Igenbommade gångtunnlar (Byggnad)

av Karl Fredrik Ängelmark, torsdag, november 26, 2009, 22:01 (3558 dagar sedan)

Både Kristianstads C och Tomelilla är stationer som haft gångtunnlar under spåren för att nå perrongerna men vilka sedermera har bommats igen. Även Hässleholm C har haft en gångtunnel under spåren men den ersattes av en gångbro.


Nu undrar jag: Finns det fler stationer än dessa i Sverige som har haft gångtunnlar till perrongerna men vilka sedermera bommats igen? När bommades tunnlarna i Kristianstad och Tomelilla igen? Finns tunneln i Hässleholm kvar och vad används den i så fall till?

Igenbommade gångtunnlar

av Granis @, torsdag, november 26, 2009, 22:24 (3558 dagar sedan) @ Karl Fredrik Ängelmark

Skara -"norra Europas största smalspårsknut"- hade såna redan på 30-talet. Numera sedan länge (= t o m innan persontrafiken lades ned 1970 kanske?) igenfyllda. Sveriges enda smalspårsstation som hade sådana?

/ L G

Mosås

av Gunnar Ekeving, torsdag, november 26, 2009, 22:35 (3558 dagar sedan) @ Granis

Mosås mellan Örebro och Hallsberg fick sin tunnel bommad, antagligen när persontrafiken lades ner.

Mosås

av Kjell Aghult, tisdag, april 24, 2012, 09:15 (2678 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Mosås mellan Örebro och Hallsberg fick sin tunnel bommad, antagligen när persontrafiken lades ner.

Tunneln stängdes vid tdtskiftet 1970-05-31. Den lokala persontrafiken i Ms nedlades då. Mycket hade redan övertagits av en stadsbusslinje, öppnad 1968.

Tunneln igenfylldes vid spårombyggnaden 1972-1973, då träslipersspåret
ersattes med betongdito. P g a den starka trafiken utbyttes detta spår i sin tur 2010.

Igenbommade gångtunnlar

av Ove karlsson, torsdag, november 26, 2009, 23:15 (3558 dagar sedan) @ Granis

Gångtunneln i Skara, undergången i folkmun, gick inte til perrong utan under hela bangården. Förband södra och norra delarna av staden. Den stängdes i mitten av 70 talet.

Igenbommade gångtunnlar

av Kenny Ericson, torsdag, november 26, 2009, 23:03 (3558 dagar sedan) @ Karl Fredrik Ängelmark

Först kommer jag i håg Älvsjö men jag tror samma drabbade ett antal stationer i trakten av huvdstaden

Igenbommade gångtunnlar

av NOR ⌂, fredag, november 27, 2009, 03:34 (3557 dagar sedan) @ Kenny Ericson

Först kommer jag i håg Älvsjö men jag tror samma drabbade ett antal stationer i trakten av huvdstaden

Stockholm C lär ha haft två numera igenfyllda/borttagna gångtunnlar.

Den södra gångtunneln gick från nuvarande "södra paviljongen" ut mot plattformarna. Det påstås att den södra delvis finns kvar såsom förråd.

Den norra ska ha gått under hela bangården någonstans i höjd med norra bantorget.

Igenbommade gångtunnlar

av Robert Herpai, fredag, november 27, 2009, 08:11 (3557 dagar sedan) @ NOR

Den tunneln gick strax söder om expeditionshuset som nu står ensamt inklämt mellan två akvarier.

Igenbommade gångtunnlar

av Ola Almquist @, Göteborg, fredag, november 27, 2009, 00:15 (3558 dagar sedan) @ Karl Fredrik Ängelmark

Jag säger Nässjö. Åby har enligt uppgift haft gångtunnel men jag har aldrig studerat det närmare. Hur var det i Hallsberg innan gångbron byggdes? Minnet sviker. Den nuvarande tunneln är ju egentligen en trucktunnel.

M.v.h.
Ola

Igenbommade gångtunnlar

av Gunnar Håkansson @, fredag, november 27, 2009, 20:59 (3557 dagar sedan) @ Ola Almquist

Jag säger Nässjö. Åby har enligt uppgift haft gångtunnel men jag har aldrig studerat det närmare. Hur var det i Hallsberg innan gångbron byggdes? Minnet sviker. Den nuvarande tunneln är ju egentligen en trucktunnel.

M.v.h.
Ola

Det fanns gångtunnel i Hallsberg förr i världen. Men jag gick aldrig i den, så jag vet inte, om det är den, som blivit trucktunnel.

Igenbommade gångtunnlar

av Åke, lördag, november 28, 2009, 12:13 (3556 dagar sedan) @ Gunnar Håkansson

Även hässleholm har en igenbommad gångtunnel.
Tomelilla har en makadamfylld tunnel. Banverket tyckte den var dålig, och fyllde den med makadam. Den lär en gång ha bekostats av invånarna i tomelilla.
Fy på dig banverket.

Igenbommade gångtunnlar

av Kjell Aghult, tisdag, april 24, 2012, 09:22 (2678 dagar sedan) @ Gunnar Håkansson

Det fanns gångtunnel i Hallsberg förr i världen. Men jag gick aldrig i den, så jag vet inte, om det är den, som blivit trucktunnel.

Den gamla plattformstunneln låg vid stationshuet och gav kortare gångvägar till tågen än dagens förbindelser. Den försvann vid bangårdsombyggnaden 1993-1994.
Då tillkom dagens gångbro och tunnel. Trucktransporterna hade dittills fått
plankorsa spåren vid plattformsändarna. Varningssignaler typ "saftblandare"
fanns.

Igenbommade gångtunnlar - Kristianstad

av Lasse M @, fredag, november 27, 2009, 04:01 (3557 dagar sedan) @ Karl Fredrik Ängelmark

Både Kristianstads C och Tomelilla är stationer som haft gångtunnlar under spåren för att nå perrongerna men vilka sedermera har bommats igen. Även Hässleholm C har haft en gångtunnel under spåren men den ersattes av en gångbro.


Nu undrar jag: Finns det fler stationer än dessa i Sverige som har haft gångtunnlar till perrongerna men vilka sedermera bommats igen? När bommades tunnlarna i Kristianstad och Tomelilla igen? Finns tunneln i Hässleholm kvar och vad används den i så fall till?

Tomelilla har inte haft gångtunnel till perronger vad jag känner till. Däremot fanns det en gångtunnel under järnvägen vid järnvägsövergången strax öster om stationen. Ett av dessa tunnelhus som innehöll trapporna ner i tunneln är idag Hasse & Tage museét.

Kristianstads tunnel försvann nog tidigt 90-tal skulle jag gissa. Tror det skedde i samband med bangårdsombyggnaden, kan det ha varit inför Kustpilentrafikens start?

Igenbommade gångtunnlar - Kristianstad

av Jonny Saljefeldt @, fredag, november 27, 2009, 13:46 (3557 dagar sedan) @ Lasse M

Kristianstads tunnel försvann nog tidigt 90-tal skulle jag gissa. Tror det skedde i samband med bangårdsombyggnaden, kan det ha varit inför Kustpilentrafikens start?

Den togs ur bruk betydligt tidigare - antagligen i början av 1970-talet. Trähusen över tunnelnedgångarna fanns dock kvar längre. Ett av tunnelhusen flyttades och finns bevarat på Kristianstad Södra.

Plattformspassage - Kristianstad 70- till 80-tal?

av Lasse M @, lördag, november 28, 2009, 00:27 (3557 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Kristianstads tunnel försvann nog tidigt 90-tal skulle jag gissa. Tror det skedde i samband med bangårdsombyggnaden, kan det ha varit inför Kustpilentrafikens start?


Den togs ur bruk betydligt tidigare - antagligen i början av 1970-talet. Trähusen över tunnelnedgångarna fanns dock kvar längre. Ett av tunnelhusen flyttades och finns bevarat på Kristianstad Södra.

Aha, tunneln var alltså inte i bruk ända till trähusen försvann. Har själv aldrig använt tunneln utan bara tagit för givet att den fanns där dom få gånger jag åkte tåg till Kristianstad under sent 70- till mitten av 80-talet och man såg trähusen på plattformarna.

Hur var plattformsarrangemanget uppbyggt då om tunneln inte var i bruk. Minns inte själv hur det var, om man fick korsa spåren i plan mellan plattformarna. På den tiden har jag nog själv bara kommit och åkt från dom två spåret som låg närmast gatan och som nu inte längre finns, där som 1067-spåren tidigare gick in i säck.

Plattformspassage - Kristianstad 70- till 80-tal?

av Jonny Saljefeldt @, lördag, november 28, 2009, 14:36 (3556 dagar sedan) @ Lasse M

Kristianstads tunnel försvann nog tidigt 90-tal skulle jag gissa. Tror det skedde i samband med bangårdsombyggnaden, kan det ha varit inför Kustpilentrafikens start?


Den togs ur bruk betydligt tidigare - antagligen i början av 1970-talet. Trähusen över tunnelnedgångarna fanns dock kvar längre. Ett av tunnelhusen flyttades och finns bevarat på Kristianstad Södra.


Aha, tunneln var alltså inte i bruk ända till trähusen försvann. Har själv aldrig använt tunneln utan bara tagit för givet att den fanns där dom få gånger jag åkte tåg till Kristianstad under sent 70- till mitten av 80-talet och man såg trähusen på plattformarna.

Hur var plattformsarrangemanget uppbyggt då om tunneln inte var i bruk. Minns inte själv hur det var, om man fick korsa spåren i plan mellan plattformarna. På den tiden har jag nog själv bara kommit och åkt från dom två spåret som låg närmast gatan och som nu inte längre finns, där som 1067-spåren tidigare gick in i säck.

Jag skulle tro att efter 1972 (när banan till Ystad lagts ner) användes endast "säcken" (spår 7-8) för de ordinarie resandetågen.

Om det undantagsvis gick tåg från övriga spår (som bildens SJK-utfärdståg 1987) få fick man korsa bangården i plan.

[image]

Göteborg C

av Erik Samuelsson, fredag, november 27, 2009, 17:05 (3557 dagar sedan) @ Karl Fredrik Ängelmark

Göteborg C hade en undergång som förband Centralstationen med Drottningtorget. Torde väl vara 15 år sedan den försvann i samband med ombyggnationen av torget.

Har minne av att det var två 90 graders krökar och att den var ganska ruffig.

Göteborg C

av morrgan @, Göteborg, fredag, november 27, 2009, 17:53 (3557 dagar sedan) @ Erik Samuelsson

Göteborg C hade en undergång som förband Centralstationen med Drottningtorget. Torde väl vara 15 år sedan den försvann i samband med ombyggnationen av torget.

Har minne av att det var två 90 graders krökar och att den var ganska ruffig.

Den slopades genom att den fylldes med flytande lättbetong till strax under marknivå. Tunneldelen var fylld med reklamskåp, ett skåp hade en tid information om järnvägshobbyn.

morrgan

Göteborg C

av Erik Samuelsson, fredag, november 27, 2009, 19:19 (3557 dagar sedan) @ morrgan

Fick för mig att den användes för att dra ledningar under körbanan när jag spanade in detta. Men detta kanske var ovanför betongen? Eller så minns jag fel...

Nån som har bild?

Göteborg C

av Kent Lillfors @, Ale, fredag, november 27, 2009, 22:01 (3557 dagar sedan) @ Erik Samuelsson

Minns jag rätt kallades denna tunnel för "pisskanalen, pissokaren" eller något liknande! Det luktade .... i den.
När den fylldes med betong lär allt varit kvar, skyltskåp, lysrörsarmaturer mm
Vid borttagandet lades vad jag vet både tele-(både för televerket och SJ) och elkablar, men de lär vara bortkopplade idag.
För SJ/Banverket kan det ha att göra med då "vita villan" blev kommunikationspunkt.

Skriver vad som finns i "hårddisken"!
Är något fel fel fel skyller jag på error 20012!

:-P :-D ;-) :-D alias lillen Kenta etc

Göteborg C

av Kent Lillfors @, Ale, fredag, november 27, 2009, 22:20 (3557 dagar sedan) @ Kent Lillfors

Hoppsan!
Hårdisken gick igång:-P !
Denna tunnel vart en marknadsplats för brända drycker, gräs mm!
Hur in i glödheta kunde jag glömma det:-( !
De som sålde här vart inga snälla typer, inte som de runt långgatorna!
Misstänker att sherifen hade flera ord med när beslutet om stängning fattades, gångtunneln vart stängd en bra tid innnan den fylldes med flytcement!

Reserverar mig för "hårddiskfel" error error:-D :-D

Kenta

Göteborg C

av Sune Nylén @, Hisings Kärra (Göteborg), lördag, november 28, 2009, 16:32 (3556 dagar sedan) @ Kent Lillfors

Som jag minns det var det i slutet av 40 talet, början av 50 dito, var morgon en fullkomlig hord av människor ,som strömmade ut från centralen och skulle ta sig över Drottningtorget. Då började man dryfta i tidningarna-läs från politiskt håll-om man inte borde anordna en tunnel. Förmodligen startade man då en utredning som skulle arbeta i några år.När dessa efter lång tidsrymd hade kommit fram till att man borde nog gräva en tunnel,som ju varje något så när vettig människa hade insett av sig själv på stört, hade, som nästan undantagslöst när politiker är med på ett hörn och skall visa så kallad handlingskraft,tiden sprungit ifrån dem, då folk under första hälften av 50 talet börjat åka i egna bilar i stället för med tåget.
Nu kan ju kanske någon fråga sig varför man då inte skrinlade hela idén.Nej det skulle allt sett ut när man från de s.k. partierna hade talat sig varma för frågans lösning dymedelst en tunnel. När tunneln så stod klar var nästan alla resenärerna borta. Jag har själv gått i den några gånger,men föredrog nog att tusen gånger hellre vistas över än under jord.
När man idag ser på sådana program som efterlyst om alla perversa idioter som lurar vid dylika undergångar inser man lätt att de inte används.:-) Sune

Göteborg C

av Tram @, måndag, april 23, 2012, 20:46 (2679 dagar sedan) @ Sune Nylén

Jag hörde att tunneln fylldes igen med betong, så oerhört dumt och klumpligt, tänk om man nån gång skulle behöva använda den igen, varför inte bara låta den vara kvar. Man kunde enbart stängt igen ingångarna. Det bästa var om man tog bort övergångstället mellan Centralen - Drottningtorget och satte upp staket, satte upp bättre belysning, kameror och rulltrappor ner till tunneln, då skulle den kunna användas av alla trafikanter och inte stå tom. Den var ofta tom eftersom folk tyckte det var enklare och snabbare att gå över gatan för att komma fram.

Göteborg C

av Erik Samuelsson, lördag, november 28, 2009, 18:41 (3556 dagar sedan) @ Kent Lillfors

Det ska finnas nån konstnär som vattenfyller en Mc Donaldsrestaurang som en videoinstallation. Ingen som hade nån videokamera inne i gången när den fylldes? ;-)

Göteborg C

av Sune Nylén @, Hisings Kärra (Göteborg), söndag, november 29, 2009, 11:55 (3555 dagar sedan) @ Erik Samuelsson

Se där ja!!! Ännu en galning!!!!!!!!!!!!:-D :-D :-D Sune

Göteborg C

av Nicke nyfiken, tisdag, april 24, 2012, 01:44 (2678 dagar sedan) @ morrgan

I tunnelns reklamskåp fanns en reklam för Culligan vattenrening, den minns jag speciellt i den tunneln.

Eslöv

av Bjarnulf @, Nässjö, lördag, november 28, 2009, 10:07 (3556 dagar sedan) @ Karl Fredrik Ängelmark

Den plattformen som inte används längre torde väl haft en tunnel ?
/B

Eslöv

av Erik @, Södervidinge, lördag, november 28, 2009, 11:19 (3556 dagar sedan) @ Bjarnulf

Den plattformen som inte används längre torde väl haft en tunnel ?
/B

Ja, det stämmer. Gångtunneln i Eslöv är i sig intressant. Det är Sveriges första. Parallellt med den gång som nu används för resande ska det finnas en gång för resgodstransporter, där det ursprungligen ska ha funnits hissar att skicka upp godset med. Dessa hissarna landade mitt emellan spåren, alltså inte på plattformen.

Förutom de två plattformsuppgångar som används idag har det funnits två till. Dels till den spårlösa plattformen, där trapphuset finns kvar, men ingången från tunneln är igenmurad. Bortanför denna ska det, så vitt jag har förstått funnits ytterligare en plattform med tillhörande uppgång. Där slutade tunneln. Det fanns alltså inte någon utgång till området öster om järnvägen. Den utgång som finns idag byggdes under 90-talet har jag för mig.

Tumba - Igenbommade gångtunnlar

av Tomas @, Malmö, måndag, november 30, 2009, 19:48 (3554 dagar sedan) @ Karl Fredrik Ängelmark

Tumba station hade innan ombyggnaden (94-95?). Gångtunneln låg nästan på samma plats som gångbron går på idag. Två uppgångar till de båda plattformarna.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum