Järnväg, väg och hus [Bildfråga] (Fotografier/bildfrågor)

av jean @, Vaggeryd, måndag, januari 02, 2012, 17:00 (2726 dagar sedan)

På Gamlavykorts forum har en person frågat om detta vykort. Kanske någon härinne vet var detta är?

[image]

Järnväg, väg och hus [Bildfråga]

av Rolf Sten ⌂ @, måndag, januari 02, 2012, 17:30 (2726 dagar sedan) @ jean

Bilden visar Konsumaffären i Wintjärn.
Jämför med denna bild som är tagen 1904. DONJ vattentorn och stationshus skymtar borta till höger!
[image]

--
RS www.historiskt.nu
[image]

Järnväg, väg och hus [Bildfråga]

av Morshyttan @, horndal, måndag, januari 02, 2012, 17:43 (2726 dagar sedan) @ Rolf Sten

Varför så blygsam!?:-) ;-)

http://historiskt.nu/smalsp/donj/trafikpl/stn_win.html

God fortsättning på sig! :-) :-) :-)

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av Kurt G Möller, måndag, januari 02, 2012, 20:04 (2726 dagar sedan) @ Morshyttan

Kul att detta, via Staffans länk här, kommer upp igen...!

Rolfs bildtext till Vn-fotot på hans egen DONJ-sida lyder bl a:
- 5. Till vänster om siffran skymtar gruvbolagets lokstall. Det är inte helt klarlagt men det är troligt att man periodvis använde sig av lok från ÅWJ...

Frågor:

- Hade Ågsbanan nånsin fler lokstall än det nere i Åg? (Fanns kvar för femtio år sen - borta nu? Bl a motordressinen TJIPPEN stod ännu kvar där då.)

- Sven Gerndt nämner i sin lilla skrift om ÅJ, cirka 1948, om gamla lok 1 ÅG, att lokförare Wikström sa att "den har gruvförvaltningen fått överta". Tyvärr frågade G. aldrig efter hur långt tillbaka detta skedde. Hursom, Ågsbanan skaffade sej ju ett reservlok till KORSÅN (av enkel tysk fältbanetyp) nån gång omkring 1. världskriget. (Ed.: Några få foton av detta existerar.) Kan lok 1 ha överlåtits på gruvan redan då?

- Obekräftade rykten gör gällande att lok 1 fanns kvar i Vn ännu cirka 1950. Vet någon hur pass noga ÅJ-resterna städades bort åren 1949-51...? Något foto med spårrivning och en gnutta snö på samt ett litet ånglok (kanske hos Wikströms änka?) har figurerat och påståtts vara från hösten -49 eller -50...!!??

- När flyttades KORSÅN till Dannemora?

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av Morshyttan @, horndal, måndag, januari 02, 2012, 20:36 (2726 dagar sedan) @ Kurt G Möller

Kul att detta, via Staffans länk här, kommer upp igen...!

Rolfs bildtext till Vn-fotot på hans egen DONJ-sida lyder bl a:
- 5. Till vänster om siffran skymtar gruvbolagets lokstall. Det är inte helt klarlagt men det är troligt att man periodvis använde sig av lok från ÅWJ...

Frågor:

- Hade Ågsbanan nånsin fler lokstall än det nere i Åg? (Fanns kvar för femtio år sen - borta nu? Bl a motordressinen TJIPPEN stod ännu kvar där då.)

Det här är en bana som jämte sin storebror DONJ ständigt fascinerar, kanske speciellt med den goda bild av vilket slit och problem transporterna utgjorde för de då ännu levande bruken. :-)
En följdfråga i detta drama vi kanske ska ställa oss är när Åg-banan försvann som eget bolag!?
Att det definitivt är över 1948 är väll att acceptera, men som vi ser försvinner bandelen Svartbäcken-Brattberget redan 1940 och utesluter vidare användning av den delenav rent praktiska skäl dvs bristen på räls.
Stallet i Åg måste ha en rätt märklig roll då ju driften i bruket upphört långt innan men man hade kanske andra syften, vem vet!?:-|

Obs att texten skrivits om då den var felsyftande, det vatt avbrott i internetet under editeringen beklagar

Alltså återstår då åtta år som väl knappast kan ha tillbringats i det fria, utan sannolikheten är nog inte föraktlig att loken hade en ordnad vistelse annorstädes. :-|

- Sven Gerndt nämner i sin lilla skrift om ÅJ, cirka 1948, om gamla lok 1 ÅG, att lokförare Wikström sa att "den har gruvförvaltningen fått överta". Tyvärr frågade G. aldrig efter hur långt tillbaka detta skedde. Hursom, Ågsbanan skaffade sej ju ett reservlok till KORSÅN (av enkel tysk fältbanetyp) nån gång omkring 1. världskriget. (Ed.: Några få foton av detta existerar.) Kan lok 1 ha överlåtits på gruvan redan då?

- Obekräftade rykten gör gällande att lok 1 fanns kvar i Vn ännu cirka 1950. Vet någon hur pass noga ÅJ-resterna städades bort åren 1949-51...? Något foto med spårrivning och en gnutta snö på samt ett litet ånglok (kanske hos Wikströms änka?) har figurerat och påståtts vara från hösten -49 eller -50...!!??

Det finns en ytterligt sevärd utställning i Tallås om banan där banans slut av porträteras (hoppas att jag minns rätt att det var där) med årsangivelsen 1948.

Sedan har det förevisats mig några liknande bilder som beskrivs men dess vidare historia står många fler över min förmåga i kunskap om, fram ni som visat!:-)

- När flyttades KORSÅN till Dannemora?

Där är väl flertalet överens om att det skedde 1948, om inte annat så säger Rolf med flera så vilket räcker för mig.;-) :-)

Inget klart svar utan bara vidare frågor, här har vi kanske i ett nötskal hur snabbt historien försvinner.
Det är en tidsperiod på några manåldrar sen, knappt en då forskningen började under sextiotalet som idag inte alls är så klar som den borde vara.
Vilket ju tangerar granntråden om järnvägsnedläggningar på sextiotalet, tiden och åldern rinner på så det som verkar vara igår, ja de som var med är idag grånade.

men det ska inte sätta stopp för detta, låt oss leta i pärmar och skåp efter historien, en del har jag själv från Born-banan som berör ÅWJ!!:-) ;-) :-D :-D

Vill man gå djupare ska vi kanske titta på vilka råvaror och skog som bröts/fälldes under sista decenniet för att få en förståelse för vad som styrde driften denna tid, något att bita i kanske....:-) ;-) :-D :-D

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av Kurt G Möller, tisdag, januari 03, 2012, 00:59 (2726 dagar sedan) @ Morshyttan

Är ej ÅJ-expert, några punkter bara:

- Järnvägen var endast en del av SKB, Stora Kopparbergs Bergslags järnframställningsverksamhet, alltså inget separat bolag - koncession söktes aldrig! (För övrigt var det det konkurrerande bolaget Kopparbergs & Hofors AB som ägde och drev DONJ!)

- Hyttan i Åg, alltså masugnen som smälte malmen, blåstes ner 1928 eller -29. Då kan ett (avsevärt?) lager av tackjärn ännu ha funnits kvar. Observera nämligen att bruket, som gjorde stångjärn av tackjärnet, alltså Korså, tvärsöver sjön Hinsen, sydvart från ÅJ ändstation Svartbäcken räknat, var i gång ytterligare ett par år med sina Lancashirehärdar och stora vattenhjulshammare.

- ETT ENDA foto av ÅJ lok 1 på kajen i Svartbäcken existerar, tillsammans med en av de små ångslupar som drog järnpråmarna över sjön bort till Korså, där gråjärnstackorna rallades på en enkel trallbana sista biten fram till bruket! Det hade varit O E R H Ö R T intressant att få veta vilket år just detta foto togs; jfr ovan...

(Parentes: Signaturen ÅWJ är ett rent fantasifoster, tillkommet i sen tid - medan banan levde kallades den Ågsbanan; den ena personvagnen ståtade t o m med påmålad beteckning "ÅJ".)

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av Morshyttan @, horndal, tisdag, januari 03, 2012, 15:46 (2725 dagar sedan) @ Kurt G Möller

Är ej ÅJ-expert, några punkter bara:

- Järnvägen var endast en del av SKB, Stora Kopparbergs Bergslags järnframställningsverksamhet, alltså inget separat bolag - koncession söktes aldrig! (För övrigt var det det konkurrerande bolaget Kopparbergs & Hofors AB som ägde och drev DONJ!)

Det som är lite intressant med banan är att man i flera källor pratar om att det var bergssmännen som gick ihop och skapade banan, om det är en förenkling av att det var SKB man avsåg eller om det var det enskilda hyttorna som gick samman är en aningaen öppen fråga.:-|
Är det Bergsmännen vilket ju en del talar för så är det en rätt ovanlig utveckling, normalt köpte de större bolagen upp hyttorna och slog samman driften för att därefter bygga en järnväg/transportled.
Vi får se hur det förhöll sig egentligen för jag vet att det finns de som kan det på sina fem;-)

- Hyttan i Åg, alltså masugnen som smälte malmen, blåstes ner 1928 eller -29. Då kan ett (avsevärt?) lager av tackjärn ännu ha funnits kvar. Observera nämligen att bruket, som gjorde stångjärn av tackjärnet, alltså Korså, tvärsöver sjön Hinsen, sydvart från ÅJ ändstation Svartbäcken räknat, var i gång ytterligare ett par år med sina Lancashirehärdar och stora vattenhjulshammare.

Ytterst troligt scenario, sedan verkar banan ha använts för timmer/träkoltransporter under återstående tid.
Att man rev från Svartbäcken upp till Brattberget kan nog förklaras i att man använde sjöarna kring det senare som forleder till den nya slutstationen.:-)

- ETT ENDA foto av ÅJ lok 1 på kajen i Svartbäcken existerar, tillsammans med en av de små ångslupar som drog järnpråmarna över sjön bort till Korså, där gråjärnstackorna rallades på en enkel trallbana sista biten fram till bruket! Det hade varit O E R H Ö R T intressant att få veta vilket år just detta foto togs; jfr ovan...

Om det är den här bilden http://historiskt.nu/smalsp/awj/bilder_awj/awj_svb_ca-1910.jpg så anges den till ca 1910, men det är önskvärdare med en mer exakt angivelse!?
Där står jag mig slätt, åter åkallas andra bättre kännande medmänniskor.:-) :-)

(Parentes: Signaturen ÅWJ är ett rent fantasifoster, tillkommet i sen tid - medan banan levde kallades den Ågsbanan; den ena personvagnen ståtade t o m med påmålad beteckning "ÅJ".)

Oj där föll jag i den fällan, ursäkta men det är bra att påpeka så att det inte blir sanning till slut.
Något annat än Ågbanan lär ingen ha lyssnat på under dess drift-tid, att ens "ÅJ" användes verkar mest ha gällt rena märkningar mm vem vet;-)

Ett ytterligt trevligt ämne för övrigt det här med dessa småbanor och vid varje diskussion kommer det alltid fram någon ny fakta! :-) ;-) :-D :-D

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av Kurt G Möller, tisdag, januari 03, 2012, 16:17 (2725 dagar sedan) @ Morshyttan

Aah - vad kul, då finns det åtm. ett foto TILL m tåg från Svartbäckens "hamn". Observera att båda loken är med - tydligen midsommartåg!! Och det verkar som om pråmen är under bogsering.

Bilden jag tänkte på fanns till salu som vanligt fotovykort i bl a brukshandeln i Linghed för cirka femtio år sen; minns inte vem fotografen var. Den bilden visar lok 1 något skarpare men fortfarande litet - huvudmotiv är där en av sluparna, som jag TROR hette KORSÅ II, med gammaldags cirkulär panna ungefär midskepps...

Ang. hyttan: Ågs hytta lär härstamma från 1850-talet; det dröjde alltså ett tag innan banan byggdes. När sen Lancashiresmedjan i Korså byggdes, vet jag inte. Smedjan lär ha varit en av de sista som var i gång - en hel del rester finns kvar, bl a ett av de jättestora vattenhjulen som drev hammarna och fläktarna.

SKB lät spela in en film om Åg och Korså (ca 1925-27?), där även järnvägen figurerar en liten smula. Ngn kanske vet var man kan hitta en visningsbar kopia? Det var framför allt lancashire-metoden, handsmidet, och stångjärnssmidet i slutet av kedjan som man ville dokumentera.

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av vardon @, söndag, januari 22, 2012, 01:17 (2707 dagar sedan) @ Kurt G Möller

Filmen som spelades in om Åg / Korsån brukar visas ibland på Dalarnas museum, eventuellt finns det kopior att köpa.

Efter falufilmaren Sven Nilsson har det getts ut en sockenfilm om Svärdsjö, där finns det en kort snutt med från den allra sista resan, man lastar räls och slipers på tåget. Nu hittar jag naturligtvis inte den filmen men det får bli morgondagens projekt och se om det går att klippa ut just den delen smidigt.

Har för mig att i filmen om Gammelfäbon, på berget ovanför hyttan (en annan Sven Nilsson film) kan det finnas en del miljöbilder från 1959. Jag har fått berättas att hyttan anlades 1827 (29), och att fäboden användes som bostäder till byggarna. Fäboden i sig har anor tillbaka cirka 1600 talet.

Farmor som var född -17 brukade berätta om att hon var på dans i åg så det lär ju varit en del aktiviteter där även efter nedläggningen.

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av Kurt G Möller @, söndag, januari 22, 2012, 01:29 (2707 dagar sedan) @ vardon

Kul sånt här - tack for ditt bidrag! Vet ngn annan släkting ngt mer om Ågsbanan, tror du? Eller kan ngn t o m ha bilder...? Luska gärna lite!! T ex om det ibland, nån gång, var Ågsbanans egna vagnar som handrallades ända fram till Korså bruk?!

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av vardon @, söndag, januari 22, 2012, 01:50 (2707 dagar sedan) @ Kurt G Möller

Kan börja med lite moderna bilder:

[image]
Järnvägsbanken som klyver Ågssjön och "bösvika" eller vad den nu kan heta på svenska

[image]

Hyttan, tagen ungefär i krysset mellan linjerna hytta - lokförarbostaen samt Herrgården - Arendatorsbostaden.

[image]
Slaggvarpen, få bruk som verkligen har kvar en riktig slaggvarp, och då ligger det mycket slagg i vägfyllningarna i trakterna

[image]
"Järnvägen" ut mot Brattberget. Den relativt nybyggda malmhundsbanan i förgrunden.

[image]
En interiör från någon form av verkstad.

Inte så jättemycket spännande att förtälja egentligen, Precis brevid slaggvarpen på andra sidan vägen finns det ett litet uthus som faktiskt har rester av spår kvar utanför. Där ska min far ha fått huppen visad innan den hamnade i Jädraås.

Sen finns även historien om postrånet, där postiljonen blev rånad och beskjuten vid Masbotten (längs vägen mellan Östansjö - Åg). Kulan fastnade dock i postväskan och rånaren flydde till skogs. Inte som dagens värdetransportrån.

Nu måste jag leta upp svärdsjöfilmen och fortsätta därifrån tror jag

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av vardon @, söndag, januari 22, 2012, 02:32 (2707 dagar sedan) @ vardon

[image]

Det får bli en liten aptitretare så här på nattkröken. Detta är ett screenshot från Östansjö Fäbodfilm 1959, och visar Prinsvagnen. Prinsvagnen gjordes åt Gustaf V när han var på Kunglig björnjakt i Korsån. Oscar II fick ju en kungavagn som väl är restaurerad på JTJ. Prinsvagnen stod uppställd i fäbon som någon form av bostad. Vet dock inte vad som hände med den, ett minne jag har är att den typ låg bortruttnad och städas bort, men jag hoppas jag har fel....

Wintjern - järnväg, väg och vagn...!

av Morshyttan @, horndal, söndag, januari 22, 2012, 05:51 (2706 dagar sedan) @ vardon

[image]

Prinsvagnen stod uppställd i fäbon som någon form av bostad. Vet dock inte vad >som hände med den, ett minne jag har är att den typ låg bortruttnad och städas >bort, men jag hoppas jag har fel....

Ibland har jag upptäckt hur bra det är att ha fel ibland, för vagnen är omhändertagen av JTJ uppe i Jädraås.

Den kan skymta till vänster på bilden även om huvudobjektet är "Hildings" släp.;-) ;-)

[image]

(notera gärna det fina trä-knä man ser under sätet på prins-vagnen, hur man utnyttjat den naturliga växtformen ur en trästam.:-)
Det var en tid av kunskaper om naturen, inte för att den försvunnit men den passar s.a.s. inte i massproduktion.:-P ;-) :-D

Tack för övrigt med den fina berättelsen och bilderna, jag tror många med mig uppskattar din kunskap och berättelse.:-) :-)

Din bild tror jag definitivt kommer att underlätta istånd-sättningen i en framtid!:-)

Miljön uppe vid Åg är både vacker och stämningsfull och är väl värd en utflykt!:-) ;-) :-D :-D

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av Torbjörn Jansson @, tisdag, januari 03, 2012, 05:26 (2725 dagar sedan) @ Kurt G Möller

Jag besökte Åg kring 1964. Då fanns lokstallet kvar i, som jag minns det, orört skick. Det såg ut som om man bara lämnat det. På det ena spåret i stallet stod den s k Kungavagnen som nu finns i Jädraås. Jag och min kompis lyckades öppna stallets bakdörrar, riktning Vintjern, och knuffa ut vagnen en bit på den övervuxna spårstumpen så att jag kunde ta ett par bilder. Där fanns också ett par loklyktor som nu pryder loket Korsån i Jädraås. Det fanns även ett antal "lokreservdelar" kvar och även dessa finns i Jädraås. Dock fanns inte motordressinen kvar i stallet. Den hade tagits omhand av någon gammal "förvaltare" i Åg. Den har dock senare via en släkting till lokförare Wikström överlämnats till JTJ. Den är fortfarande körbar och är en liten ljudsensationell upplevelse! Lokstallet är sedan länge rivet.
Vid mitt besök i Åg fanns det en hel del räls upptravat invid den f d banvallen vid hyttan. Om man inte har ett tränat "järnvägsarkeologiskt" öga så finns i dag nästan ingenting kvar som minner om att det funnits en järnväg här.
Jag ber slutligen att få besvära alla Forumskribenter om en god fortsättning på det nya året :-) !
Torbjörn Jansson

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av Morshyttan @, horndal, tisdag, januari 03, 2012, 15:56 (2725 dagar sedan) @ Torbjörn Jansson

Jag besökte Åg kring 1964. Då fanns lokstallet kvar i, som jag minns det, orört skick. Det såg ut som om man bara lämnat det. På det ena spåret i stallet stod den s k Kungavagnen som nu finns i Jädraås. Jag och min kompis lyckades öppna stallets bakdörrar, riktning Vintjern, och knuffa ut vagnen en bit på den övervuxna spårstumpen så att jag kunde ta ett par bilder. Där fanns också ett par loklyktor som nu pryder loket Korsån i Jädraås. Det fanns även ett antal "lokreservdelar" kvar och även dessa finns i Jädraås. Dock fanns inte motordressinen kvar i stallet. Den hade tagits omhand av någon gammal "förvaltare" i Åg. Den har dock senare via en släkting till lokförare Wikström överlämnats till JTJ. Den är fortfarande körbar och är en liten ljudsensationell upplevelse! Lokstallet är sedan länge rivet.

Åg,s bruk har delvis genom en aktiv insats från flera ekdsjälar vaknat upp ur sin törnrosa-sömn, inte som hytta men som historiskt monument över järndriften.
Då hyttan vid stängningen hölls "i skick" för att ev kunna tas i drift möjlig-gjorde det att den inte snabbt förföll och spreds med vinden som flertalet andra utan är idag en väl värd utflykts-punkt inte bara för den jvg-intresserade.:-)
Däremot så fick jag nog inte klarhet i riktigt vad som var lokstallet, har någon en bild så kanske minnet kommer till sans.:-) ;-)

Vid mitt besök i Åg fanns det en hel del räls upptravat invid den f d banvallen vid hyttan. Om man inte har ett tränat "järnvägsarkeologiskt" öga så finns i dag nästan ingenting kvar som minner om att det funnits en järnväg här.

Då bilvägen nästan helt slukat banan så finns få spår bevarade, den väg som går känns väl kuperad för att vara järnvägsbank vissa partier men så skall det likväl ha varit.
Men det är mycket natursköna områden som väl motiverar en utflykt med familjen i området blandat med järnvägs-arkeologi.:-)

Jag ber slutligen att få besvära alla Forumskribenter om en god fortsättning på det nya året :-) !
Torbjörn Jansson

Vilket ödmjukast återgäldas från Hildingland till en av dess tillskyndare en gång, vilket inte kommer att glömmas.;-) ;-) :-D :-D

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av Torbjörn Jansson @, tisdag, januari 03, 2012, 17:00 (2725 dagar sedan) @ Morshyttan

Jag besökte Åg kring 1964. Då fanns lokstallet kvar i, som jag minns det, orört skick. Det såg ut som om man bara lämnat det. På det ena spåret i stallet stod den s k Kungavagnen som nu finns i Jädraås. Jag och min kompis lyckades öppna stallets bakdörrar, riktning Vintjern, och knuffa ut vagnen en bit på den övervuxna spårstumpen så att jag kunde ta ett par bilder. Där fanns också ett par loklyktor som nu pryder loket Korsån i Jädraås. Det fanns även ett antal "lokreservdelar" kvar och även dessa finns i Jädraås. Dock fanns inte motordressinen kvar i stallet. Den hade tagits omhand av någon gammal "förvaltare" i Åg. Den har dock senare via en släkting till lokförare Wikström överlämnats till JTJ. Den är fortfarande körbar och är en liten ljudsensationell upplevelse! Lokstallet är sedan länge rivet.


Åg,s bruk har delvis genom en aktiv insats från flera ekdsjälar vaknat upp ur sin törnrosa-sömn, inte som hytta men som historiskt monument över järndriften.
Då hyttan vid stängningen hölls "i skick" för att ev kunna tas i drift möjlig-gjorde det att den inte snabbt förföll och spreds med vinden som flertalet andra utan är idag en väl värd utflykts-punkt inte bara för den jvg-intresserade.:-)
Däremot så fick jag nog inte klarhet i riktigt vad som var lokstallet, har någon en bild så kanske minnet kommer till sans.:-) ;-)

Vid mitt besök i Åg fanns det en hel del räls upptravat invid den f d banvallen vid hyttan. Om man inte har ett tränat "järnvägsarkeologiskt" öga så finns i dag nästan ingenting kvar som minner om att det funnits en järnväg här.


Då bilvägen nästan helt slukat banan så finns få spår bevarade, den väg som går känns väl kuperad för att vara järnvägsbank vissa partier men så skall det likväl ha varit.
Men det är mycket natursköna områden som väl motiverar en utflykt med familjen i området blandat med järnvägs-arkeologi.:-)

Jag ber slutligen att få besvära alla Forumskribenter om en god fortsättning på det nya året :-) !
Torbjörn Jansson


Vilket ödmjukast återgäldas från Hildingland till en av dess tillskyndare en gång, vilket inte kommer att glömmas.;-) ;-) :-D :-D

Från Wintjern till Åg är järnvägsbanken numera bilväg och var det redan då jag var där på 60-talet. Utfarten från Åg mot sjön Hinsen är inte bilväg utan därifrån åker man den gamla "landsvägen" vidare till en större väg vars nummer jag inte kommer ihåg just nu. För många år sedan var den ursprungliga banvallen från Åg till korsningen med nämnda landsväg hjälpligt farbar men nu torde den vara mer eller mindre igenvuxen. Efter banvallens korsning med landsvägen är banan åter farbar som en liten grusväg ner till hamnen vid sjön Hinsen. För åtskilliga år sedan kunde vraket av en av de gamla pråmarna som fraktade järnet över sjön skådas ute i vattnet. Ävensom delar av kajen fanns kvar. Nu är det länge sedan jag var där så vad som finns kvar vet jag inte. Det är kanske dags för ett besök i sommar igen!
Torbjörn Jansson

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av Torbjörn Jansson @, tisdag, januari 03, 2012, 17:07 (2725 dagar sedan) @ Morshyttan

Glömde, lokstallet låg vid vattenbrynet till vänster om banan från Wintjernhållet alldeles före den lilla banken över sjön vid "infarten" till Åg.

Åg - järnväg, väg och lokstall...!

av Morshyttan @, horndal, tisdag, januari 03, 2012, 18:30 (2725 dagar sedan) @ Torbjörn Jansson

Glömde, lokstallet låg vid vattenbrynet till vänster om banan från Wintjernhållet alldeles före den lilla banken över sjön vid "infarten" till Åg.

Det var (och förmodligen är) en utfyllnad i just de krokarna som skulle kunna tangera platsen.:-)

tyvärr när jag stod på platsen och njöt av havsvidderna (Mare Ågis) kunde jag notera den totala avsaknaden av hus där, vilket kan vara en inf´dikation på dess förgängelse.:-(

Men vi hoppas att jag har fel och att någon har en fin bild på det, och att jag helt enkelt var på fel plats!:-) ;-) :-D :-D

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Åg - järnväg, väg och lokstall...!

av Torbjörn Jansson @, onsdag, januari 04, 2012, 04:43 (2724 dagar sedan) @ Morshyttan

Du var med all säkerhet på rätt plats och jag har kanske en bild på det lilla tvåspårsstallet. Ett av spåren var verkstadsplats med arbetsbänk och, om jag inte minns helt fel, en härd för enklare smidesjobb!

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av Jöran Johansson ⌂ @, NÖ Småland, tisdag, januari 03, 2012, 19:21 (2725 dagar sedan) @ Torbjörn Jansson

Glömde, lokstallet låg vid vattenbrynet till vänster om banan från Wintjernhållet alldeles före den lilla banken över sjön vid "infarten" till Åg.

[image]

--
www.banvakt.se

Wintjern - järnväg, väg och lokstall...!

av Torbjörn Jansson @, onsdag, januari 04, 2012, 04:40 (2724 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Alldeles riktigt :-D ! Och i boningshuset på höjden på andra sidan järnvägen i jämnhöjd med platsen för lokstallet ligger fortfarande lokförare Wikströms hus. Det ägs numera av en släkting till honom.

Wallenbergarna

av Johan Vinberg @, torsdag, januari 05, 2012, 18:45 (2723 dagar sedan) @ Morshyttan

Åg,s bruk har delvis genom en aktiv insats från flera ekdsjälar vaknat upp ur sin törnrosa-sömn, inte som hytta men som historiskt monument över järndriften.
Då hyttan vid stängningen hölls "i skick" för att ev kunna tas i drift möjlig-gjorde det att den inte snabbt förföll och spreds med vinden som flertalet andra utan är idag en väl värd utflykts-punkt inte bara för den jvg-intresserade.:-)

Enligt en JTJ-are (som jag inte minns namet på) så berodde det också på att Stora Kopparberg ägde hyttan och i detta företag regerade den Jacob Wallenberg.
Denne ska haft ett industrihisotrikst intresse och lät däför företaget spendera underhållspengar på bl.a Åg-masugnen (och samma ska på rost- och masugnarna i Söderfors).

Brodern Marucs var styrelseordförande i Kopparfors och inte alls lika angelägen att spara på historiska bruksmiljöer som storebror Jacob. Det sägs att därför fick t.ex. masugnen i Jädraås förfalla då den mer sparsamme Marucs anda genosmyrade Kopparfors.

Om detta stämmer kan jag dock inte intyga. ;-)

Hilsen
Johan

Wallenbergarna

av Morshyttan @, horndal, fredag, januari 06, 2012, 00:42 (2723 dagar sedan) @ Johan Vinberg

Åg,s bruk har delvis genom en aktiv insats från flera ekdsjälar vaknat upp ur sin törnrosa-sömn, inte som hytta men som historiskt monument över järndriften.
Då hyttan vid stängningen hölls "i skick" för att ev kunna tas i drift möjlig-gjorde det att den inte snabbt förföll och spreds med vinden som flertalet andra utan är idag en väl värd utflykts-punkt inte bara för den jvg-intresserade.:-)


Enligt en JTJ-are (som jag inte minns namet på) så berodde det också på att Stora Kopparberg ägde hyttan och i detta företag regerade den Jacob Wallenberg.
Denne ska haft ett industrihisotrikst intresse och lät däför företaget spendera underhållspengar på bl.a Åg-masugnen (och samma ska på rost- och masugnarna i Söderfors).

Då har vi förmodligen hört det från samma källa men jag var osäker på bakgrunden, men har fler hört det så var det så det förhöll sig och bör lyftas fram i rampljuset.
Och som sagt den hålls i skick än idag (om än inte som presumtiv masugn utan som historiskt monument ;-) ) och är väl värd en utflykt, tydligen kan man understundom få guidning men googla lite om det så att det är aktuella uppgifter :-) ;-)

Brodern Marucs var styrelseordförande i Kopparfors och inte alls lika angelägen att spara på historiska bruksmiljöer som storebror Jacob. Det sägs att därför fick t.ex. masugnen i Jädraås förfalla då den mer sparsamme Marucs anda genosmyrade Kopparfors.

Om detta stämmer kan jag dock inte intyga. ;-)

Det en har hör har ingen, det två har hört är sant säger vi väl ;-) :-D

Hilsen
Johan

Återgäldas underdåningast från Morshyttan, ULJ,s bastion i nord-väst av Staffan G :-) ;-) :-D :-D

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Järnväg, väg och hus [Bildfråga]

av jean @, Vaggeryd, måndag, januari 02, 2012, 17:57 (2726 dagar sedan) @ Rolf Sten

Tack Rolf för blixtsnabbt svar! Jag vidarebefordrar denna info till Gamlavykorts Forum.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum