Born to be (Bana)

av Morshyttan @, horndal, fredag, augusti 20, 2010, 20:48 (3200 dagar sedan)

några falun-gongare, grune-laden och morshyttuiter uppsökte en av de yttersta punkterna i Dalarn med ett oomtvistat namn Born uppe vid fd GDJ.

Mer framöver skall väl redovisas vad det lider av den excursionen, men just nu är det en grundläggande sak att befråga;

jag har vi ett tillfälle igenomsökt lite arkivhandlingar och stött på denna skiss från en svunnen tid,

den vatt inte bättre av att avritaren (jag) :-D inte behärskar ämnet spårplaner eller att pappret i det närmaste återgått till den fiberform den en gång skapats ur.

men likväl, så här såg den ut;

[image]

året bör vara kring 1880 och kan avse den kommande lokomotiviseringen, men har någon här på forumet en stationsritning från GDJ,s dagar från samma tid!? :-) :-|

finns de förmodade spåren från Born Engelsfors (glaså) banan på planen bör detta inte undanhållas :-D

Så var frågan från horndal denna kväll i ett ämne skrivaren egentligen inte riktigt behärskar: räls och dess ritningar :-) ;-) :-D :-D

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Born to be

av Gunnar Håkansson @, lördag, augusti 21, 2010, 18:45 (3199 dagar sedan) @ Morshyttan

Skissen ser ut som stationer med en anslutande smalspårsindustribana brukar se ut. Normalspåret har ett några rundspår och ett par utdragsspår; smalspåret har ett rundgångsspår och i övrigt diverse stickspår, de flesta nära ett av normalspårets sidospår. Tydligen låg stationshuset så långt från normalspåret, att det gick att få plats med ett smalspår däremellan - så var ofta inte fallet.
Om smalspåret är det uråldriga spår du efterfrågar eller om det har funnits några andra, senare i tiden, vågar jag inte uttala mig om.

Born to be .... till liv !

av Morshyttan @, horndal, söndag, augusti 22, 2010, 01:09 (3199 dagar sedan) @ Gunnar Håkansson

Skissen ser ut som stationer med en anslutande smalspårsindustribana brukar se ut. Normalspåret har ett några rundspår och ett par utdragsspår; smalspåret har ett rundgångsspår och i övrigt diverse stickspår, de flesta nära ett av normalspårets sidospår. Tydligen låg stationshuset så långt från normalspåret, att det gick att få plats med ett smalspår däremellan - så var ofta inte fallet.
Om smalspåret är det uråldriga spår du efterfrågar eller om det har funnits några andra, senare i tiden, vågar jag inte uttala mig om.

tack för intresset, jag la ut denna avritning av en smörpappers-skiss och hoppades att någon hade en spårplan på ex. GDJ som kunde bekräfta om denna skiss var relevant :-)

Som alla arkivfynd och uppgifter som hittas utan att kringliggande materiel kan säga om det är en avbildad verklighet eller en skiss för någon kanske aldrig utförd plan måste ju detta tas med en nypa salt ;-)

men då kan vi ju säga att den kan vara korrekt jämfört med liknande banor dock utan att kunna slå fast den som sanning:-|
skall gå ut med markradar under hösten för att se om några grus lager kan avslöja spårlägen och annat skoj i marken, vi får se vad det kan ge.

Tack för utlåtandet! :-) , har någon som sagt en spårplan från GDJ så tages den emot med oerhört jubel från horndal :-) ;-) :-D :-D

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Born to be...

av Kurt G Möller, söndag, augusti 22, 2010, 10:53 (3198 dagar sedan) @ Morshyttan

Skoj, sånt här. Småstickarna var nog bl a till för bekväm lossning och mellanlagring av stångjärn, som staplades upp för hand...

August Fegnell, lokförarn på OSCAR och KLOSTER, berättade ju om banan i artikeln i ngn av lokaltidningarna; när var det, 1937? Jag minns inte - var det i Engelsfors man hade lokstallet?

Togs båda loken till Långshyttan samtidigt?

Born to be...

av Morshyttan @, horndal, söndag, augusti 22, 2010, 11:24 (3198 dagar sedan) @ Kurt G Möller

August Fegnell, lokförarn på OSCAR och KLOSTER, berättade ju om banan i artikeln i ngn av lokaltidningarna; när var det, 1937? Jag minns inte - var det i Engelsfors man hade lokstallet?

jepp 1937 i norrlandsposten skrivet av sven gerndt vid GDJ :-)
(vilken jag fått av sune n i götet som verkar ha kläm på allting :-) )
Artikeln asså, inte sven gerndt

Det ska även finnas en artikel i en dala-tidning i samband med hans åttioårsdag 1939 men jag har bara hänvisning till den, inte artikeln:-(

August Fengnell födde tydligen 1859, hundra år före mig:-) men (vad jag förmodar att han gjort) året för hans bortgång har jag inte tyvärr :-|


Togs båda loken till Långshyttan samtidigt?

"oscar" sändes över till bygget av BLJ 1890 efter det att "Kloster" levererats och körts in, alltså bör det under en kortare tid ha funnits två lok på banan.
inte illa på en så kort bit och med tanke på att det enbart fanns EN lokförare, herr Fengnell ;-)
I knappt ett år han "kloster" slita skenorna vid Born innan hon skeppades ner till Stjärnsund och sitt fortsatta liv, ett liv som ännu pågår :-)

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Born to be

av O. Sundström, måndag, augusti 23, 2010, 11:24 (3197 dagar sedan) @ Morshyttan

Perfekt, detta stämmer ju exakt med den information åbon vid Borns f. d. station gav mig när jag, sällskapets ålderman, med hugg och slag tvingats iväg för att hämta bilen så att sällskapets 50- och 60-talister bekvämt kunde fortsätta exkursionen per gummivut. Har Mr Shrapnel glömt denna för honom icke alls graverande omständighet?
En som vill vara anonym och alls icke skylta med att han understundom även begår s-a-s-å-i-a b-n-a-l-a-. (Men han bor i Falun.)

Born to be

av Morshyttan @, horndal, måndag, augusti 23, 2010, 15:22 (3197 dagar sedan) @ O. Sundström

Perfekt, detta stämmer ju exakt med den information åbon vid Borns f. d. station gav mig när jag, sällskapets ålderman, med hugg och slag tvingats iväg för att hämta bilen så att sällskapets 50- och 60-talister bekvämt kunde fortsätta exkursionen per gummivut. Har Mr Shrapnel glömt denna för honom icke alls graverande omständighet?

alls icke!! den i truppens ledande pedestriantens kamp mot bromsar, skogsly och alla övriga helvetets förkämpar kommer aldrig att mista sin plats som en av landets allra största banvallshistoriska bragder! :-)

Tvärtom pågår projekteringen av de efterföljande deltagarna på ett monument över viljans seger mot elementen, ett verk som skall komma att få segermonumentet i Volgograd att framstå som ett bokstöd!!!
(endast planering, insamling av medel och markupplåtelse återstår förutom den konstnärliga lösningen samt förstärkning av urberget i området)

Däremot upptäcker en i hyllningskören att han missat distributionen av detta historiska dokument innan vandringen, en miss som han nu ämnar sona på lämligt sätt i ex tagelskjorta eller järnjungfru.:-P

En som vill vara anonym och alls icke skylta med att han understundom även begår s-a-s-å-i-a b-n-a-l-a-. (Men han bor i Falun.)

en annan som ävenledes vill vara helt anonym och okänd för att icke riskera omvärldens förakt eller missfimning :-P :-D fast ev. kanske boende utanför horndal :-) ;-) :-D :-D

(ps, triumviriatet som kämpade sig fram genom väglöst och öde landskap ska kanske förena sig i en fotoberättelse över sitt djärva mål att hemsöka born-engelsforsbanans forna vallar, vem vet:-| ;-) )

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

RSS-feed av trådar
powered by my little forum