Storå-Stråssa (Järnväg allmänt)

av Jakob E, fredag, mars 25, 2011, 01:35 (3010 dagar sedan)

Linjen avelektrifierades ju kort efter att gruvan stängdes 1981/82 men banan var ju formellt öppen för trafik många år efter detta. Gick någon trafik under dessa år att tala om och isåfall var ? Håkansboda kanske ?

Är det möjligen någon som har någon bild eller länk till dito från banan? Eller kanske tillochmed banan till Guldsmedshyttan ?

Jag var förbi uppe vid Stråssa 2003 men tog idiotiskt nog bara en ynka bild.

[image]

Banan revs ju kort efter

[image]

Storå-Stråssa

av Christer Fredriksson @, fredag, mars 25, 2011, 08:46 (3009 dagar sedan) @ Jakob E

Efter det att gruvan nedlades upphörde all järnvägstrafik nästan omedelbart.
Några enstaka tåg med grus kördes från det lilla upplaget i Stråssa efter nedläggningen.
De sista transporterna utgjordes av utrustning och skrot som bortforslades
från gruvan. Därefter gjordes banan spänningslös, men tråden satt kvar i många
år därefter, tills den nedtogs för att ej bli stulen.

Håkansboda använde ej fd SSJ i modern tid, bara i slutet av 1910-talet och något
år in på 1920-talet, då denna koppar, bly, zink och koboltgruva hade en egen
lastplats med spår från SSJ in till bockbanorna på malmtorget.

De sista transporterna på fd SSJ var uppforsling av några gamla SJ grusvagnar som
skulle användas för transport av malm (koppar, bly och zink) från Lovisagruvan
upp till Stråssa anrikningsverk, som fortfarande då var intakt. Dragkraften,
om jag minns rätt, skulle vara fd Stråssa lokomotor.

Lovisagruvan ligger omedelbart vid fd SSJ och brytning sker än idag med specialbyggda
mycket smala maskiner för att ej behöva ta med så mycket ofyndigt gråberg vid
brytningen av den smala och rika malmen.
Malmen är flera km lång men bara någon meter bred som max.
Vid gruvan började man uppföra en malmficka över den fd linjen, men sedan avstannade
allt detta arbete med en gjuten bottenplatta under linjen.
Någon större trafik kom aldrig igång, endast en mindre mängd som lastades på
linjen från en tillfällig lastkaj av trä, därefter övergick man till
biltransporter och vagnar samt lokomotor såldes och banan fick återgå till
naturen.

Storå-Stråssa

av Christer Fredriksson @, fredag, mars 25, 2011, 09:42 (3009 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Vill nu visa några gamla bilder från gamla Stråssa som kan vara av intresse för de som vill botanisera i gamla Stråssa:

Alla bilder från koncerntidskriften MALM för alla TGO-anställda.

Enkel karta över gamla Stråssa.
[image]

Vy från de gamla anläggningarna i Stråssa med brikettverk, mm. Fotot troligen taget på 1930-talet efter det att gruvan nedlades.
Kvar finnes här bara malmen från Blanka gruva som kördes med ånglok på smalspåret fram till Stråssa bangård i mitten på bilden bortanför de gamla anläggningarna och kommer in från höger till den lilla bangården.
På bangården söder om högkajen står några malmvagnar
Blanka gruva i bakgrunden i skogen.
På det gamla spår- och gruvområde har egnahemshus uppförts.
Den nya bangården ligger ca 1 km norr om de gamla spår- och gruvområdena.
[image]

Vy från anläggningarna när det var i drift.
Vid driftens nedläggning/inställande så koncerverades alla anläggningar och utrustning samt underhölls inför kommande bättre konjunkturer.
3 man skötte underhållet fram till dess att blixten slog ned i anläggningarna i början på 1950-talet, jag har ett svagt minne av att det var 1953, och allt brann upp utom verkstaden som senare blev TGO/Gränges/SSAB laboratorium och ännu finnes kvar för analys av olika malmer från hela världen.
[image]

Uppställda vagnar i Stråssa efter det att Guldsmedshytte bruk övergått till biltransport för sin transport av egen malm från Blanka gruva till Guldsmedshyttan 1947.
Därefter användes Stråssa bangård för uppställning av övertaliga malmvagnar fram till dess att det var dags att bygga nytt och rusta banan inför återstarten av gruvan.
[image]

Storå-Stråssa

av Jakob E, fredag, mars 25, 2011, 14:29 (3009 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Tack Christer - strålande information som vanligt :)

Hur var det med kontaktledningen på banan - var den inte av en mer spartansk typ ?

Gick direkta malmtåg från Stråssa till Oxelösund på TGOJ-tiden eller växlades alltid tågen samman i Storå först ?

Hur var det på senare år (SSAB-tid) när Stråssamalm gick till Spännarhyttan - gick direkta tåg eller gick dessa via ordinarie malmtåg Ggm-Oxd ? Antar att malmtågen till Norberg gick via Frövi... ?

Storå-Stråssa

av Christer Fredriksson @, fredag, mars 25, 2011, 14:49 (3009 dagar sedan) @ Jakob E

Kontaktledningen var bara enkel-trådig.

Stråssa hade som regel ett ordinare tåg på Oxelösund och ett pso, på särskild order.
Stripa, dvs från Guldsmedshyttan, där lämnade som regel Grängesbergs Malmbangård
plats i ett av sina tåg, om ej pso-tåget gick, för ca 10-20 vagnar per dag.

Malmen, kulorna, från Stråssa till Spännarhyttan gick med ett eget SJ tåg från
Stråssa med rundgång i Storå och Frövi upp till Snyten där diesellok tog vid.

Storå-Stråssa

av Kjell Aghult @, fredag, mars 25, 2011, 17:26 (3009 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Malmen, kulorna, från Stråssa till Spännarhyttan gick med ett eget SJ tåg från
Stråssa med rundgång i Storå och Frövi upp till Snyten där diesellok tog vid.

Av praktiska skäl byttes lok i Fagersta, där växlingspersonal och spårutrymme fanns. Snyten var obemannad sedan fjb-premiären och enbart "tvåspårs".

Stråssabilder från 2003

av David Sohlberg, fredag, mars 25, 2011, 15:21 (3009 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

En näve blandade bilder från Stråssaområdet den 12/10 2003.

Christer kan säkert berätta mer om vad vi ser. :)

[image]
Här har det gått spår igenom. En signal skymtar över öppningen.

[image]
Från gruvområdet och mot mellanbangården..

[image]
Åt andra hållet..

[image]
Vagnvågen..

[image]
Mellanbangården. Förr elektrifierad och full med liv och rörelse men vid bildtillfället bara tomt och öde..

[image]
En bit länge ut på mellanbangården..

[image]
.. som slutar såhär.

[image]
.. och naturligtvis gick vi ända fram..

[image]
Vagnvågen till vänster, spåret mot gruven i mitten och linjen mot Storå går/gick till höger om lutningsvisaren. Frånskiljaren som skymtar är fö märkt "SR-SSS 15".

Stråssabilder från 2003

av Christer Fredriksson @, fredag, mars 25, 2011, 23:23 (3009 dagar sedan) @ David Sohlberg

Trevliga bilder från en gången storhetstid i Bergslagen.

Den översta bilden visar malmfickan för kulorna från kulsinterverket vid sidan
om och lite längre ned syns både kulsinterverket och anrikningsverkets rundade tak.
Sedan tycker jag bilderna talar sitt tydliga språk över hur fort naturen
tar tillbaka det den gett oavsett vad vi människor lägger på marken.

Tack för mycket trevliga bilder.

Storå-Stråssa

av m.sundström @, fredag, mars 25, 2011, 20:20 (3009 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Men va i...

Vagnslurvern på sista bilden - av allt att döma en M2 - har ju plåtlagergafflar!!! När är bilden tagen? 1947? Om så skulle vara fallet öppnar sig ju en OCEAN av byggmöjligheter!

Olle S (i skrivande stund med 180 i puls)

Storå-Stråssa [2 bilder 2001]

av Mattias E @, fredag, mars 25, 2011, 22:25 (3009 dagar sedan) @ Jakob E

[image]
Här är två bilder från en vinterdag 2001 då jag vandrade banan från Stråssa ner till Storå. Då hängde kontaktledningen kvar en stor del av sträckan.

[image]

/Mattias

Storå-Stråssa [2 bilder 2001]

av Jakob E, fredag, mars 25, 2011, 22:44 (3009 dagar sedan) @ Mattias E

Tack - intressanta bilder. Koppartjuvarna var latare på den tiden uppenbarligen...

Ser ju onekligen spartanskt ut. Lattjo upphängning av ktl - ser ju nästan ut som på en spårväg. Var det någon speciell idé bakom detta ? Varför inte traditionell ktl med bärlina kantro ? Med tanke på hur påkostad själva gruvan känns det lite snålt...

Storå-Stråssa [2 bilder 2001]

av Bertil Bengtsson @, fredag, mars 25, 2011, 23:00 (3009 dagar sedan) @ Mattias E

Jag besökte Stråssa ca 1998. Jag tog dessvärre inga bilder. Idag, med digitalkamera, hade jag tagit hundratals...
Men jag fick med mig två kvarglömda bromsskor, till min hustrus förtvivlan!
Berra

Storå-Stråssa

av Littera JS @, lördag, mars 26, 2011, 18:20 (3008 dagar sedan) @ Jakob E

Bibanan till Stråssa fick faktiskt ett liv efter nedläggningen av gruvan. Stråssagruvan fortsatte som besöksgruva under några år (in på 90-talet ?) och det ordnades utflykter dit. Maj 1986 (860528) sågs TGOJ:s motorvagn X22-13 sega sej upp mot Stråssa

[image]

Slutstationen Stråssa bjöd inte på någon större perrong

[image]

Sedan när Lovisgruvan drogs igång ordnades i diminuitivt malmtåg (Sveriges kortaste) från gruvan till anrikningsverket dragetav Z64 391. Datumet är 920605.

[image]

Storå som grenstation var ett intressant ställe. På bilden nedan ses Hg 205 dra godset från Guldsmedshyttans bruks stickspår ut på linjen Guldsmedshyttan-Storå ,870526. Brukspåret var bara elektrifierat en bit så det användes 3 kopplingsvagnar för att rangera in och ut vagnarna

[image]

Storå-Stråssa

av Jakob E, lördag, mars 26, 2011, 18:39 (3008 dagar sedan) @ Littera JS

Ah - suveränt - vilka bilder !

Gick transport av besökare från Storå upp till besöksgruvan eller var detta någon speciell tilldragelse ? Intressant att se att ktl uppenbarligen var i bruk och fungerande med spänning på så sent som 1986. Jvg-data har uppenbarligen annan data...

Besöksgruvan gick ju tydligen "sådär" och dog väl som sådan någonstans in på 1990-talet. Synd att man missade detta.

Var ktl till Guldsmedshyttan av samma snitt som på banan till Stråssa ? Ser ju lite lattjo ut som sagt. Detta måste ju varit ett unikum i landet, eller ?

Bilden från Storå med Hg:n är ju intressant - var rent geografiskt är denna tagen ?

Var TGOJ Hg reguljär dragkraft på dessa banor eller var detta något speciellt arrangemang ?

Storå-Stråssa

av Christer Fredriksson @, lördag, mars 26, 2011, 19:29 (3008 dagar sedan) @ Jakob E

Motorvagnen är ett extratåg, det gick några för entusiaster och för särskilda ändamål,
dock aldrig för besöksgruvans räkning, dit fick man ta sig på egen hand.
Besöksgruvan öppnades efter många turer med Lindesbergs kommun, det var många
frågeställningar som skulle klaras ut för att få igenom försäkringarna.
Besöksgruvan stängdes efter några år då man skulle använda gruvans vatten som
dricksvattenstäkt samt bl.a. sälja vattnet på flaska. Risken för smitta ansågs
bli för hög med folk nere i en dricksvattentäkt.

Någon ny brytning lär det inte komma att bli. Vid gruvans stängning så förespråkade
många att man skull ta upp den malm som fanns kvar, men SSAB-ledning, dvs
"Björn-ligan", vägrade att acceptera detta. Det fanns malm kvar för tre års
brytning sedan var gruvan helt utbruten på all malm. Denna malm hade man kunnat
lägga på lager uppe på backen för att utlasta då konjunkturerna vänt, men det
skulle bli för dyrt tyckte ledningen och troligen skulle konjunkturen för järnmalm
ej vända inom överskådlig tid enligt alla utredningars slutsatser. Vattentäckten
lär nog få fortgå många år till i lugn och ro.

Vid extratågskörningarna så sattes ledningen under spänning efter besiktning.

Samma typ av elledning fanns på SGJ som på SSJ, med begränsad tråd på spåren
vid hyttan. Bruket hade egen lokomotor för internväxlingen.

Det var Hg-lok som ersatte V-loket då antalet vagnslaster minskade och var kvar
tills växelloket i Storå indrogs och ersattes med växling med lokalgodstågets lok som
utgick från Kopparberg. De sista åren med växellok stationerat i Storå
så fick lokförarna pass-åka mellan Kopparberg och Storå och denna tjänst ingick
i Kopparbergs-förarnas ordinarie turer.

TGOJ sista bomvakt skötte vägbommarna vid vägkorsningen omedelbart efter Storå
där både landsväg och järnväg korsar Storån.

Växlingen i Storå omfattade dels Guldsmedshytte bruk samt kalk från Larsbo
kalkbruk som utlastades vid högkajen i Storå. Stripa-malmen hade upphört i
slutet av 1970-talet. Något timmer utlastades även periodvis från Storå.

När Guldsmedshyttan slog igen som hytta och järnverk då upphörde vagnslasterna
och godstrafiken vid Storå. De nya ägarna hade ej behov av järnvägstransporter
utan övergick till lastbilstransporter. I samma veva så övergick Larsbo kalk
kalk till lastbilstransporter. Stora köpare av denna kalk hade tidigare varit
Domnarvets järnverk, mfl hyttor och bruk.

Både SGJ och SSJ kan i dagsläget gås i hela dess sträckningar.
Vid Storå finnes i dagsläget endast kalkutlastningskajen kvar, dock utan spår,
den forna stora bangården står öde och övergivan, med minnen från forna dagars
stora trafik till och från Storå.

Storå-Stråssa

av Littera JS @, lördag, mars 26, 2011, 20:57 (3008 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Har letat fram min gamla anteckningsbok från Storå-Stråssabesöket 8605 där följande finns noterat:

- Skolklass på gruvbesök
- Vi gör Stråssaturer c:a 20 ggr/år (jag har tydligen pratat med motorvagnsföraren)
- Den avbildade turen avgick c:a 14:15 från Storå (mot Stråssa).
Min minnesbild var att det var en skolklass från Eskilstuna som var ute på sin majutflykt

Storå-Stråssa, avelektrifiering

av Kjell Aghult @, lördag, mars 26, 2011, 19:34 (3008 dagar sedan) @ Jakob E

Intressant att se att ktl uppenbarligen var i bruk och fungerande med spänning på så sent som 1986. Jvg-data har uppenbarligen annan data...

Det har förut varit okänt att kontaktledningen var i bruk ännu 1986.
Därför anger JD avelektrifiering "efter 1981".

Man kan väl nu anta, att ledningen hölls intakt till formellt trafikslut
1987-05-31?

RSS-feed av trådar
powered by my little forum