Skånska vägskydd: Järrestad (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, söndag, november 01, 2009, 23:07 (3609 dagar sedan)

[image]

Järrestad var en station mellan Tommarp och Simrishamn. En mulen novemberdag 1957 dokumenterades den mekaniska helbomsanläggningen. Bilden ovan är tagen norrut.

[image]

Samma väg i riktning söderut. En V-signal skymtar till höger på bilden ovan. Möjligen kan signalteknikernas närvaro bero på att man just satt upp denna signal. På ena fällbomsstativet syns en vridlykta och bomsignalskärm, vilket egentligen inte borde behövas när V-signal finns. Denna bom var dock placerad långt från närmaste spår, så vridlyktan kanske främst var av värde för vägtrafikanterna. På andra bommen fanns istället en röda lykta på bomröret. Denna lykta lyste antagligen åt båda håll, vilket tillsammans med vridlyktan antagligen gav acceptabel signalering mot vägen.

[image]

Bilden ovan är tagen österut. Bomklockor fanns på båda fällbomsstativen. Den mekaniska ledningen med signalspännverket till höger går till den envingade infartssignalen.

[image]

Västerut. Tåg på väg in från Gärsnäs kunde med hänsyn till kurvan vid infarten kanske ha nytta av vridlyktan/bomsignalskärmen långt ut till höger. Det bör dock ha varit svårt att få lyktan att visa konsekvent sken mot tåg som befann sig på långt avstånd.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Järrestad

av MM, lördag, november 07, 2009, 12:19 (3603 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[image]

Järrestad var en station mellan Tommarp och Simrishamn. En mulen novemberdag 1957 dokumenterades den mekaniska helbomsanläggningen. Bilden ovan är tagen norrut.

[image]

Samma väg i riktning söderut. En V-signal skymtar till höger på bilden ovan. Möjligen kan signalteknikernas närvaro bero på att man just satt upp denna signal. På ena fällbomsstativet syns en vridlykta och bomsignalskärm, vilket egentligen inte borde behövas när V-signal finns. Denna bom var dock placerad långt från närmaste spår, så vridlyktan kanske främst var av värde för vägtrafikanterna. På andra bommen fanns istället en röda lykta på bomröret. Denna lykta lyste antagligen åt båda håll, vilket tillsammans med vridlyktan antagligen gav acceptabel signalering mot vägen.

[image]

Bilden ovan är tagen österut. Bomklockor fanns på båda fällbomsstativen. Den mekaniska ledningen med signalspännverket till höger går till den envingade infartssignalen.

[image]

Västerut. Tåg på väg in från Gärsnäs kunde med hänsyn till kurvan vid infarten kanske ha nytta av vridlyktan/bomsignalskärmen långt ut till höger. Det bör dock ha varit svårt att få lyktan att visa konsekvent sken mot tåg som befann sig på långt avstånd.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Beror bomplaceringen (vägtrafik från ena hållet har bommen på höger sida, vägtrafik från andra hållet har bommen på vänster sida) på att man ville undvika risken att bommen kommer åt teleledningarna?

94 döda när fällbom fastnade i telekabel

av Gunnar Ekeving, lördag, november 07, 2009, 13:12 (3603 dagar sedan) @ MM

Beror bomplaceringen (vägtrafik från ena hållet har bommen på höger sida, vägtrafik från andra hållet har bommen på vänster sida) på att man ville undvika risken att bommen kommer åt teleledningarna?

En trolig förklaring. Jag ser på flera andra bilder med liknande bomplacering att det finns el- eller teleledningar på den sida där man undvikit att sätta bomstativ. Risken för att bommarna kan fastna och/eller påverka ledningarna är inte negligerbar; i Tyskland dödades enligt uppgift på Wikipedia 94 personer vid en sammanstötning 1967 mellan tankbil och persontåg. Bilen körde ut framför tåget eftersom fällbommen fastnat i uppfällt läge ner den hakat i en pga hettan nedhängande luftkabel tillhörande postverket, som även skötte telekommunikationerna.

Andra förklaringar till ologisk placering av fällbomsstativ (och som jag observerat i arkivhandlingar) kan vara utrymmesbrist och att man om möjligt vill undvika att dra mekaniska ledningar för bommarna under vägen.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum