Skånska vägskydd: Vallåkra (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, torsdag, oktober 28, 2010, 20:25 (3251 dagar sedan)

Vid Vallåkra på banan i Rååns dalgång fanns/finns två plankorsningar. Den norra, benämnd Vallåkra, ca hundra meter från stationshuset. Ändå ser det på en av bilderna ut att ha funnits en elektrisk drivanordning för bommarna. Men kanske var det någon annan anordning som man placerat invid spåret?

[image]

Bilderna togs, liksom flera andra från sträckan, den ovanligt snörika januari 1958. På bilden ovan är det antagligen signalteknikernas bil som syns i bakgrunden, och kanske är det den mobila V-signalen som ligger på takräcket

[image]

Det är på den dessvärre oskarpa bilden ovan jag tycker mig se en AVOS F5-drivanordning till vänster. Är det en betlastningsanordning till höger?

Vad kan den pyramidliknande byggnaden ha haft för funktion? Transformatorhus eller silo? Jag tror knappast det var en gruvlave:-)

Mellan spåren syns en lågt placerad bomsignalskärm. Antagligen var den kombinerad med en vridlykta, men det framgår inte av bilderna.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Vallåkra

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, torsdag, oktober 28, 2010, 21:23 (3251 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[image]

Är det en betlastningsanordning till höger?
[image]

Det stämmer nog att det är en betlastningsanordning vi ser till höger på den övre bilden och till vänster på den undre.


Vad kan den pyramidliknande byggnaden ha haft för funktion? Transformatorhus eller silo? Jag tror knappast det var en gruvlave:-)

Man har brutit stenkol i Vallåkra av och till sedan 1700-talet. Gruvan låg i närheten av stationen. Långt viktigare än stenkolen blev leran, som i många år utvanns för att göras till keramikföremål. Man bröt lera här in på 1970-talet. Wallåkra Stenkärlsfabrik finns fortfarande. Så gissar att det är något som hör till gruvan som vi ser på bilden.

--
[image]
http://billebergastation.com

Skånska kolgruvor: Vallåkra

av Gunnar Ekeving @, torsdag, oktober 28, 2010, 23:26 (3251 dagar sedan) @ Claes J

[image]

Man har brutit stenkol i Vallåkra av och till sedan 1700-talet. Gruvan låg i närheten av stationen. Långt viktigare än stenkolen blev leran, som i många år utvanns för att göras till keramikföremål. Man bröt lera här in på 1970-talet. Wallåkra Stenkärlsfabrik finns fortfarande. Så gissar att det är något som hör till gruvan som vi ser på bilden.

Intressant - detta stenkolsfält kände jag inte till; det var därför jag inte riktigt trodde på att det kunde vara en gruvlave på bilden!

Skånska kolgruvor: Vallåkra

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, fredag, oktober 29, 2010, 00:22 (3251 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Flygbild av Vallåkra från runt 1940 visar vad som ser ut att vara ett stickspår som går in en kurva från bangården i riktning den förmodade gruvlaven och vidare ner mot stenkärlsfabriken. Kan inte hitta spårplanen för Vallåkra just nu.

--
[image]
http://billebergastation.com

Skånska kolgruvor: Vallåkra

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, oktober 29, 2010, 19:59 (3250 dagar sedan) @ Claes J

1910-talets karta finns inte detta spår och den fabriken. En byggnad med beteckningen "Lervaru fabr." ligger längre västerut. Från den går en bana i en port under järnvägen till vad som troligen är lertaget i det område som kallas Borgen. Av vad man kan läsa på nätet så verkar det också vara i det området man bröt stenkol och inte vid stationen. Inte heller på ekonomiska kartan från 1969 finns spåret och byggnaden på 40-talets flygfoto. De hann tydligen både komma till och försvinna mellan de två kartorna.

Skånska vägskydd: Vallåkra - kaolin brytning

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, fredag, oktober 29, 2010, 01:10 (3251 dagar sedan) @ Claes J

Ett litet tillägg: Det var väl litet slarvigt av mig att i mitt tidigare inlägg tala om att man bröt lera i Vallåkra. Det är ju inte vanlig lera som Skåne har så gott om på jordbruksfälten, utan kaolin eller keramiklera det handlar om. Dvs, det material som alldeles utmärkt lämpar sig att göra krus och skålar och andra bruksföremål av, men även mera konstnärliga alster.

--
[image]
http://billebergastation.com

Skånska vägskydd: Vallåkra - kaolin brytning

av QZGBT5 @, Gustavsberg, fredag, oktober 29, 2010, 01:27 (3251 dagar sedan) @ Claes J

Ett litet tillägg: Det var väl litet slarvigt av mig att i mitt tidigare inlägg tala om att man bröt lera i Vallåkra. Det är ju inte vanlig lera som Skåne har så gott om på jordbruksfälten, utan kaolin eller keramiklera det handlar om. Dvs, det material som alldeles utmärkt lämpar sig att göra krus och skålar och andra bruksföremål av, men även mera konstnärliga alster.

Kaolin är en väsentlig beståndsdel i olika typer av porslin såsom benporslin, fältspatporslin och vitroporslin. De svenska fyndigheterna har dock inte använts till sådant gods.

För en någorlunda korrekt beskrivning av kaolin, se: Kaolin

/Bengt

RSS-feed av trådar
powered by my little forum