Ställdalsolyckan 1956.01.13 (Järnväg allmänt)

av Eric Henriksson @, onsdag, maj 25, 2011, 19:28 (2948 dagar sedan)

Har just nu fått till en skanning beträffande allt utredningsmaterial om denna tragiska olycka och det är inte mycket jag vill uppvisa här på forumet då nästan alla handlingar innehållar namn som var inblandande men detta som visas här har efter en snabb genomgång inte kunna krocka med PUL
Först en bild från utredningsarbetet
[image]
Hur var då själva händelseförloppet enligt utredningen då, ja denna handlingen ju verkligen en kladdig sak men det går att utläsa det mesta
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
Sedan kommer lite om bromsprovet som gjordes under utredningens gång
Bromsprovsutredningen 1956.02.08
[image]
[image]
[image]
[image]
Kostandsuppgifter för reparation etc efter olyckan
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
Det är en diger lunta med material nästan 600 sidor

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Christer Fredriksson @, onsdag, maj 25, 2011, 20:56 (2948 dagar sedan) @ Eric Henriksson

Några foton från katastrofen mellan Ställdalen och Kopparberg denna kalla, snöiga och blåsiga fredag den 13 januari 1956. En händelse jag aldrig glömmer och kommer ihåg som om den vore igår. Ja kände personligen både rb-föraren, lokpersonalen och stationspersonalen i Shö samt personalen på plogtåget samt personalen på Ggm där min fader var Stins.

Fotona erhållna genom den fotointresserade numera avlidne TGOJ Signalmästaren B Karlsson i Kopparberg.

Ma-loket:

[image]

Rälsbussen:

[image]

Släpvagnen:

[image]

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Dennis Hage @, måndag, januari 16, 2017, 23:05 (885 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Jaga har några svartvita bilder från, jag tror dagen efter. En kompis från Skolan, Karl Olof Karlsson en rikting *RailFan* tog dom bilderna. Jag tror att rälsbuss och släp var redan bärgade, men skräp ligger kvar. Det är nu 61 år sedan jag såg honom.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Christer Fredriksson @, tisdag, januari 17, 2017, 00:04 (885 dagar sedan) @ Dennis Hage

Av rälsbussen fanns inget att bärga, allt var bara skrotbitar.
Största biten var motorn enligt verkstadspersonalen som omedelbart skickades ut till platsen för att röja.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Sean @, torsdag, maj 26, 2011, 08:34 (2947 dagar sedan) @ Eric Henriksson

Otäckt och tragiskt.

Inga slutsatser dras här såvitt jag kan se om vilket som var den direkta orsaken till att tåget blev bromslöst. Jag har visserligen inte kunnat tolka riktigt allt av det som är skrivet för hand, men jag antar att det är meningen "Dessförinnan hade han (i närheten av elloket böjt sig ned under, invid eller mellan en av vagnarna och företagit någon åtgärd med någon bromsdetalj samt därefter)..." som är viktig i sammanhanget.

Kan man anta att elloksföraren av någon anledning bröt luften mellan Ma:n och första vagn innan det drogs tillbaka av till Silverhöjden av ångloket? Och när ångloket kopplades från i Silverhöjden sänktes inte trycket tillräckligt mycket för att bromsarna skulle gå till och ingen öppnade kopplingen mellan Ma och första vagn? Sedan sjönk trycket av sig själv tillräckligt långsamt ner mot 0 så att bromsarna inte gick till. Att ett antal vagnar rullade tillbaka 1,6 km efter att tågsättet stannat efter kollisionen tyder väl på att dom inte var trycksatta.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Christer Fredriksson @, torsdag, maj 26, 2011, 09:22 (2947 dagar sedan) @ Sean

Ditt antagande är inte helt fel, det ligger mycket sanning i det.

Lägg därtill att det i Silverhöjden var mycket kallt, snöyra och mycket snö, varvid det blåste i snö i spåret under tågets ca 1 1/2 timmes långa uppehållet, vilket ökade motståndet i tåget väsentligt vid utförda bromsningar av tåget på bangården.
"Kikarna" mellan lok och första vagn är troligen kärnan till orsaken. Öppen eller stängd vid avgång från Silverhöjden?

Tilläggas kan att lokföraren därefter aldrig ville sätta sin fot på ett lok mera, utan fick stalltjänst, rälsbussföraren återick i tjänst efter några månaders rehabilitering och blev sedermera lokförare samt banmästaren som nästan omedelbart återick i sin ordinarie tjänst. De båda senare hoppade från rälsbussen innan kollissionen, rälsbussföraren så sent så att när dörröppningen trycktes ihop fick han foten i kläm som skadades svårt. Han bromsade in i det sista allt han förmådde innan han hoppade.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Sean @, torsdag, maj 26, 2011, 13:04 (2947 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

"Kikarna" mellan lok och första vagn är troligen kärnan till orsaken. Öppen eller stängd vid avgång från Silverhöjden?


Tack för svar. Ett par följdfrågor som kanske inte är så lätta att svara på vore: Varför redovisar inte utredningen vilket läge kikarna hade efter olyckan? Det är svårt att tro att det inte kunde fastställas. Jag har också svårt att se anledningen till att elloksföraren stängde huvudledningen (om han nu gjorde det) innan tågsättet drogs tillbaka till Silverhöjden. Enklast hade väl varit att lägga K16-ventilen (gissar att det var K16) i mittläge?

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Christer Fredriksson @, torsdag, maj 26, 2011, 14:38 (2947 dagar sedan) @ Sean

Utrustningen mellan lok och första vagn, en M3, var mycket sönderslagen och det gick ej att med 100% säkerhet säga hur "kikarna" hade stått före kollissionen. Trycket från kollissionen mellan lok och tågsett samt skrot från rälsbussen hade slagit sönder mycket av utrustningen samt dessutom hade samtidigt en hel del malm fallit över vagnsgaveln och ned på koppelutrustningen. Det gick således ej att bevisa lägena på handtagen före kollissionen.
De omkomna barnens advokat gav sig f-n på att "kikarna" hade varit stängda, men då skulle de båda "kikarna" ha varit vända upp och ned. Hans agerande förvånade järnvägens advokater mycket på grund av alla de noggranna tekniska genomgångar som hade gjorts med alla inblandade parter och experter från TGOJ, SJ, Vä- och Vattenbygnadsstyrelsen, Polisen, mfl.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av 53 Wadsten @, Norrköping, fredag, januari 13, 2017, 13:16 (888 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Träffades lok och rälsbussföraren efter olyckan och fick prata om det inträffade tillsammans så de inte blev osams för framtiden.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Christer Fredriksson @, fredag, januari 13, 2017, 13:31 (888 dagar sedan) @ 53 Wadsten

De träffades och var bästa vänner både före och efter olyckan då båda personerna kom från Kopparberg och bodde kvar till livets slut.

Rälsbussföraren återgick till föraryrket så snart det gick, men lokföraren ville ej gå upp på ett lok mera utan fick stalltjänst. Båda stationerade i Kopparberg till pensionen.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Gustaf H. Wadsten @, Norköpings stad, torsdag, maj 26, 2011, 13:29 (2947 dagar sedan) @ Sean

Hur var det med bromsarna på malmvagnarna, hade dessa enkla styrventiler(enkammarbromsar), dessa hade kanske mattats ut då tåget tydligen ej hunnit laddas på nytt efter krånglet med kompressortryckvakten.
Vet hur det är med enkammarbromsr och hur lätt de är att matta ut.

Mvh Nicke nyfiken.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Tobias Johansson, fredag, maj 27, 2011, 12:13 (2946 dagar sedan) @ Eric Henriksson

Intressant och skrämmande!

Vilket ånglok var det som figurerade?

mvh Tobias Johansson

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Christer Fredriksson @, fredag, maj 27, 2011, 12:43 (2946 dagar sedan) @ Tobias Johansson

På Grängesbergs Malmbangård så var det en M3 som drog in resp. sköt ut malmtågen till resp. från Malmbangården fram till dess Malmbangården var elektrifierad.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Ulrika Larsson @, fredag, maj 27, 2011, 13:14 (2946 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Var det turbinvarianten M3t, som växlade i Grängesberg, den sista tiden?

(Jag är konstigt nog för ung att minnas dessa lok annat än som mycket ovanliga reservlok i början på 60-talet i Västmanland.)

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Christer Fredriksson @, fredag, maj 27, 2011, 13:36 (2946 dagar sedan) @ Ulrika Larsson

Nej det var ett ånglok av littera M3, dvs ett av loken 46-50.
M3t-loken 71-73, dvs turbinloken, avställdes 1953 och koncerverades.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Sune Nylén @, fredag, maj 27, 2011, 13:57 (2946 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Jag vill minnas att tidningarna (GP) skrev att biträdet försökt att klättra ut på gångbordet och med foten försökt öppna kranen mellan loket och vagnarna. Den skulle då tydligen varit stängd. Rapporten nämner inget av detta så det var tydligen en tidningsanka.
I slutet av 50 talet åkte jag sträckan och jag minns att jvg personalen då kunde utpeka en bansträcka , som ännu bar tydliga spår av den svåra olyckan:-( Sune

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Christer Fredriksson @, fredag, maj 27, 2011, 14:25 (2946 dagar sedan) @ Sune Nylén

Det stämmer, from kollissionsplatsen och fram till den punkt där Ma-loket stannade så fanns det stora hack i varje träsleepers.

OM lokets kik hade varit stängd, så hade nog även första vagns kik varit stängd, så det hade troligen ej hjälpt OM han hade gått ut på lokets "gångbord" och försökt att öppna lokets kik från den punkt där man upptäckte att man var bromslösa fram till kollissionsplatsen. Att gå/hoppa över till första vagnen tror jag hade varit utsiktslöst i denna hastighet samt snöhalka och snöyra.

,

av Gustaf H. Wadsten @, Norköpings stad, lördag, maj 28, 2011, 04:13 (2946 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Det framgår mycket vagt i utredningen om malmtåget bromsprovades från Ma-maskinen, kikarna mellan dragmaskin(Ma) och tågsätt var ju stängda, vagnarna måste då varit tömda på luft, således fanns då ingen broms och de tömda malmvagnarna sköt på i utförslöporna. Som de flesta vet här så är det lokföraren som är ansvarig för att tryckluften är kopplad mellan lok och första vagn.
Vädret denna fredag den 13 januari var som bekant på sitt sämsta humör vilket inte gör saken bättre, lokföraren fick springa 800 m med knalldosor, samt sedan bege sig till Silverhöjdens station att varsko stgationsföreståndaren om stoppet på linjen, lång väg att traska i kyla och snöoväder, situationen blev stressad hos lokpersonalen på Ma-maskinen. Vet själv hur jäkligt det kan vara om vintrarna

Mvh Nicke nyfiken.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Ulrika Larsson @, fredag, maj 27, 2011, 14:27 (2946 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Aha! Det visste jag inte. Var inte det litet synd. Enligt de förare jag kom i kontakt med i min barndom var det mycket bra lok. (Jag var kanske inte överdrivet intresserad då men jag minns att släktingar till mig pratade om "turbinloken" som något mycket positivt!) Speciellt tror jag att eldarna var glade åt dem eftersom de var ganska "bränslesnåla" och man behövde inte skyffla så mycket kol som i ett konventionellt ånglok. Kan det stämma?

Edit: För att bli mer on topic så var olyckan länge höljd i dunkel för mig personligen eftersom de vuxna alltid hyssjade om det fanns små barn i närheten, när Ställdalenolyckan kom på tal. (Jag är född -59, så olyckan måste ha funnits som ett svart minne bland min omgivning, i Arboga och Kungsör) vid den tiden.

Väldigt ruskigt egentligen, på ett intressant sätt, att läsa om den. Elektroloket, som det kallas innan man strukit bort det i utredningsmaterialet, finns väl i trafik än i dag vad jag förstår?

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Sean @, fredag, maj 27, 2011, 15:00 (2946 dagar sedan) @ Ulrika Larsson

Väldigt ruskigt egentligen, på ett intressant sätt, att läsa om den. Elektroloket, som det kallas innan man strukit bort det i utredningsmaterialet, finns väl i trafik än i dag vad jag förstår?


Ma 405. Jag hade den (i mult med 406) genom Ställdalen (fast via Hörken, inte Silverhöjden) i söndags och måndags.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Ulrika Larsson @, fredag, maj 27, 2011, 15:18 (2946 dagar sedan) @ Sean

OK! Jisses! Iofs har väl det loket (och säkert du också) gjort den resan många gånger men jag misstänker att man åtminstone ägnar olyckan en snabb tanke i det loket på den platsen. (Om det nu var det loket du körde från.)

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Sean @, fredag, maj 27, 2011, 16:14 (2946 dagar sedan) @ Ulrika Larsson

OK! Jisses! Iofs har väl det loket (och säkert du också) gjort den resan många gånger men jag misstänker att man åtminstone ägnar olyckan en snabb tanke i det loket på den platsen. (Om det nu var det loket du körde från.)

O ja, 405:ans roll i det hela samt minnesmärket vid stolpe 98 har jag noterat sedan länge. Men jag visste inte mycket om händelseförloppet som ledde fram till olyckan förrän den här tråden kom upp.

Jag vill minnas att 405 gick först mot söder, alltså körde jag från den på väg ned från Domnarvet till Eskilstuna i måndags morse.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Ulrika Larsson @, fredag, maj 27, 2011, 17:14 (2946 dagar sedan) @ Sean

<klipp>

O ja, 405:ans roll i det hela samt minnesmärket vid stolpe 98 har jag noterat sedan länge. Men jag visste inte mycket om händelseförloppet som ledde fram till olyckan förrän den här tråden kom upp.

Jag vill minnas att 405 gick först mot söder, alltså körde jag från den på väg ned från Domnarvet till Eskilstuna i måndags morse.

Ja de här uppgifterna var helt nya för mig, jag hade fått för mig att man bromsat av sättet så att vagnarna rullat tillbaka mot Ställdalen och att motorvagnen var på väg efter tåget (men det är antagligen någon incident jag hört talas om och blandat ihop alltsammans). Att det var loket som kolliderade fick jag veta just i den här tråden.

Jaja då körde du samma lok i samma riktning alltså. . . . . . :-|

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Gustaf H. Wadsten @, Norköpings stad, lördag, maj 28, 2011, 15:26 (2945 dagar sedan) @ Ulrika Larsson

Ma VAR! och ÄR! ett mycket bra och pålitligt elektrolok, som var nytt hos TGOJ 1956,förarna hade väl kanske inte ännu hunnit få rutin på elektrolok hos TGOJ.
SJ fick sina första Ma-maskiner redan 1953.

Förresten, vem har skrivit en så kladdig utredning, skrivmaskinstext överstruken med penna och ersatt med penna. Min far jobbade då på Väg o Vatten och har nämnt något om olyckan på äldre dagar, dock inga detaljer, han hade vänt sig i graven om han sett så kladdig text i en så viktig utredning, men kanske är den text som visas här nedskriven av en tidningsjornalist??

Mvh Nicke nyfiken.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Kjell Aghult @, lördag, maj 28, 2011, 15:35 (2945 dagar sedan) @ Gustaf H. Wadsten

Förresten, vem har skrivit en så kladdig utredning, skrivmaskinstext överstruken med penna och ersatt med penna.

Troligen har ett koncept kommit fram. Jag fick läsa den färdiga utredningen en
gång för länge sedan (Mot tysthetslöfte). Den var lika prydlig som varje annat officiellt dokument.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Christer Fredriksson @, lördag, maj 28, 2011, 18:45 (2945 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Helt rätt Kjell, det är ett av flera koncept som skrevs innan den färdiga utredningen där alla inblandade parter kunde godkänna innehållet.
Utredninsmateriel skall egentligen aldrig offentliggöras förrän den färdiga utredningen är klar, allt annat är arbetsmaterial och ej till för allmänheten.
Händelseförloppet känner dock så många till, att det kan offentliggöras på detta sätt.

TGOJ sparade allt materiel från olyckan och det har alltid legat inlåst med dubbla fasta lås samt två st kedjelås i ett arkiv vid Huvudkontoret fram till dess detta tömdes och utrymdes. Dock kommer vi inte att publicera mera materiel från denna utredning, så att inga direkt eller indirekt berörda personer samt efterlevande kan ta illa upp. Materialet kommer härefter att vara bevakat och förvarat inlåst.

Händelseförloppet stämmer med vad detta koncept redovisar. Ja har inte jämfört detta koncept med den godkända utredningen ord för ord, men från tiden då den inträffade samt de gånger jag läst denna, så tycker jag den stämmer. Ja har för mig att jag sett någonstans att slututredningen skulle hållas hemlig i minst 50 år av omtanke om de omkomna samt inblandade personer. Det tog många år innan personalen vid TGOJ kunde arbeta normalt igen utan att känna stress och obehag i säkerhetsarbetet. För de personer som var tvingade att närvara samt genomgå alla dessa förhör och juridiska prövningar satte detta djupa spår i personernas inre, som satt kvar hos de flesta livet ut och förändrade mångas personligheter för alltid.

Den direkta följden av olycksn blev att TGOJ Öit Bo Ytterberg beslöt att malmtåg som skulle möta resandetåg hädanefter skulle stå stilla på mötesstation innan resandetået fick avgå från stationen före mötesstationen. Detta gällde fram till olycksorsaken med största sannolikhet hade fastställts.
Detta meförde en svårare tågföring, men så blev det.

Några månader efter denna olycka inträffade ännu en olycka, denna gång i Gusselby med mötande persontåg, dvs loktåg, varvid tjänstgörande Tkl lade om infartsväxeln mitt under tåget, varvid lok och första personvagnen samt första boggien på andra personvanen gick in på spår II medan andra boggien och efterföljande person- samt resgodsvagn gick in på spår I. Inga personskador.
Resultatet av denna olycka blev att tjänstgörande Tkl fick glasögon på TGOJ bekostnad.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Kjell Aghult @, söndag, maj 29, 2011, 09:01 (2944 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Olyckan har en enda gång i nyare tid refererats i media. Det var i lokalradion på 40-årsdagen, 1996-01-13. Flera ifrågasatte meningen i att återuppväcka tragedin. Men media ger sig ju inte så lätt. De hade dock länge svårt att hitta en sakkunnig kommentator. En sådan var nödvändig för att undgå fel och spekulationer.

Uppdraget hamnade till sist i moderföretaget SJ. Dåvarande trafiksäkerhetschef tog ut utredningen och kommenterade den lugnt och sakligt. Inget efterspel i pressen förekom veterligen, olyckan lades slutligt till handlingarna.

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Christer Fredriksson @, söndag, maj 29, 2011, 09:56 (2944 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Bra kommentar Kjell!

Nu gör vi detsamma eller som Konungen sade "Nu vänder vi blad och går vidare" med betydligt trevligare historiska händelser samt fenomen inom vår intressesfär med betydligt flera ursprungs-märkta bilder, där så går och intressanta inlägg!

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Lars-Henrik Eriksson ⌂ @, söndag, maj 29, 2011, 21:42 (2944 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Händelseförloppet stämmer med vad detta koncept redovisar. Ja har inte jämfört detta koncept med den godkända utredningen ord för ord, men från tiden då den inträffade samt de gånger jag läst denna, så tycker jag den stämmer. Ja har för mig att jag sett någonstans att slututredningen skulle hållas hemlig i minst 50 år av omtanke om de omkomna samt inblandade personer.

Att hemlighålla olycksutredningar är en inställning som känns märklig, tycker jag, men när olyckan inträffade så var utredningarna kanske mera inriktade på att hitta skyldiga än på att bidra till trafiksäkerhetsarbetet?

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Christer Fredriksson @, söndag, maj 29, 2011, 22:19 (2944 dagar sedan) @ Lars-Henrik Eriksson

Vad jag menar är att arbetsmaterialet skall undanhållas offentligheten.

TGOJ var ett helt privatägt Aktiebolag, och där gäller inte offentlighetsprincipen enligt Svensk lag.

De som är intresserade av den slutliga utredningen kan ju försöka hämta ut den på offentlig väg hos berörda myndigheter. Jag tänker inte offentliggöra den!

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Sune Nylén @, måndag, maj 30, 2011, 00:32 (2944 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Inställningen är ju lite egendomlig.Vi förfasar oss över övergrepp inom t.ex. kyrkan eller vården. Kräver alla papper på bordet (Själv ger jag fan i vilket, för det går ju ändå inte att få ordentlig ordning i leden,men jag slutar aldrig att förvånas över alla perversa idioter, som borde ha sig några riktigt rejäla skrevsparkar, som skulle kurera dom effektivt).
Jag har en del häften "Rapporter från säkerhetstjänsten" där orsakerna till svåra olyckor noggrannt redogörs. T. ex. sammanstötningen i Gårdsjö 1945 och den i Upphärad 1950.Inte har jag tagit någon skada av att läsa det. Möjligen har det bidragit till att "essa" upp skärpan och iakttagelseförmågan.
Inställningen påminner lite om när Uppdrag granskning frågar och man inte vill svara på frågor, därför att man råkas vara bekant med någon inblandad, och gömmer sig bakom någon idiotisk fras , som , Jag kan inte kommentera det enskilda fallet. Det kan man visst det, om viljan bara finns. Sådana hänsyn kan, och skall, man inte ta. Veka personer säger ofta, men tänk på de anhöriga. Det borde ju den som eventuellt begår något olagligt tänkt på själv innan.Det är ju inte min sak som utomstående iakttagare att bekymra mig om det.
Själv skulle jag aldrig ett ögonblick tveka att redogöra för saker,som skulle kunna tänkas vara intressanta,och föra frågan framåt.
Att låsa in rapporter gick kanske förr när man ville dölja något, men knappast i dagens läge.Misstanken att man har något i garderoben, brukar i sådana fall inte vara helt grundlös.:-( Sune

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Christer Fredriksson @, måndag, maj 30, 2011, 06:03 (2943 dagar sedan) @ Sune Nylén

Dessa rapporter är ju slutrapporter från inträffade olycksfall, alltså offentliga. Var har du arbetsmaterialet som lett fram till dessa rapporter? De är med största sannolikhet kastade i samma veva som rapporterna godkändes!
Alla med ansvar för regelverket inom säkerhetsarbetet vid järnvägarna har fått tagit del av dessa handlingar naturligtvis. Är detta konstigt?

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Lars-Henrik Eriksson ⌂ @, måndag, maj 30, 2011, 06:42 (2943 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Vad jag menar är att arbetsmaterialet skall undanhållas offentligheten.

Du skrev så här: "Ja har för mig att jag sett någonstans att slututredningen skulle hållas hemlig i minst 50 år av omtanke om de omkomna samt inblandade personer."

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Christer Fredriksson @, måndag, maj 30, 2011, 07:05 (2943 dagar sedan) @ Lars-Henrik Eriksson

Med detta avsågs förmodligen att utredningen inte skulle delges andra personer än de som som i sitt yrke hade behov att studera utredningen, dvs t.ex. sådan personal som i sitt yrke har ansvar för utarbetandet av regelverket för säkerhetsarbetet vid järnvägarna, dvs inte tillgänglig för den breda allmänheten.
Jag anser att om något är sekretessbelagt så skall det respekteras, sedan kan man tycka vad man vill om det, det behöver inte vara något skumt med det.
Allt här i världen är inte var mans egendom och man behöver inte ha fri tillgång till allt. Har jag fel?!

Ställdalsolyckan 1956.01.13 - arkivhandlingar!

av Sven A, måndag, maj 30, 2011, 07:47 (2943 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Men nu har 50 år gått.
Så vad är problemet?

Vem är det som äger arkivhandlingarna?
TGOJ, är numera en del av Green Cargo. Green Cargo ägs till 100% av svenska staten. Hade GC varit ett verk hade handlingarna med atomatik ingått i Statsarkivet där det råder ordning och regler.
Hur fungerar det med statsägda företag? Skall inte sådana här arkivhandlingar in under Statsarkivet för framtid forskning.
Jag som lekman, kan tycka att dessa handlingar skall sparas till eftervärlden på ett proffesionellt sätt, så att forskare och intresserade lekmän kan ta del av dessa på riktigt sätt, naturligtvis med beaktande av eventuell sekretess.
Handlingarna skall inte ligga under någon privat huvudman, utan bör vara sökbara om 50-100 år.
Sedan undrar jag också över det här med sekretssen.
Vem har beslutat om den? TGOJ, polisen, domstolen, regeringen??? Med vilken myndighetsrätt har den beslutats och vilka blir konsekvenserna om den bröts?
Jag misstänker att det var TGOJ, eftersom den var inlåst på deras arkiv. Dvs det var ett företagsbeslut och materialet var inte offentligt.
Men slutrapporten som måste redovisas för vederbörande myndigheter (dvs polisen och kunglig järnvägsstyrelsen) och i med detta borde den vara en offentlig handling, sökbar för alla via Statsarkivet. Har det varit någon sekretess där? Har någon sökt i kungl järnvägsstyrelsen arkiv och fått nobben?

Många undringar angående rent principiella frågor, inte för att jag själv är intresserad att just nu ta del av materialet, men vill att materialet skall finnas tillgängligt för forskning etc i framtiden.

Ställdalsolyckan 1956.01.13 - arkivhandlingar!

av Christer Fredriksson @, måndag, maj 30, 2011, 08:29 (2943 dagar sedan) @ Sven A

Allt i Stats- eller Riksarkiven är inte tillgängligt för alla, om du trodde det!

Statliga företag lyder under Aktiebolagslagen och inte som Statliga verk! Det blev tydligt när gamla SJ och Televerket bolagiserades!

Varje arkivhuvudman som förvarar handlingar i ett arkiv bestämmer själv när materialet ingår i arkivet om hur handlingar skall vara tilgängliga. Sådana regler gäller så länge materialet existerar. Jag har själv arbetet 2 1/2 år i ett Länsarkiv, så jag har lite hum om regler för tillänglighet. Det finns material som är mer än 100 år som ej är helt fria för var och en att tillgå.

Ställdalsolyckan 1956.01.13 - arkivhandlingar!

av Lars-Henrik Eriksson ⌂ @, måndag, maj 30, 2011, 10:57 (2943 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Allt i Stats- eller Riksarkiven är inte tillgängligt för alla, om du trodde det!

Jag kan inte se något i inlägget av Sven A som antyder det.

Statliga företag lyder under Aktiebolagslagen och inte som Statliga verk! Det blev tydligt när gamla SJ och Televerket bolagiserades!

Det är också väl känd.

Varje arkivhuvudman som förvarar handlingar i ett arkiv bestämmer själv när materialet ingår i arkivet om hur handlingar skall vara tilgängliga. Sådana regler gäller så länge materialet existerar. Jag har själv arbetet 2 1/2 år i ett Länsarkiv, så jag har lite hum om regler för tillänglighet. Det finns material som är mer än 100 år som ej är helt fria för var och en att tillgå.

Jag förstår inte varför du reagerar så defensivt -- närmast på ett aggressivt sätt -- när man tar upp en principdiskussion om huruvida utredningar skall vara offentliga eller inte.

Ställdalsolyckan 1956.01.13 - arkivhandlingar!

av Christer Fredriksson @, måndag, maj 30, 2011, 11:49 (2943 dagar sedan) @ Lars-Henrik Eriksson

Jag har aldrig sagt att utredningar för alltid skall vara sekretessbelagda, däremot att det arbetsmaterial som leder fram till en godkänd utredning skall behandlas som arbetsmaterial för utredarna och inga andra. Arbetsmaterial brukar ju normalt slängas efter det att utredningar har genomförts och och sammanställts.
Utredningar skall vara tillgängliga efter utredarnas, bolagens, verkens, mm regler, dvs kanske med viss tids sekretess. Sedan finns det ju material inom olika ämnesområden som endast är tillgänglig för forskning av personer godkända av någon institution eller myndighet.

Jag är inte aggressiv, men jag reagerar kraftigt på att många tror att man i alla lägen skall ha fri tillgång till all form av information, foton, dokument, mm, oavsett ändamål. Museer, arkiv, mfl, skall enligt många lämna ut allt de har utan kostnad, regler eller förbehåll för det material de förvaltar.
Upphovsrätt, bolagsregler, arkivregler, mm tycks av många inte skall respekteras, med kända resultat i form av mera svårtillgänglighet för att få ta del av information.

Det kända uttrycket "några få förstör för så många" har även satt sina spår för oss järnvägsforskare på många arkiv. När jag började forska på 1950-talet, då fick man sitta nere i de djupa arkivrummen på Riksarkivet, Länsarkiven, mfl arkiv, det skulle sällan tillåtas idag efter allt vad som skett av oseriösa "forskare". På den tiden var man mycket noga med källangivelser, mm och att inte använda material som man blev tillsagd att endast använda för personligt bruk.

När det gäller principdiskussioner tycker jag man skall diskutera hur man skall agera för att man skall kunna uppnå bättre relationer med resp. institutioner som förvaltar arkivalier, så att bådas intressen kan vidmakthållas, kort sagt, att sluta kräva utan söka samarbete och samförstånd!

Ställdalsolyckan 1956.01.13 - arkivhandlingar!

av Lars-Henrik Eriksson ⌂ @, måndag, maj 30, 2011, 13:37 (2943 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Jag är inte aggressiv, men jag reagerar kraftigt på att många tror att man i alla lägen skall ha fri tillgång till all form av information, foton, dokument, mm, oavsett ändamål.

Men ingen har hävdat det i den här diskussionen!

Ställdalsolyckan 1956.01.13 - arkivhandlingar!

av Kent Bro, måndag, maj 30, 2011, 18:07 (2943 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

När det gäller principdiskussioner tycker jag man skall diskutera hur man skall agera för att man skall kunna uppnå bättre relationer med resp. institutioner som förvaltar arkivalier, så att bådas intressen kan vidmakthållas, kort sagt, att sluta kräva utan söka samarbete och samförstånd!

Självklart, men det kan väl inte heller vara förbjudet att diskutera vad som faktiskt gäller, om man ska gå efter RF, TF, OSL osv. Även om det ibland är en riktigt korkad idé att bara hålla på sin rätt, så är det ju faktiskt två olika saker vad som är juridiskt korrekt och vad som är praktiskt ur "du och jag-synpunkt".

Ställdalsolyckan 1956.01.13 - arkivhandlingar!

av Anders Olsson @, måndag, maj 30, 2011, 08:55 (2943 dagar sedan) @ Sven A

När det gäller polisens handlingar är dessa normalt sett inte tillgångliga förrän 70 år efter avslutad utredning. Detta för att skydda personer som deltagit i utredningen. Hälsar en som också jobbat på arkiv...

Ställdalsolyckan 1956.01.13

av Anders Ljung @, Uppsala, måndag, maj 30, 2011, 01:09 (2944 dagar sedan) @ Lars-Henrik Eriksson

Att hemlighålla olycksutredningar är en inställning som känns märklig, tycker jag, men när olyckan inträffade så var utredningarna kanske mera inriktade på att hitta skyldiga än på att bidra till trafiksäkerhetsarbetet?

Jag håller med Lars-Henrik här: Det känns obehagligt att dokmument skulle förvaras i förstängda arkiv.

Jag är ingen gast som njuter av att läsa om annans olycka.

Jag vill läsa allt om en olycka på det att jag lär mig att tillämpa lärdomen i mitt eget värv och på det att de jag skall komma att lära skall veta sanningen.

Förvisso har ett antal offer och efterlevande en förstsåelig önskan om att denna tragiska händelse ej mer disskuteras. Men vad är denna önskan jämfört möjligheten att undvika en framtida liknande olycka?

Anders Ljung
edit: Stavning

--
Anders Ljung: Dilettant på flere områden, numera även dilettantisk ångloksförare och stentorisk stins.
En väldig, enväldig och enfaldig tidtabellsläggare.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum