Egenkonkurrens eller komplettering? (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, söndag, februari 10, 2019, 11:34 (197 dagar sedan)

Tack för KBJ-artikeln! Glömmas skall dock inte att kalmarsmalspåret drev även en omfattande vägtrafik, påbörjad 1924. 1932 ägde man 11 bussar, 18 personbilar (taxirörelse?) och hela 31
lastbilar. Saken skymtar också i TÅG UT: "Stationskarlarna var som vanligt ute på bilkörning".
Denna jobbkombination slopades av SJ, som hade helt skilda avtal för landsväg och järnväg.

1931-1934 byggde man upp den viktiga busslinjen Kalmar-Oskarshamn kustvägen. Kunde gena förbi tågbytena i Ruda och Sandbäckshult: Flera linjer landet runt har tillkommit på detta sätt.

KTsJ-eldaren Edvin Johansson hade 1922 slutat där och öppnat en konkurrerande busslinje längs banan. Med på 30-talet tre bussar.

1934 hade vägfordonen satts på eget bolag, Östra Smålands Trafik AB. Enligt uppgift för att skydda dem mot utmätning om järnvägsrörelsen skulle haverera (KTsJ var just detta år mycket nära en utmätning för skuld).

Samanvändning av trafikpersonal järnväg/landsväg

av Kjell Aghult @, måndag, februari 11, 2019, 16:15 (195 dagar sedan) @ Kjell Aghult

....Saken skymtar också i TÅG UT: "Stationskarlarna var som vanligt ute på bilkörning"...

Fallen var inte vanliga, men några kan letas fram:
1) Ystadsbanorna ägde vid förstatligandet 20 bussar och 14 lastbilar, de senare mest för godsutkörning från stationerna. Enligt ett tidigare klipp här på Forumet kördes lastbilarna av
stationskarlar, ett slags utvidgad godsmagasinstjänst.

2) ÖJ busslinje från Byxelkrok slutade till 1939 i Persnäs (då förlängd till Borgholm).
Bussen stannade i Ps i väntan på tågets återkomst. Under tiden utförde chauffören stationskarlssysslor. Källa är vad jag minns något av Hjalmar Nilssons ÖJ-historisks häften
(Han var själv gammal bussförare i bolaget). ÖJ ägde 1932 8 bussar, 2 personbilar och
6 lastbilar.

Samanvändning av trafikpersonal järnväg/landsväg (Forts)

av Kjell Aghult @, måndag, februari 11, 2019, 16:31 (195 dagar sedan) @ Kjell Aghult

....Saken skymtar också i TÅG UT: "Stationskarlarna var som vanligt ute på bilkörning"...

Fallen var inte vanliga, men några kan letas fram:
1) Ystadsbanorna ägde vid förstatligandet 20 bussar och 14 lastbilar, de senare mest för godsutkörning från stationerna. Enligt ett tidigare klipp här på Forumet kördes lastbilarna av
stationskarlar, ett slags utvidgad godsmagasinstjänst.

2) ÖJ busslinje från Byxelkrok slutade till 1939 i Persnäs (då förlängd till Borgholm).
Bussen stannade i Ps i väntan på tågets återkomst. Under tiden utförde chauffören stationskarlssysslor. Källa är vad jag minns något av Hjalmar Nilssons ÖJ-historiska häften
(Han var själv gammal bussförare i bolaget). ÖJ ägde 1932 8 bussar, 2 personbilar och
6 lastbilar.

3) Detta kom inte med, jag tryckte fel:
I någotsånär modern tid, 1982, besökte jag lilla kommunala Hersfelder Kreisbahn i mellersta dåvarande Västtyskland - nära DDR-gränsen (Banlängd 26 km). Huvudsakligen en godsbana med
litet arbetsplats- och skolpersontrafik. En av förarna hade busskort och körde på personlig
tjänst skolbuss morgon och eftermiddag och ett godstågspar mitt på dagen. "Det gick åt två man att ersätta honom vid frånvaro". Inte oväntat trafikerades banan enligt "radiobaserad § 100" med Schenklengsfeld (med lokstall m m) som tågledningsstation.

Samanvändning av trafikpersonal järnväg/landsväg (Forts)

av Gunnar Olson @, måndag, februari 11, 2019, 18:56 (195 dagar sedan) @ Kjell Aghult

På 1970-talet förekom faktiskt i viss mån sådan tjänstgöring vid SJ:s då spårlösa station i Tingsryd. Den man som bemannade godsmagasinet körde med en liten gaffeltruck och en fyrhjulig orange kärra (av traditionell bagagekärremodell) ut gods till vissa kunder i tätortens centrum. Möbelaffären fick alla vardagar gods på detta sätt. Jag förmodar att Svelastbilen, som tog godset från Växjö, av utrymmesskäl hade svårt att leverera godset direkt till de kunder, som fick ovannnämnda utkörning.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum