Länningeolyckan (Järnväg allmänt)

av JSV, söndag, augusti 14, 2011, 21:47 (2897 dagar sedan)

Det har funnits en sida med utförlig information om olyckan i Länninge 1928, där B 1312 var inblandat.

Någon som vet om denna sida fortfarande finns kvar och adressen dit?

Länningeolyckan - Bollnäs bildarkiv

av Ola Almquist @, Göteborg, söndag, augusti 14, 2011, 22:03 (2897 dagar sedan) @ JSV

Det har funnits en sida med utförlig information om olyckan i Länninge 1928, där B 1312 var inblandat.

Någon som vet om denna sida fortfarande finns kvar och adressen dit?

Nej tyvärr. Hittade dock ett par bilder på Bollnäs kommuns bildarkiv. Det finns en hel del kul där, men det måste gå att hitta en bättre länk.

M.v.h.
Ola

Länningeolyckan del 1

av Conny Sernfalk, söndag, augusti 14, 2011, 22:13 (2897 dagar sedan) @ JSV

Följande tidningsartikel var införd i Gefle Dagblad 2007-09-08 och författad av Bernt Forsberg.
Därutöver har Bengt Dahlberg på sin hemsida en händelserapport över olyckan skriven av lokpersonal.

MINNESVÄRT
Sträckan Ockelbo-Bollnäs på Norra Stambanan, 60 kilometer, är en av järnvägsolyckor svårt drabbad bansträcka i vårt land. Från år 1878 och fram till 1910-talet gick trafiken utan större incidenter.
Visserligen inträffade urspårningar på flera stationer, men skadorna låg mestadels på den tekniska sidan.
År 1917 inträffade en svår järnvägsolycka på Holmsvedens station i södra Hälsingland. Ett av de norrgående "Invalidtågen" körde, på grund av en fellagd växel, rakt in i vattentornet. Elva omkomna och ett 40-tal skadade. (GD 2005-09-19)År 1928, vid midsommartid, hände en stor tågolycka vid Länninge banvaktsstuga, fem kilometer söder om Bollnäs, vilken närmare är beskriven i denna artikel.
År 1956, Statens Järnvägars 100:e år, hände två olyckor på Norra Stambanan. I påskveckan, vid tidig morgon på skärtorsdagen, spårade det sydgående snälltåget Nordpilen ur i Granbo, en dryg mil söder om Bollnäs. Två resenärer omkom och ett flertal skadades. Ett par dagar senare i påskveckan spårade sydgående Nordpilen åter ur, nu i Undersvik någon mil norr om Bollnäs.

Länningeolyckan del 2

av Conny Sernfalk, söndag, augusti 14, 2011, 22:18 (2897 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Vi går nästan 80 år tillbaka i tiden, till midsommartid år 1928.I tågordningen från Stockholm Central mot Norrland var två nattsnälltåg insatta i tidtabellen:Snälltåg 24, med destination Östersund-Storlien-Trondheim, avgångstid 20.00.Snälltåg 22, med destination Övre Norrland, avgångstid 20.15.Den elektriska järnvägsdriften var vid denna tid ännu i sin linda. Ångloken var fortfarande helt förhärskande på järnvägarna.En ny typ av ånglok, ångturbinloket, med högre verkningsgrad och därmed lägre bränsle- och vattenåtgång, hade konstruerats av den kände ingenjören och uppfinnaren Fredrik Ljungström.Efter många lyckade körningar med ett "provlok" levererades år 1927 det första (och enda) ångturbinloket, litt. Å nr. 1474, till Statens Järnvägar. Efter flera leveransprov på linjen Stockholm C-Uppsala sattes turbinloket in i reguljär trafik med nattsnälltågen nummer 22 och 21 på sträckan Stockholm C-Krylbo-Storvik-Bollnäs och åter.Turbinloket kunde köra hela den 317 kilometer långa sträckan från Stockholm till Bollnäs utan vare sig kol- eller vattenpåfyllning. Ett B-lok på samma sträcka måste fylla på kol- och vattenförråd i Krylbo samt åter ta in vatten i Ockelbo.På kvällen den 21 juni 1928 avgick, tidtabellsenligt, de båda snälltågen från Stockholm C. Snälltåg 24 drogs av ett B-lok till Krylbo, där lok- och personalbyte företogs. Snälltåg 22 drogs av turbinloket Å 1474, vilket var fullt kapabelt att avverka hela sträckan upp till Bollnäs.Snälltåg 24 ankom tidtabellsenligt till Krylbo, där lokförare P. Westberg och lokeldare S. Hellberg från Bollnäs med det fulltankade B-loket nummer 1385 kopplades till 24:an. Tio minuter efter det att snälltåg 24 hade avgått från Krylbo svepte snälltåg 22 med det lätt pysande turbinloket in på stationen. (Ett turbinlok har inga cylindrar, och därmed inga "ångslag";). Efter ett kort uppehåll i Krylbo fortsatte tåg 22 sin färd norrut. De båda nattsnälltågen följde varandra med ett mellanrum av två stationshåll.Efter avgången från Storvik fick personalen på snälltåg 22 vissa prob lem med sitt turbinlok. Matarvattenpumpen hade börjat krångla med påföljd att vattenståndet i pannan sjönk till en alltför låg nivå. Problemen med pumpen kunde inte, trots ett flertal försök, avhjälpas varför lokföraren efter ankomsten till Ockelbo begärde hjälplok från Bollnäs.Tågklareraren i Ockelbo meddelade sig omgående med Bollnäs varvid han, i iver och brådska, felaktigt uppger att tåg 24 står i Ockelbo med lokskada och är i behov av hjälplok. Tågklareraren i Bollnäs, även han i iver och brådska, kontaktar omedelbart lokstallet för att rekvirera ett hjälplok, vilket i Ockelbo skulle ta över tåg 24. Några minuter senare ringer tågklareraren i Ockelbo åter upp Bollnäs, nu för att korrigera sitt tidigare meddelande."Det är tåg 22, icke tåg 24, som inväntar hjälplok i Ockelbo"!!Förväxlingen av de båda tågen kom att spela en stor roll i den ödesdigra händelseutvecklingen under denna natt!Efter att ha blivit väckt med order att gå ut med reservloket klargjorde lokförare E. Lundqvist och lokeldare I. Hammarlund B-loket nummer 1312, vilket backgående skulle köra till Ockelbo för att där avhämta tåg 22. På Bollnäs station, en dryg halvtimme senare, kvitterar lokföraren på B 1312 i skenet från den öppna eldstadsluckan ordern:"Hjälplok Bollnäs-Ockelbo. Avgång kl. 1.31.Bollnäs, möte tåg 24.Loket skall från Ockelbo framföra tåg 22 till Bollnäs."Av outredd anledning förväxlar även lokföraren på hjälploket de två tågen. Han stannar inte sitt lok vid yttersta växeln i Bollnäs för att invänta mötet med tåg 24. Med fullt ångpådrag drar han iväg från Bollnäs!Tågklareraren i Bollnäs konstaterar med skräck att hjälploket är på väg mot en katastrof och gör flera fruktlösa försök att per telefon komma i kontakt med banvakten i Länninge.

Länningeolyckan del 3

av Conny Sernfalk, söndag, augusti 14, 2011, 22:25 (2897 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

I kurvan vid Länninge banvaktsstuga, fem kilometer söder om Bollnäs, kommer snälltåg 24 med en hastighet av drygt 90 kilometer i timmen och möter det backgående B-loket, vilket håller en hastighet av 50.
Kollisionen i den ljusa midsommarnatten blir fruktansvärd. Snälltågsloket spårar ur och blir liggande på högra sidan av banan. De tre närmast gående vagnarna trycks in i varandra. Den fjärde vagnen spårar ur och blir liggande på banans högra sida. B-loket 1312, med en totalt hoptryckt och i hytten inkilad tender, blir kvar på spåret.
Olyckan krävde 18 människors liv och ett 50-tal mer eller mindre skadade. Bland de omkomna fanns lokföraren och eldaren på snälltåget samt lokeldaren på hjälploket. Bonde förbundets ordförande, J. Johansson i Kälkebo, vilken var på återresa från partiets riksstämma, återfanns också bland de omkomna.
Katastrofens orsak kom att diskuteras under många år. Lokföraren på hjälploket blev satt i fängelse men frigavs efter någon månad. Utredningen om orsaken till förväxlingen av de båda tågen kom aldrig till någon klarhet.
Turbinloket Å 1474 blev stående i Ockelbo i tre dygn innan banan var röjd varefter det drogs till Bollnäs för reparation av den krånglande matarvattenpumpen.

Min far, född 1902, sedermera en av SJ:s sista ångloksförare, har berättat att han vid midsommartid år 1928 var beordrad att tjänstgöra som stall- och kolvakt vid lokstallet i Ockelbo.
"Ett underligt ånglok stannade i Ockelbo under natten, och en svår tågolycka inträffade vid Bollnäs"!
Ånglok B 1312 återfinns i dag, i tjänstedugligt skick, på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle där det i dag är Järnvägsmuseets dag med pysande ånga!Turbinloket Å 1474 kom tyvärr att bli skrotat, men tre "styvsyskon" finns kvar, nummer 71 i driftsdugligt skick i Grängesberg och nummer 73 på järnvägsmuseet i Gävle.
En uppmärksam bilresenär på väg norrut på väg 272 kan någon kilometer efter bron över Voxnan, där järnvägen, i dag med dubbelspår, närmar sig på vänster sida, se en minnessten invid det närmaste spåret....
kommer snälltåg 24med en hastighet av drygt 90 kilometer i timmen och möter det backgående B-loket, vilket håller en hastighet av 50.
Bernt Forsberg
Gefle Dagblad 2007-09-08

Länningeolyckan - tenderomflyttningar

av Anders Sandgren @, Bredäng, söndag, augusti 14, 2011, 23:24 (2897 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Olyckan verkar ha orsakat litet omflyttningar med tendrar då tender A 1312 skrotades. Lok 1312 fick tender A 1267 'vars' lok B 1267 fick tender A 1385 då den nog var tillgänglig pga att lok B 1385 var väl mest skadat och sålunda tog längst tid att reparera. När det blev klart fick det istället tender A 1071 som var tillgänglig då 'dess' lok A 1005 sedan 1926 var torvpulvereldat och gick med den TP-ombyggda tendern C 786.
Eller var någon av omflyttnigarna gjord innan?

Länningeolyckan - tenderomflyttningar

av Gustaf H. Wadsten @, Norköpings stad, måndag, augusti 15, 2011, 02:53 (2897 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Länningeolyckan var hemsk liksom många andra större tågolyckor.
Men jag vänder på steken och berättar ett roligt minne från min vistelse på Länninge barnkolloni sommaren 1964, numera Lenninge Herrgård och vandrarhem,
ni som kör tåg förbi där i riktning mot Bollnäs precis då du passerar bron över Woxnan skall du kolla in till höger där ligger Herrgården.
Just där på ängen nedanför byggnaderna satt vi ungar på gungorna och räknade godsvagnar när tågen rullade förbi, det kunde bli långa tåg, höjdpunkten blev när Jämten for förbi draget av Ra och S 94 Nordpilen kom på kvällen med alla sovvagnar
därefter gick gongongen och samling för läggdags.

Mvh 53 Wadsten.

Länningeolyckan

av Gary @, lördag, augusti 20, 2011, 17:50 (2892 dagar sedan) @ JSV

Det har funnits en sida med utförlig information om olyckan i Länninge 1928, där B 1312 var inblandat.

Någon som vet om denna sida fortfarande finns kvar och adressen dit?

Det var på min hemsida. Något är fel.
Jag skall försöka reparera den i helgen.

Mvh

[image]

RSS-feed av trådar
powered by my little forum