Ansvar (Järnväg allmänt)

av jhje @, söndag, februari 10, 2019, 13:08 (194 dagar sedan)

Jag är uppväxt på en kombinerad post-järnvägsstation. Denna plats ligger på västsidan av Galtåsen.
Under sommaren så regnade det och vinter föll snön. Stationsföreståndaren hade ansvar för framkomlighet och vinterstid så var det ett relativt stort område, som skulle skottas.


Då en person, som hade ärende till kombinationen föll på en isfläck och fick skada, kanske ett besök på sjukstugan.

Vems ansvar: Postverket eller SJ, Min far stationsföreståndaren eller den enskilde?.


Väntsalen var ju öppen före första tåg och stängd efter sista tåg, värmen kom från vedeldad kamin( senare koks) Det fanns folk, som satt där för uppvärmning och vem hade ansvar för en evt fallskada?

Ansvar

av Lennart Petersen @, söndag, februari 10, 2019, 17:49 (194 dagar sedan) @ jhje

Jag är uppväxt på en kombinerad post-järnvägsstation. Denna plats ligger på västsidan av Galtåsen.
Under sommaren så regnade det och vinter föll snön. Stationsföreståndaren hade ansvar för framkomlighet och vinterstid så var det ett relativt stort område, som skulle skottas.


Då en person, som hade ärende till kombinationen föll på en isfläck och fick skada, kanske ett besök på sjukstugan.

Vems ansvar: Postverket eller SJ, Min far stationsföreståndaren eller den enskilde?.


Väntsalen var ju öppen före första tåg och stängd efter sista tåg, värmen kom från vedeldad kamin( senare koks) Det fanns folk, som satt där för uppvärmning och vem hade ansvar för en evt fallskada?

Kommer att tänka på en händelse på Inlandsbanan där ett paket innehållande en tårta hade kommit fram lite lätt kvaddat och kunden var inte helt nöjd. En skrivelse kom till berörd person som förväntades svara och förklara. Och förklaring kom: ”vid det aktuella tillfället tjänstgjorde jag som lokförare, biljettsäljare, konduktör, tågklarerare,växlare och godsexpeditör. Jag förmodar att just godsexepeditören begått ett misstag och ska vid tillfälle meddela honom en reprimand”. Efter det svaret kom visst inga fler frågor i ärendet.

Ansvar

av jhje @, söndag, februari 10, 2019, 19:30 (194 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Förr så hade man "Drulle"försäkring som kunde vara till hjälp. Vid godsmagasinet hade vi ett cykelställ för resande. Där hade Helge S parkerat sin cykel. Den provsatt jag så det uppstod en skada på framhjulet och Helge kom 4-buseen och blev arg över skadan. Så han gick faderern och klagade och då vara det bara att sitt ansvar och skadan betalades den av min "Drulle".

också lärde jag en livsläxa

Ansvar

av Gunnar Lilienberg ⌂ @, Kristianstad, måndag, februari 11, 2019, 15:41 (193 dagar sedan) @ jhje

(...)

Vems ansvar: Postverket eller SJ, Min far stationsföreståndaren eller den enskilde?.

(...)

Svaret är att ansvaret föll på SJ. SJ utförde tjänster åt Postverket i sina lokaler. Postverket hade inget ansvar för snöröjning eller halkbekämpning inom SJ:s område. När det gäller tjänstemäns civilrättsliga ansvar så är det så att så länge som det är frågan om något som tjänstemannen gör (eller underlåter att göra) som en del av sitt tjänsteutövande, så faller det ansvaret på myndigheten/företaget, inte på tjänstemannen själv.

Ansvar

av jhje @, måndag, februari 11, 2019, 16:38 (193 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

Min far och hans två bröder började på HNJ. Pappa var väl med under den stora arbetslöshets perioden och var säkert tacksamma att få jobb men jag tror att alla tre blev präglade av HNJ:s policy. Bolaget först.

Ansvar

av Lennart Petersen @, måndag, februari 11, 2019, 21:15 (193 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

(...)

Vems ansvar: Postverket eller SJ, Min far stationsföreståndaren eller den enskilde?.

(...)


Svaret är att ansvaret föll på SJ. SJ utförde tjänster åt Postverket i sina lokaler. Postverket hade inget ansvar för snöröjning eller halkbekämpning inom SJ:s område. När det gäller tjänstemäns civilrättsliga ansvar så är det så att så länge som det är frågan om något som tjänstemannen gör (eller underlåter att göra) som en del av sitt tjänsteutövande, så faller det ansvaret på myndigheten/företaget, inte på tjänstemannen själv.

Men det kan bli avsevärda administrativa problem ändå om man vill krångla till det. Minns ett postkontor där det bröt ut en långvarig fejd. En postiljon anställd på brev hade att på,uppdrag av avdelning kassa öppna kontoret för allmänheten. Då bar det sig inte bättre än att nyckeln gick av på mitten. Postiljonen personligen avkrävdes inget men fejden kom att gälla vilken avdelning som skulle betala för tillkallad låssmed.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum