När upphörde Sär? (Järnväg allmänt)

av Björn Edman @, torsdag, mars 14, 2019, 10:43 (68 dagar sedan)

Säkerhetsreglemente för Statens Järnvägars smalspåriga bandelar (Sär)började gälla 1947. När upphörde den att gälla, dvs smalspåren åter inordnades under Säo?

När upphörde Sär?

av Ulf Pålsson @, Stockholm, torsdag, mars 14, 2019, 14:34 (68 dagar sedan) @ Björn Edman

Säkerhetsreglemente för Statens Järnvägars smalspåriga bandelar (Sär)började gälla 1947. När upphörde den att gälla, dvs smalspåren åter inordnades under Säo?

Sär (som började gälla 9 maj 1948) upphörde att gälla, tillsammans med 1947 års Säo, den 31 maj 1959. De ersattes då båda av SJ:s 1959 års säo.

Sär gällde dock inte vid alla smalspåriga banor i landet. Sär innehöll ingenting om dubbelspår och inget om linjeblockering och passade därför inte så bra vid Stockholm--Roslagens järnvägar (SRJ) som fortsatte att tillämpa SJ:s 1941 års Säo med tillägg fram till 1959. Också Nordmark--Klarälvens järnvägar (NKlJ) använde 1941 års Säo.

För de elektrifierade 891-banorna i Östergötland fanns det till Sär ett tillägg D med bestämmelser för elektrisk drift, utgivet 1952
/up

När upphörde Sär?

av S-O Johansson @, torsdag, mars 14, 2019, 23:06 (68 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Säkerhetsreglemente för Statens Järnvägars smalspåriga bandelar (Sär)började gälla 1947. När upphörde den att gälla, dvs smalspåren åter inordnades under Säo?


Sär (som började gälla 9 maj 1948) upphörde att gälla, tillsammans med 1947 års Säo, den 31 maj 1959. De ersattes då båda av SJ:s 1959 års säo.

Sär gällde dock inte vid alla smalspåriga banor i landet. Sär innehöll ingenting om dubbelspår och inget om linjeblockering och passade därför inte så bra vid Stockholm--Roslagens järnvägar (SRJ) som fortsatte att tillämpa SJ:s 1941 års Säo med tillägg fram till 1959. Också Nordmark--Klarälvens järnvägar (NKlJ) använde 1941 års Säo.

För de elektrifierade 891-banorna i Östergötland fanns det till Sär ett tillägg D med bestämmelser för elektrisk drift, utgivet 1952

I första linjeboken för 38 trafiksektionen, F.d TÖJ och NVHJ, gällandes från 1951 anges att 1947 års Säo skall gälla för de f.d. TÖJ-banorna. Vilket då antagligen ändrades till 1952 så att Sär även kom att gälla där eftersom tillägg D utgavs. Har inte tillgång till någon senare linjebok för 38 ts.

/up

Före Sär på 38 ts?

av Ulf Pålsson @, Stockholm, lördag, mars 16, 2019, 11:59 (66 dagar sedan) @ S-O Johansson

Säkerhetsreglemente för Statens Järnvägars smalspåriga bandelar (Sär)började gälla 1947. När upphörde den att gälla, dvs smalspåren åter inordnades under Säo?


Sär (som började gälla 9 maj 1948) upphörde att gälla, tillsammans med 1947 års Säo, den 31 maj 1959. De ersattes då båda av SJ:s 1959 års säo.

Sär gällde dock inte vid alla smalspåriga banor i landet. Sär innehöll ingenting om dubbelspår och inget om linjeblockering och passade därför inte så bra vid Stockholm--Roslagens järnvägar (SRJ) som fortsatte att tillämpa SJ:s 1941 års Säo med tillägg fram till 1959. Också Nordmark--Klarälvens järnvägar (NKlJ) använde 1941 års Säo.

För de elektrifierade 891-banorna i Östergötland fanns det till Sär ett tillägg D med bestämmelser för elektrisk drift, utgivet 1952

I första linjeboken för 38 trafiksektionen, F.d TÖJ och NVHJ, gällandes från 1951 anges att 1947 års Säo skall gälla för de f.d. TÖJ-banorna. Vilket då antagligen ändrades till 1952 så att Sär även kom att gälla där eftersom tillägg D utgavs. Har inte tillgång till någon senare linjebok för 38 ts.

Tack för denna information om de första trafikreglerna vid 38 ts från förstatligandet. Man får anta att andra smalspårsföreteelser, som t.ex. 30 km/h i stället för 40 km/h i växelkurva, reglerades särskilt någonstans. Finns det någon sådan information i ditt exemplar av tidtabellsboken?
/up

Före Sär på 38 ts?

av Stefan Isaksson @, Uppsala, lördag, mars 16, 2019, 20:25 (66 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Man får anta att andra smalspårsföreteelser, som t.ex. 30 km/h i stället för 40 km/h i växelkurva, reglerades särskilt någonstans. Finns det någon sådan information i ditt exemplar av tidtabellsboken?

Vänta ett tag; när reglerades egentligen hastigheten i växelkurvorna? Det var väl ganska länge bara kör varsamt?

SI

Regler om begränsad hastighet i växelkurva

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, mars 18, 2019, 16:01 (64 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Man får anta att andra smalspårsföreteelser, som t.ex. 30 km/h i stället för 40 km/h i växelkurva, reglerades särskilt någonstans. Finns det någon sådan information i ditt exemplar av tidtabellsboken?


Vänta ett tag; när reglerades egentligen hastigheten i växelkurvorna? Det var väl ganska länge bara kör varsamt?
SI

Fram till 1973 innehöll SJ:s trafikregler (Säo, Sär, säo) reglering om att hastigheten var begränsad i växelkurva, i princip till 40 km/h på normalspår och 30 km/h på smalspår. Fram till 1959 var det denna reglering som höll ned hastigheten i växelkurvan. Signalbeskedet från en infartssignal (huvudljussignal) reglerade bara indirekt hastigheten, genom att 1922–1924 och 1934–1959 antyda att det förekom växelkurva i tågvägen. Så här var signalbeskedet/signalbetydelsen för signalbilden 'två gröna' från en infartssignal (huvudljussignal) 1922–1959:

1922–1923: ”körsignal”, tåget intages på ett första sidospår.
1923–1924: ”körsignal”, infart å viss sidotågväg.
1924–1934: ”körsignal”.
1934–1947: ”körsignal” och ”varsamhetssignal” (sidotågväg).
1947–1959: ”kör” och ”varsamhet” (sidotågväg).

1959 införde SJ principen med s.k. hastighetssignalering från huvudsignaler. 'Två gröna' innebar från 1959 signalbeskedet "kör varsamt". På annan plats i trafikreglerna (säo) stod det att det innebar 40 km/h (normalspår) resp. 30 km/h (smalspår) från huvudsignalen.

1973 ändrades signalbeskedet för 'två gröna' till "kör 40" (normalspår) resp. "kör 30" (smalspår), men tillämpningen av hastighetsbegränsningen ändrades inte med detta. Den särskilda hastighetsregeln för växelkurva slopades, eftersom hastigheten hölls nere till 40 resp. 30 km/h antingen genom signalbeskedet från huvudljussignal, eller -- där huvudljussignal saknades för att hålla ner hastigheten -- av bestämmelsen om att tillåten hastighet var högst 40 resp. 30 km/h i oförreglad växel, alltså en växel vars läge inte kontrollerades av körsignal från en huvudsignal.
/up

Före Sär på 38 ts?

av S-O Johansson @, söndag, mars 17, 2019, 20:14 (65 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Tack för denna information om de första trafikreglerna vid 38 ts från förstatligandet. Man får anta att andra smalspårsföreteelser, som t.ex. 30 km/h i stället för 40 km/h i växelkurva, reglerades särskilt någonstans. Finns det någon sådan information i ditt exemplar av tidtabellsboken?
/up

Hade inte Linjeboken tillgänglig när jag skrev inlägget och har den inte nu heller. Men när jag tänkte efter så stod inte detta i Linjeboken utan i en bilagd cirkulärskrivelse från Trafikinspektören på 38 ts.
Återkommer när jag kommer åt den.

Före Sär på 38 ts?

av Björn Edman @, måndag, mars 18, 2019, 11:03 (64 dagar sedan) @ S-O Johansson

Tack för uttömmande svar!
Björn Edman

När upphörde Sär?

av Anders_W @, onsdag, mars 20, 2019, 16:48 (62 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Aha. Så det var 1959 som fd SRJ fick sin egna Säo? Vilken väl mer eller mindre levde kvar tills TRI Jvg infördes?

När upphörde Sär?

av Stefan Isaksson @, Uppsala, onsdag, mars 20, 2019, 19:49 (62 dagar sedan) @ Anders_W

Egen säo fick Roslagsbanan väl först 1981. Före dess var det 1959 års säo som gällde, visserligen med en rejäl omgång särbestämmelser i tdt A.

För övrigt är Roslagsbanan faktiskt nämnd i 1959 års säok, i samband med tågattiraljen: tåg på smalspåriga järnvägar behövde enligt säo endast medföra två hindertavlor, men Roslagbanan var uttryckligen undantagen - där behövdes liksom för normalspårstågen fyra tavlor medföras. (Enkelt sätt att undersöka om en rälsbuss har Roslagbaneförflutet: finns det hållare för fyra hindertavlor eller ej.)

SI

När upphörde Sär?

av Överkörmästaren, onsdag, mars 20, 2019, 22:20 (62 dagar sedan) @ Anders_W

Aha. Så det var 1959 som fd SRJ fick sin egna Säo? Vilken väl mer eller mindre levde kvar tills TRI Jvg infördes?

Mja, som SI nämnde så infördes ”RB säo” 1981. Därefter kom Tri RB, som gällde 1996-2008. Tri RB hade till stora delar kvar den äldre paragrafstrukturen (om man nu kan kalla det för struktur när alla paragrafer kommer huller om buller) men var i övrigt betydligt modernare än ”RB säo” i sin utformning.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum