende för medlemmarna.

Fastighets AB Rimbobanan?

av 53 Wadsten @, Norrköping, fredag, februari 08, 2019, 10:40 (163 dagar sedan) @ ztenlund

Fastigheten på Valhallavägen 65 tillhörde också Rimbobanan.

Fastighets AB Rimbobanan?

av ztenlund ⌂ @, fredag, februari 08, 2019, 11:47 (163 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Fastigheten på Valhallavägen 65 tillhörde också Rimbobanan.

Annons med efterfrågande om anbud på fastigheten med den adressen finns införd 1965 i SvD av Rimbobanans Fastighets AB, med adress hos SJ på Klarabergsviadukten. Hur turerna sen ser ut går nog inte att utröna den vägen. 1990 finns en annons återigen införd med efterfrågande av anbud på fastigheten Roslagsbanan 10 med adress Valhallavägen 65, denna gång direkt av SJ.

Fastighets AB Rimbobanan?

av 53 Wadsten @, Norrköping, fredag, februari 08, 2019, 12:18 (163 dagar sedan) @ ztenlund

I denna fastighet bodde b.la underinspektor Sten Edluund, Stocholm Ö, samt vår barnsköterska
fru Nanny Blom.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum