Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden. (Järnväg allmänt)

av Cargoman, måndag, februari 11, 2019, 21:36 (193 dagar sedan)

Jag har alltid gillat blandade tåg sedan jag på kvällarna var nere på Hässleholm station och tittade på växlingen av tåg 4394 som gjorde växlingsuppehåll på sin långa väg till Boden. Tåget bestod av Igv (ilgodsvagnar) och Olv (omlastningsvagnar), och vagnarna från Helsingborg skulle växlas in stationsrätt i tåget. Dessutom lastade plattformstruckar in gods i de övriga vagnarna. Kylvagnar medfördes inte i detta tåg, utan de gick i systertåget 4384 som var ett Gxt (godsexpresståg) Malmö-Boden. Kyl- och grönsaksvagnar från Helsingborg mot Norrland kopplades in i detta tåg i Hässleholm.

Som lokförare har jag bara kört ett stort blandat tågpar, nämligen 3464 och 3463 Östersund-Storlien-Östersund. En personvagn och en FV1 (6 axlar) var grundstommen, men oftast medföljde godsvagnar som inte hunnit med godståget till/från Storlien, eller inte fått plats i detta. Som mest hade jag 60 axlar med vagnvikten 621 ton i 3464 (Da-mult) och 68 axlar med vagnvikten 883 ton i 3463 (Ma-lok). Godsvagnar medföljde då och då även i de andra persontågen på Storlienbanan. I tåg 85 (normalt 12 eller 16 axlar) har jag haft upp till 52 axlar med godsvagnarna, då med en Da och vagnvikten 374 ton (många tomvagnar).

Nåväl, tillbaka till tågparet 4393/4394. Jag vet inte vilket år detta tågpar började gå med personvagnar på sträckan Ånge-Boden. De finns inte med i Sveriges kommunikationer åtminstone före år 1943.Däremot finns de med i sommarnumret från år 1950. De kanske började gå efter krigsslutet år 1945?
Någon med tillgång till fler kommunickor kanske kan få fram startåret, som bör ha varit någon gång mellan åren 1943 och 1950.
Jag har några kommunickor fram tills dessa upphörde i maj 1981 och ersattes av ”Tidtabellen”. Jag har i dessa kollat vilka personvagnar som gick i tågen.

Augusti 1950:
4393 hade här tågnummer 4353, och gick som Snt hela vägen Boden-Ånge.
Sittvagnar Luleå-Ånge och Luleå-Mjölby. Mjölbyvagnarna gick från Ånge i tåg 95 (Östersund-Stockholm) som även medförde sittvagnar till Malmö via Krylbo-Hallsberg. Sovvagn Luleå-Långsele-Sundsvall (tåg 413 från Långsele).
4394 gick som Snt hela vägen Ånge-Boden. Tåget var ett Ilgodståg från Malmö, och i Ånge placerades personvagnarna främst i tåget. Sittvagnar Ånge-Luleå och Mjölby-Luleå. Mjölbyvagnarna kom till Ånge med tåg 96 (Stockholm-Östersund) som även medförde vagnar från Malmö.
Sovvagnen Sundsvall-Långsele-Luleå gick på nordgång i tåg 58 från Sundsvall och tåg 94 från Långsele.

April 1956:
Även här har det sydgående tåget nr 4353, och gick som Pt Boden-Bastuträsk och Snt Bastuträsk-Ånge.
Sittvagnar Luleå-Ånge-Mjölby. Mjölbyvagnarna gick från Ånge i tåg 95 (Östersund-Stockholm) som även medförde sittvagnar till Malmö via Krylbo-Hallsberg. Sovvagn Luleå-Långsele-Sundsvall (tåg 413 från Långsele) och sovvagn Luleå-Ånge-Östersund (tåg 2342 från Ånge).
4394 gick som Snt Ånge-Bastuträsk och persontåg Bastuträsk-Boden.
Sittvagnar Mjölby-Ånge-Luleå. Dessa vagnar kom till Ånge med tåg 96 (Stockholm-Östersund) som även medförde vagnar från Malmö. Sovvagn Östersund-Ånge-Luleå (till Ånge i 2341).
Sovvagnen från Sundsvall-Långsele-Luleå gick på nordgång i tåg 58 från Sundsvall och tåg 94 från Långsele.

Mars 1958:
4393 gick som Pt Boden-Bastuträsk och Snt Bastuträsk-Ånge.
Sittvagnar Luleå-Ånge. Sovvagn Luleå-Långsele-Sundsvall (tåg 413 från Långsele) och sovvagn Luleå-Ånge-Östersund (tåg 2342 från Ånge).
4394 gick som Snt Ånge-Bastuträsk och Pt Bastuträsk-Boden.
Sittvagnar Ånge-Boden. Sovvagn Östersund-Ånge-Boden (till Ånge i 2341).
Sovvagnen Sundsvall-Långsele-Luleå gick på nordgång i tåg 58 från Sundsvall och tåg 94 från Långsele.

Juni 1962:
4393 gick som Pt Boden-Långsele och Snt Bastuträsk-Ånge.
Sittvagnar Luleå-Ånge. Sovvagn Luleå-Långsele-Sundsvall (tåg 413 från Långsele) och Luleå-Ånge-Östersund (tåg 2342 från Ånge).
4394 gick som Pt Ånge-Långsele och Bastuträsk-Boden samt Snt Långsele-Bastuträsk.
Sittvagnar Ånge-Boden och sovvagn Ånge-Luleå. Vagnen gick p. g. a. tidig avgång (20.37) från Ånge som vagnorder Östersund-Ånge tidigare på dagen.
Sovvagnen Sundsvall-Långsele-Luleå gick på nordgång i tåg 58 från Sundsvall och tåg 94 från Långsele.

Februari 1968:
Vid den stora tågnummerändringen i juni 1965 ändrades tågnumren till 6053 0ch 6054.
6053 gick som Pt Boden-Bastuträsk och Snt Bastuträsk-Ånge.
Sittvagnar Luleå-Ånge och sovvagn Luleå-Långsele-Sundsvall (från Långsele i tåg 4565) och Luleå-Ånge-Östersund (tåg 5386 från Ånge).
6054 gick som Pt hela vägen Ånge-Boden, med uppehåll mellan Långsele och Boden endast på de platser som snälltågen gjorde uppehåll på.
Sittvagnar Ånge-Boden. Sovvagnarna Ånge-Luleå och Sundsvall (958)-Långsele-Luleå gick i tåg 902.

Vid tågnummerändringen år 1965 fick ”Nordpilen” nummer 901 och 902.
Den 12 maj 1968 försvann de flesta långväga persontågen i landet, så även 6053/6054.

--
Numera Friherre efter 33 år i lokhytten på 29 fordonslittera.

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av bertilb, tisdag, februari 12, 2019, 15:16 (192 dagar sedan) @ Cargoman

Hej och tack för ett trevligt inlägg om detta tåg.
Jag reste ju med detta tåg i Sundsvallssovagnen som 14-åring sommaren 1964 aom Jag skrev i annat inlägg om F loken på norra stambanan . Det stod ju i kommunickan att det skulle
Göra diverse uppehåll på småstationerna mellan Älsbyn och Jörn men det gjorde det inte…
Ingen skulle väl på eller av och inget skulle väl lastas i alla godsvagnarna ….Ma lok drog tåget.
Hälsningar
Bertil

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av Christian @, tisdag, februari 12, 2019, 18:56 (192 dagar sedan) @ Cargoman

Tack för trevligt inlägg!

När började du köra? Hann du med Rb på Storlienbanan?

/ Christian

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av Cargoman, tisdag, februari 12, 2019, 21:26 (192 dagar sedan) @ Christian

Nej, tyvärr. Jag flyttade till Östersund 1 januari 1978, och Rb-loken slopades åren 1974-1976.

--
Numera Friherre efter 33 år i lokhytten på 29 fordonslittera.

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av 53 Wadsten @, Norrköping, onsdag, februari 13, 2019, 10:43 (191 dagar sedan) @ Cargoman

Minns från min tid som eldare på S/S Thomée 1981-83 att Xt86 hade Rc som dragkraft Cst-Östersund, sedan tog Ma över resten av resan till Storlien, samma gällde Xt85 emma Str-Ös, Rc vidare mot Cst. Fick ett par gånger åka med din kollega "Mannekängen".

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av Cargoman, onsdag, februari 13, 2019, 11:27 (191 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Rc-loken började rulla på västra linjen år 1981.
Innan dess (från 1978 då jag kom dit) var det Da, Da-mult, Dm, Ma och Hg som gällde väster om Östersund.
Men i några år efter 1981 byttes det ändå från Rc till Ma/Da i 85/86, men även i nattågen. Troligtvis av omloppsskäl tills fler Rc hade levererats.

--
Numera Friherre efter 33 år i lokhytten på 29 fordonslittera.

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av 53 Wadsten @, Norrköping, onsdag, februari 13, 2019, 16:10 (191 dagar sedan) @ Cargoman

Bara en nyfiken fråga, vilka förare framförde Xt86/85, resp 84/83 Cst-Östersund o åter de åren jag beskriver, vart bytte man förare. Åkte ofta med dessa tåg.

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av Cargoman, onsdag, februari 13, 2019, 17:59 (191 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Jag kan bara svara för de tåg Östersund körde under min tid där, åren 1978-1984. Vi körde tåg 83 till Ånge, där vagnarna från övre Norrland (tåg 93) kopplades in i tåget. Sedan fortsatte vi med det långa tåget till Bollnäs. Där blev det grötfrukost på Domus vid torget, innan vi vände hemåt till Östersund med tåg 86.
Vi körde tåg 85 till Ånge och godståg åter till Östersund, och körde godståg till Ånge och tåg 84 åter till Östersund.

--
Numera Friherre efter 33 år i lokhytten på 29 fordonslittera.

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av Cargoman, onsdag, februari 13, 2019, 17:49 (191 dagar sedan) @ 53 Wadsten

"Mannekängen", d v s Ragnar Svensson, kör tåg i sin himmel nu. Han passerade yttersta växeln år 2015, och blev 81 år gammal.

--
Numera Friherre efter 33 år i lokhytten på 29 fordonslittera.

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av 53 Wadsten @, Norrköping, torsdag, februari 14, 2019, 10:44 (190 dagar sedan) @ Cargoman

Trevlig kollega.

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av 53 Wadsten @, Norrköping, torsdag, februari 14, 2019, 18:38 (190 dagar sedan) @ Cargoman

Innan hemtjänsten kommer för kvällen vill jag berätta en egen anektot från en resa med Xt85 Östersund-Cst, hade kostat på mig en 1-klassbiljett i A2, fick en enkelplats i vagnen, planen var sedan att käka i restaurangvagnen, MEN! vad hände, jag somnade i den bekväma fåtöljen mellan Brunflo och Bräcke, vaknade först i Uppsala, då var den resan förstörd(vaken sedan 04 den morgonen att ordna med fyren på Thomée).

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av Per Ljungberg @, onsdag, februari 13, 2019, 09:44 (191 dagar sedan) @ Cargoman

I inlägget ovan skrev Du att det var multipelkopplade Da-lok i ett tåg. Var Da-loken på den tiden balanserade för 15 ton axeltryck? Enda gången jag sett ett Da-lok med 15-ton drivaxeltryck var i Sundsvall sommaren 1958. Om jag minns rätt så gjordes Da-loken ombalanserbara för 15/17 ton drivaxeltryck just för att kunna användas på klenare spår i Norrland.

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av Sven Bårström @, Järfälla, onsdag, februari 13, 2019, 11:28 (191 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Såvitt jag förstått var under mitten av 50-talet och något senare ett antal Da-lok balanserade för 5 x 15 tons axellast. Behovet av denna lägre axellast var huvudsakligen aktuellt på Ådalsbanan och banorna från Alvesta till Kalmar och Karlskrona. På Ostkustbanan har man säkert kört dessa "lätta" Da-lok innan rälsbytet var klart. Man kan ju fundera över detta, eftersom hela banan Gävle - Långsele tidigare trafikerats med ånglok litt B med 16 t drivaxellast, troligen dock bara med som mest 80 km/h.
På norra stambanan behöver man inte ha haft 15 tons axellast. Där gick ju sedan länge vanliga D-lok och också Ma- och Mg-lok, alla med ca 17 tons axellast. Men det hindrar givetvis inte att man, om dragkraften räckt till, kunde använda 15-tons Da också där under en tid.
Sven B

--
Sven B

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av Cargoman, onsdag, februari 13, 2019, 11:57 (191 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Sven Bårström har förklarat det hela väldigt bra. Tilläggas kan att Dm-loken vi hade i godståget 9656 och 9655 på Storlien hade ett axeltryck på 20 ton.
De enda gånger jag varit rädd för att spåra ur var när jag som vagnuttagning från Järpen gick ner till växeln i Äggfors mellan Mörsil och Mattmar, för att backa ner till Ockesågen där för hämta/lämna vagnar. Ett kurvigt, backigt och klent industrispår med kontaktledning enkelt upphängd i trästolpar. Det var illa nog med Ma och Da-mult, men när jag kom med ett tungt ramverkslok som Dm med sina fyra plus fyra drivaxlar knakade och gnällde det högljutt i rälsen.

--
Numera Friherre efter 33 år i lokhytten på 29 fordonslittera.

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av Lars-Göran Eriksson @, onsdag, februari 13, 2019, 16:45 (191 dagar sedan) @ Cargoman

Tåg 4394
Jag har undersökt när nämnda tåg började annonseras i Sv. Kommunikationer och vilka kursvagnar som förekom.
Första gången det ”dyker upp” är i sommartidtabellen 1948.
1948 Sommar G 4394 Åg-Bdn 21.39-8.49 (Går fr o m natten före 12 juni, Sittvagn 2 3 kl )My-Ky)-Åg-(Le) Vagnen gick i 78-96 My-Ky-Åg
1948-49 Vinter 4394 ej annonserat.
1949 Sommar G 4394 Åg-Bdn 21.39-8.47 Samma sittvagn som 1948
1949-50 Vinter 4394 ej annonserat.
1950 Sommar Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn 21.32-5.48/6.07-8.46. Samma sittvagn som 1948.
1950-51 Vinter Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn 21.32-5.50/6.07-8.46. Samma sittvagn som 1948.
1951 Sommar Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn 21.32-5.50/6.07-8.46. Samma sittvagn som 1948.
1951-52 Vinter Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn 21.32-5.42/6.03-8.46. Sittvagn Åg-Bdn-(Le) 2,3 kl
1952 Sommar Snt 4394 Åg-Bst G 3494 Bst-Bdn 21.32-5.43/6.03-8.46. Sittvagn (My-Ky)-Åg-(Le) 2,3 kl
1952-53 Vinter Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn 21.32-5.43/6.03-8.46. Sittvagn som sommar 1952.
1953 Sommar Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn 21.32-5.43/6.03-8.46. Sittvagn som sommar 1952.
1953-54 Vinter Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn 21.32-5.43/6.03-8.46. Sittvagn som sommar 1952.
1954 Sommar Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn 21.32-5.43/6.03-8.46. Sittvagn (My-Ky)-Åg-(Le) 2,3 kl
Sovvagn (Ös)-Åg-(Le)
1954-55 Vinter Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn 21.32-5.43/6.03-8.46. Sittvagn som sommar 1954. Sovvagn (Ös)-Åg-(Le) ons-fre-sön fr Ös.
1955 Sommar Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn 21.29-5.26/5.48-8.27. Sittvagn/ sovvagn som sommar 1954.
1955-56 Vinter Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn 21.29-5.26/5.48-8.27. Sittvagn/sovvagn som vinter 1954/55.
1956 Sommar Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn 21.29-5.26/5.48-8.27. Sitt/Sovvagn som sommar 1954
1956-57 Vinter Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn 21.29-5.26/5.48-8.27. Sitt/Sovvagn som Vinter 55-56.
1957 Sommar 4394 annonseras inte. Sovvagn (Ös)-Åg-(Le) går Dagl i tåg 44.
1957-58 Vinter Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn 22.12-5.52/6.14-9.00. Sittvagn Åg-Bdn Sovvagn (Ös)-Åg-(Le) fr Ös ons fre sön.
1958 Sommar Snt 4394 Åg-Bst G 4394 Bst-Bdn Går t o m natten 11 juni Sittvagn 1,2 kl Åg-Bdn Sovvagn (Ös)-Åg-Bdn
Sovvagnen Ös-Le går därefter i tåg 44.

Det kommer fortsättning, jag vill samtidigt reservera mig för eventuella felaktigheter, det blir mycket att hålla reda på

Tågen 4393 och 4394, Boden-Ånge-Boden.

av Lars-Göran Eriksson @, onsdag, februari 13, 2019, 21:15 (191 dagar sedan) @ Lars-Göran Eriksson

1958-59 Vinter Snt 4394 Åg-Bst P 4394 Bst-Bdn Sittvagn Åg-Bdn 1,2 kl. Sovvagn (Ös)-Åg-Bdn går ons fre sön fr Ös.
1959 Sommar Snt 4394 Åg-Bst P 4394 Bst-Bdn. Lika som 1958 Sommar med skillnaden att Ös-sovvagnen går i tåg 38 i stället för tåg 44 efter 11 juni.
1959-60 Vinter Snt 4394 Åg-Bst P 4394 Bst-Bdn 22.13-5.51/6.22-9.03. Sittvagn 1,2 kl Åg-Bdn Sovvagn (Ös)-Åg-Bdn Dagl.
1960 Sommar 4394 ej annonserat. Sovvagnen Ös-Åg-Bdn-Luleå går i tåg 38.
1960-61 Vinter St 4394 Åg-Bst P 4394 Bst-Bdn 20.47-4.59/5.29-8.05 Sittvagn Åg-Bdn 1,2 kl, Sovvagn Åg-Bdn. Fast uppehåll i Bräcke. Behovsuppehåll str Bä-Lsl, på följande stationer: Nyhem, Dockmyr, Kälarne, Håsjö, Ragunda, Bispgården, Ragunda, Helgum.
1961 Sommar P 4394 Åg-Lsl, Snt 4394 Lsl-Bst, P 4394 Bst-Bdn 20.42-23.22/23.41-5.06/5.32-8.16.
Sittvagn 1,2 kl Åg-Bdn, Sovvagn Åg-Bdn.
1961-62 Vinter P 4394 Åg-Lsl, Snt 4394 Lsl-Bst, P 4394 Bst-Bdn 20.42-23.17/23.36-4.51/5.21-8.05
Sittvagn 1,2 kl Åg-Bdn Sovvagn Åg-Bdn
Behovsuppehåll Bä-Lsl på följande stationer: Nyhem, Dockmyr, Kälarne, Håsjö, Ragunda, Bispgården, Helgum.
1962 Sommar P 4394 Åg-Lsl, Snt 4394 Lsl-Bst, P 4394 Bst-Bdn. 20.37-23.16/23.35-4.57/5.23-8.08
Sitt/sovvagn enl ovan. Likaså Behovsuppehåll Bä-Lsl
1962-63 Vinter P 4394 Åg-Lsl , Snt 4394 Lsl-Bst 20.17-22.59/23.22-4.34/5.04-7.48
Sitt/sovvagn enl ovan. Likaså Behovsuppehåll Bä-Lsl.
1963 Sommar P 4394 Åg-Lsl, Snt 4394 Lsl-Bst, P 4394 Bst-Bdn 20.18-22.59/23.19-4.37/5.02-7.43.
Sitt/sovvagn enl ovan. Likaså Behovsuppehåll Bä-Lsl.
1963-64 Vinter alla uppgifter lika som ovan.
1964 Sommar endast småtidsjusteringar. Vagnkurser lika som ovan. Behovsuppehåll Bä-Lsl: Kälarne, Ragunda, Bispgården
1964-65 Vinter Alla uppgifter som ovan med någon liten minutjustering.
1965 Sommar Tågnummer ändrat till 6054 utan tågslag. Åg-Bdn 20.22-7.49 Sittvagn Åg-Bdn.
Behovsuppehåll Bä-Lsl i Kälarne, Ragunda, Bispgården.
(Tidigare sovvagn Åg-Bdn går Åg-Le i tåg 902)
1965-66 Vinter 6054 Åg-Bdn 20.22-7.46 Sittvagn 1,2 kl Åg-Bdn. Behovsuppehåll Bä-Lsl som ovan.
1966 Sommar uppgifter som ovan med någon liten minutjustering.
1966-67 Vinter uppgifter som ovan med någon liten minutjustering.
1967 Sommar uppgifter som ovan med någon liten minutjustering.
1967-68 Vinter uppgifter som ovan med någon liten minutjustering.
1968 Sommar ”Den stora tågplaneändringen” 6054 är nu borta ur tidtabellen.
I mitt minne finns ett tåg som ersatte 6054 och tog över dess trafikuppgifter, dock inte resandedelen.
I en Tjänstetidtabell från 19690601 Går Gxt (Godsexpresståg) 6280 Åg-Bdn 19.33-6.50
I tdt-huvudet anges Biträde, Sth 90 lok Ma, Ax 100, Brgr P, Brtal 73. Normalt i Gxt stod också ”Föraren även Tbfh (Tågbefälhavare) så icke för 6280.
Jag har ett minne av det i tåget framfördes en resgodsvagn med tjänstekupé och att det också tjänstgjorde en Konduktör/Tågmästare ombord, det var alltså han som var Tbfh i tåget.
Norr om Vännäs blev föraren Tbfh, förmodligen för att Konduktören/Tågmästaren stannade i Vännäs.
Gxt 6280 var alltså den sista resten av 4394/6054, allt enligt mitt minne, som kanske inte är det skarpaste.
Jag tror dock att upplägget med Konduktör/Tågmästare inte blev så långvarigt, men jag kan inte säga när det upphörde.
Själv tjänstgjorde jag som lokbiträde 38 ggr på detta tåg, under perioden 700627 – 760925 och en gång som Förare, 761008.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum