Banors längdmätningar (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, söndag, juni 23, 2019, 11:56 (60 dagar sedan)

Under privattiden ibland växlande, med nollpunkter från t ex olika byggskeden. Min ibland nämnda "uppväxtbana" - f d NÖJ vid Örebro S - hade hela tre:
a) Pålsboda, både nprrut och söderut.
b) Finspång, söderut
c) Kimstad, österut.

SJ förlängde system b) bortom Kimstad. Men ansåg tydligen inte Pålsboda värt besväret.
NVHJ hade likaså tre nolllpunkter, för resp. ursprungsbolag (Koncessionerna?)
För Hultsfredslinjen i just Hf. F d VÅHJ naturligt nog haft nollpunkt i Växjö.

SJ mätte om alla övertagna banor, bl a för att rätta de samlade mätfelen (Olika småomläggningar). Också måste vissa "civila" kontrakt tids nog uppdateras - t ex med korsande
kommunala ledningar. Där stod just km-talet. Saken skedde Jenny-Växjö ca 1950, med nollpunkt Jy (Källa som vanligt linjeböckerna). "Nollan" i huvudsak änden mot Stockholm C? Som "up to London" i England?

En ny ommätning (Med oförändrade nollpunkter) lär ha gjorts i samband med tågskyddsystemet (ATC). Som ju är dataexakt, bl a det s k länkningsavståndet: "Om X meter skall en ny balis tala". Ingen infopunkt tappas bort - ju ibland restriktiv!

Banors längdmätningar

av Harald ⌂ @, Göteborg, söndag, juni 23, 2019, 21:29 (60 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Västerdalsbanan mättes om inför införandet av system E3. Det finns nästan ingen kilometer som är exakt 1000 meter. Hela banan är omkring 30 meter längre än vad kilometerpålarna visar. Saknar betydelse i system M förstås, men i data för E3-systemet måste man ta med det.

Banors längdmätningar

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, juni 24, 2019, 00:30 (60 dagar sedan) @ Harald

Jag konstaterar att "ommätning" används med två olika betydelser:

1. Banans längdmätning görs om helt. Alla kilometertavlor får ny placering på grund av att banans nollpunkt läggs på ett helt nytt ställe, i vissa fall kombinerat med att längdmätningens riktning ändras.

2. Banans längdmätning görs i princip inte om. Kilometertavlorna står kvar, men avståndet mellan dem mäts om i detalj, och då konstaterar man i vissa fall att det avståndet avviker från 1000 meter, vilket dokumenteras.

Banors längdmätningar

av Leif B @, måndag, juni 24, 2019, 18:16 (59 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Jag konstaterar att "ommätning" används med två olika betydelser:

1. Banans längdmätning görs om helt. Alla kilometertavlor får ny placering på grund av att banans nollpunkt läggs på ett helt nytt ställe, i vissa fall kombinerat med att längdmätningens riktning ändras.

2. Banans längdmätning görs i princip inte om. Kilometertavlorna står kvar, men avståndet mellan dem mäts om i detalj, och då konstaterar man i vissa fall att det avståndet avviker från 1000 meter, vilket dokumenteras.

En liten komplettering: Om man har tillgång till BIS (Trafikverkets BanInformationsSystem) så kan man söka fram alla km-pålar med avstånd mellan dem och ser då att avståndet mellan km-pålar varierar 1000, 999, 996, 1003, 998, etc, som just visar att man mätt om med större noggrannhet än den ursprungliga mätningen. Dessa små "längdmätningsförändringar" ("konnektioner" kallade) syns däremot inte i linjeboken.

I linjeboken syns bara större längdmätningsändringar som har betydelse för föraren, som t ex vid linjerätningar (t ex "fattas "det ungefär 600 m i Älvsjötrakten sedan Årstabron ersatte gamla linjen via Tanto och Liljeholmen.

Banors längdmätningar. Västerdalsbanan

av Leif B @, måndag, juni 24, 2019, 19:52 (59 dagar sedan) @ Harald

Västerdalsbanan mättes om inför införandet av system E3. Det finns nästan ingen kilometer som är exakt 1000 meter. Hela banan är omkring 30 meter längre än vad kilometerpålarna visar. Saknar betydelse i system M förstås, men i data för E3-systemet måste man ta med det.

Västerdalsbanan mättes om inför införandet av system E3. Det finns nästan ingen kilometer som är exakt 1000 meter. Hela banan är omkring 30 meter längre än vad kilometerpålarna visar. Saknar betydelse i system M förstås, men i data för E3-systemet måste man ta med det.

Västerdalsbanan är ju en "favorit" med sina många nollpunkter - eftersom den består av olika "stumpar" byggda av olika bolag vid olika tidpunkter. Västerdalsbanan i linjeboken.

  • Repbäckens station: nollpunkt i Krylbo via SDJ
  • Repbäcken - Björbo: nollpunkt i Falun via FVJ
  • Björbo - Vansbro: nollpunkt i Stockholm via SWB
  • Vansbro - Malung: nollpunkt i Kristenhamn via Inlandsbanan (f d Mora-Vänern J)
  • Den nedlagda delen Malung - Sälen - Särna lär ha haft nollpunkt i Brintbodarna, där gamla linjen till Malung vek av från Inlandsbanan.
RSS-feed av trådar
powered by my little forum