Alvesta 1957: Provisoriska fällbommar. Hängande ynglingar skadar vägskydd. (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, måndag, juli 13, 2009, 00:21 (3573 dagar sedan)

[image]
1957 skulle man i Alvesta ordna en provisorisk plankorsning. Detta hade väl förmodligen samband med bygge av viadukt över bangården.

[image]
Bilden ovan visar antagligen den gamla korsningen som skulle stängas

[image]
Ovan en bild norrut några månader senare. Då hade den provisoriska övergången färdigställts. Kyrkogatans gamla korsning låg femtio meter längre norrut.

[image]
Den provisoriska övergången var klar den 27 mars 1957. Antagligen togs den i bruk i början på april. Natten mot den 30 mars 10 - 15 minuter efter midnatt uppstod ett fel på vägskyddsanläggningen. Detta gällde antagligen den gamla korsningen. Två man måste sättas in för att bevaka korsningen. Signalreparatören som omedelbart (!) var på plats fanns att linorna var i oordning och avbrutna. En Alvestabo, som ofta brukade besöka tågexpeditionen (kanske en järnvägsdiggare??) kunde vid nästa besök berätta orsaken till det mystiska bomhaveriet: När han passerat övergången ca 0.15 hade två ynglingar, i sällskap med två flickor, hängt sig fast i en av bommarna som var på väg upp. SJ skrev till landsfiskalen att "det är uppenbart, att skadorna på bomanläggningen orsakats av dessa fyra ungdomar". Det framgår dock inte riktigt om alla fyra hängt sig i bommen, eller om flickornas medverkan begränsat sig till uppmuntrande av ofoget.

[image]

Den 22 september 1958 hade den provisoriska övergången tjänat ut, uppenbarligen var viadukten då färdig.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från 3 signalsektionen, dnr 119/55

Alvesta 1957: Provisoriska fällbommar. Hängande ynglingar skadar vägskydd.

av Per Ljungberg, måndag, juli 13, 2009, 08:14 (3573 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Trevliga tidsdokument. Speciellt den översta bilden visar att man fortfarande använde ganska gamla och småbäriga vagnar (N-vagnen). Eller är det en bangårdsvagn? Man kan också se hur man lastade bräder på O-vagnar. Olika längder på dessa. Långt ifrån dagens plastinslagna buntar med samma längd på alla bräder.
PLj

Provisorium pga viaduktbygge. Grindar inget alternativ

av Gunnar Ekeving, måndag, juli 13, 2009, 22:29 (3572 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Den provisoriska plankorsningen var mycket riktigt anlagd pga viaduktbygget. Detta framgår av en skrivelse från stationsinspektoren i Alvesta till trafikinspektören i Nässjö den 27 december 1956. Stins tyckte inte provisoriska grindar var tillfyllest. Sådana grindar hade tydligen föreslagits, men de skulle bli alltför personalkrävande och inte tillräckligt säkra. "Vidare måste som f n bommarna vara lokalt manövrerbara från norra ställbocken" påpekade stins. Han trodde även att ytterligare bevakning i norra ställbocken skulle bli erforderlig under vissa stadier av viaduktbygget. Detta borde vägförvaltningen betala.

Termen "ställbock" hade i Alvesta en alldeles speciell betydelse, och avsåg de ställverkskurar med lokalställare för växlar som fanns i vardera bangårdsänden. Norra "ställbockens" kur syns på två av bilderna i mitt första inlägg.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum