Göteborg Bs och Lilla bommen (Fotografier/bildfrågor)

av Thomas Tell @, Vallentuna, onsdag, juni 17, 2009, 23:52 (3629 dagar sedan)

Vykort
[image]
Här syns Göteborg Bergslagarnas station men det måstre vara efter 1930 då det bara är godsstation.
En kanalbåt och TYRA ligger vid kaj.
/tell

Göteborg Bs och Lilla bommen

av Sune Nylén @, torsdag, juni 18, 2009, 00:40 (3629 dagar sedan) @ Thomas Tell

Ja-Någon gång emellan 34 och 36.Om vi ser upp till höger ser vi de två gasklockorna. Den vänstra,stora, stod färdig 1933.Man kan se,eller rättare sagt ana, att spåren till VGJ stn nyss har tagits bort.Flytten skedde ju 32. Man har dock ännu inte vidtagit några arbeten på Göta Älvbron klar 1939,T.ex börjat fylla igen inre delen av Lilla Bommens hamn för att fixa brouppfarten från Lilla Bommen.Spåren från SJ och BJ lades då i en kurva på en grusbank som nästen tangerade VGJ gamla stn i hitre ändan.Det var 3 a 4 m mellan väggen och spåren .Längst till vänster,i övre kanten ses bron som gick mellan Bs Gbg och Gubbero.Den nya bron mellan Olskroken och Gubbero stod klar 35.Det är lite vagnar på Bs så det finns nog anledning anta att trafiken Sävenäs Gubbero då gick nya vägen.Kanske vi då landar på 36.:-) Sune

Göteborg Bs och Lilla bommen

av Granis @, torsdag, juni 18, 2009, 08:28 (3629 dagar sedan) @ Sune Nylén

Vilken funktion har/ hade de tre (normal)spåren som går ut som utdragsspår på "torget" bakom Västgötabanans gamla station?

/ L G

Göteborg Bs och Lilla bommen

av Sune Nylén @, torsdag, juni 18, 2009, 10:28 (3629 dagar sedan) @ Granis

Ja Du. En ganska så säker gissning är väl att de två spåren som slutar vid stoppbockarna är frilastspår för varor till och från kanalbåtarna.Man lastade en hästdragen kärra vid båten och drog den hit för att lasta i vagnarna eller vice versa.BJ hade ju annars frilastspår som syns ovan till höger snett ovanför stn huset.Hit var det ju dock ganska långt om man inte hade lastbil.Det tredje spåret fortsätter vidare till Packhusplatsen Masthuggskajen Fiskhamnen och ut till Klippan där det slutade ungefär vid St Birgittas kapell Sockerbruket och Carnegie Porterbruk.Där det första spåret svänger ut gick det spår jag talade om igår, och där träddungen är till höger kom spåret från Skansbangården och Centralstn.Om du tittar på Hitta ,kan du ana Skansbgn liggande mellan Gbg C och BJ stn hus.Den sträckte sig upp mot Skansen Lejonet,därav namnet.En del spår kan man ana + en stor kran som sträcker sig över.Spåret korsade ungefär rondellen som syns som en rund ring,gick under bron och gjorde sällskap med BJ spåret i den sväng mot VGJ stn hus jag talade om igår. ut mot hamnen.Omläggningen borde skett 37/38 ungefär när brouppfarten från Lilla Bommen byggdes.Där var mest N lok som skötte hamnbaneväxlingen, medan BJ hade hand om spåren på Gullbergskajen vid älven på Lärje och industrierna på Marieholm.När fartygen flyttade ut till Skandiahamnen miste såväl Skansbgn. som hamnspåren sitt berättigande och togs bort bit för bit.:-) Sune

Göteborg Bs och Lilla bommen

av Sune Nylén @, torsdag, juni 18, 2009, 10:32 (3629 dagar sedan) @ Sune Nylén

Tilläggas kan att Skansbangården användes flitigt 1962 när den stora utställningen Tåg 62 hölls här. Här var alla lok och vagnar uppställda ungefär i höjd med BJ stn hus.:-) Sune

Göteborg Bs och Lilla bommen. Skansbangården idag

av Leif B, fredag, juni 19, 2009, 12:20 (3627 dagar sedan) @ Sune Nylén

Jag skulle påstå att Skansbangården används flitigt än idag - som kombiterminal av CargoNet.

/Leif

som passar på att tacka Thomas för alla bilder och Sune m fl för alla göteborgsnostalgiska kommentarer! Mycket intressant för en stockholmare som ägnar en hel del av sin arbetstid åt framtiden för Göteborsg hamnspår och bangårdar.

Göteborg Bs och Lilla bommen

av Sune Nylén @, torsdag, juni 18, 2009, 00:45 (3629 dagar sedan) @ Thomas Tell

Jag kan väl tillägga att NBJs Otterbäcksbåtar brukade ligga förtöjda här i Lilla Bommens hamn.:-) Sune

Göteborg Bs och Lilla bommen

av Ola Almquist @, Göteborg, torsdag, juni 18, 2009, 08:54 (3629 dagar sedan) @ Thomas Tell

En kanalbåt och TYRA ligger vid kaj.

Gissar på Pallas. Möjligen Ceres om hon blev likadan som Pallas efter ombyggnaden.

M.v.h.
Ola

Göteborg Bs och Lilla bommen

av Ola Almquist @, Göteborg, söndag, juni 21, 2009, 23:14 (3625 dagar sedan) @ Ola Almquist

En kanalbåt och TYRA ligger vid kaj.

Gissar på Pallas. Möjligen Ceres om hon blev likadan som Pallas efter ombyggnaden.

M.v.h.
Ola

Efter granskande av tillgängliga vykort har jag kommit fram till att det bör vara Ceres. 100 % säker är svårt att vara.

M.v.h.
Ola

RSS-feed av trådar
powered by my little forum