Skånska vägskydd: Helgedal (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, december 29, 2010, 00:19 (3187 dagar sedan)

Plankorsningen Helgedal, även benämnd Hedentorpsvägen, låg drygt en kilometer från Långebros stationshus i riktning mot Gärsnäs.

När dessa bilder togs i november 1957 bevakades korsningen av en kvinnlig vägvakt. Grindarna var nio meter långa och svårmanövrerade. Vägtrafiken hade på senare år ökat avsevärt, skrev distriktschefen till Kungl Järnvägsstyrelsen månaden efter fototillfället.

[image]

På bilden nedan syns framför vägvaktskuren en fristående vridlykta med bomsignalskärm. Dessa anordningar var troligen mekaniskt förbundna med den högra grinden.

[image]

Den 11 augusti 1958 klockan 14 ersattes vägvakten och grindarna av en automatisk fällbomsanläggning med enhetsdriv. För tåg mot Långebro fungerade bommarna helt automatiskt, styrt av spårledningar. För tåg mot Gärds Köpinge skulle bommarna normalt fällas med en tryckknapp på manöverapparaten vid Långebro. Om detta inte gjordes, och utfartssignalen visade "kör", fälldes bommarna dock automatiskt när tåget kom in på en spårledning som började vid utfartssignalen, cirka 700 meter före plankorsningen. Om tåget av någon anledning måste passera utfartssignalen i stopp fälldes bommarna inte förrän tåget kom in på en spårledning utanför infartssignalen, 200 meter före korsningen.

Lyftning av bommarna skedde normalt automatiskt. Om bommarna låg nere mer än fem minuter ringde en larmklocka. Om en bom inte lyftes automatiskt kunde den frikopplas med en speciell nyckel och lyftas för hand. Denna frikopplingsnyckel fanns bakom en låst lucka på reläkuren. Sträckvakten hade en nyckel till luckan, och ytterligare en sådan fanns i Långebro. Dessutom fanns en reservnyckel bakom en glaslucka som i nödfall kunde slås sönder. När frikopplingsnyckeln togs bort från sin plats bröts strömmatningen till bomdriven.

V-försignaler fanns på båda sidor om övergången

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från tredje signalsektionens arkiv, dnr 136/57

Skånska vägskydd: Helgedal

av Harald ⌂ @, Göteborg, onsdag, december 29, 2010, 12:05 (3186 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Den här övergången kan inte ha varit särskilt gammal när bilderna togs. På den ekonomiska kartan från omkring 1930 finns inte Hedentorpsvägen, men en annan övergång drygt 100 m söderut som endast betjänar ett tjugotal hus på järnvägens östra sida. Vid den övergången låg banvaktsstugan Helgedal som tydligen finns kvar. På flygbilderna från 1940-talet finns inte heller Hedentorpsvägen och inte heller på kartan över Kristianstad i Svensk Uppslagsbok tryckt 1950. Den kartan är dock inte daterad så den kan vara något äldre än tryckåret.

Skånska vägskydd: Helgedal

av Gunnar Ekeving @, onsdag, december 29, 2010, 18:39 (3186 dagar sedan) @ Harald

Den här övergången kan inte ha varit särskilt gammal när bilderna togs. På den ekonomiska kartan från omkring 1930 finns inte Hedentorpsvägen, men en annan övergång drygt 100 m söderut som endast betjänar ett tjugotal hus på järnvägens östra sida.

Kanske har man som förberedelse till bebyggelseförtätning öppnat en ny väg och samtidigt passat på att stänga den gamla plankorsningen? Svängbommarna och vägvaktskuren på bilderna ser fullt moderna ut för att vara på 1950-talet, så övergången kan mycket väl vara realtivt ny. Det finns flera exempel på nya vägskyddsanläggningar med svängbommar som tillkommit under 1940- och 1950-talen

RSS-feed av trådar
powered by my little forum