<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja

av Conny Sernfalk onsdagen den 19 april 2006 Thomas Tell: Re: Ånglok SJ E10 Thomas Tell: Re: Ånglok SJ E10

>>>Var alla SJ E10 ånglok från början byggda för koleldning och senare ombyggda till oljeeldning? Eller var det bara de första E10-loken som var byggda för koleldning?
>>>Mvh P-Å Lampemo
>>1739 Lev. koleldad. 1956 Ombyggd till oljeeldning
>>1740 Lev. koleldad. 1951 D:o
>>1741 Lev. koleldad. 1951 D:o
>>1742 Lev. koleldad. 1956 D:o
>>1743 Lev. koleldad. 1956 D:o
>>1744 Lev. oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>1745 Lev oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>1746 Lev oljeeldad. 1953 och 1955 var loket koleldat (källa skriftligt från SJ). 1956 Ombyggd till oljeeldning (källa Weine S.)
>>1747 Lev oljeeldad. 1953 alltjämt oljeeldat (källa SJ) 1955 koleldat (källa skriftligt SJ). 1956 Ombyggd till oljeeldning (källa Weine Stenqvist)
>>1748 Lev oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>Enligt ovanstående skulle loken 1744-1748 haft olja-kol-olja. I tre fall är källan Weine och i två fall finns skriftliga källor från SJ / Mbr.
>>Frågan är om detta är korrekt eller är uppgifterna från någon källa felaktig?
>>Conny
>Enligt skrivelse till NOHAB 28/2-47 ändrades beställningen på de fem sista loken till leverans med oljeeldning.
>Skrivelse till veskstadsföreståndarna Ör, Tm, G, M och Ös 23/5-47.
>ang ombyggnad av 57 ånglok till oljeeldning.
>Därpå är antecknat bl andra att
>E10 1739 fick oljeeldning i Ös 7.47
>1740 Ös 8.47
>1741 Ös 10.47
>1742 Ös 10.47
>1743 Ös 9.47
>Str 77 anger ingen oljeeldning på E10 förrän 1/1 1952 då 1740, -41, -44, -45, -47 samt 1748 var utrustade. Fr o m 1958 anges oljeeldning på samtliga E10-lok.
>/tellTack Thomas!Dock fortfarande oklart om lokens om och återbyggnader. Jag har ett dokument från SJ 1953-05-01där det anges att samtliga E10:or var stationerade inom 13 Ms. 1739, 1742, 1743 och 1746 anges vara koleldade och resterandé oljeldade.Konklusion
Följande uppgifter motsätter ej varandra:
- skrivelsen till NOHAB 28/2-47 (förutsatt att de fem sista loken verkligen kom att levereras som oljeledade i enlighet med skrivelsen.
- Weines uppgifter
- Str 77 till viss del (tydligen dock ej att 1744-1748 levererades som oljeeldade)
- Skrivelsen från SJ 1953-05-01Dock motsägs uppgifter av skrivelsen från Ös 23/5-47 att lok 1739-1743 fick oljeeldning redan 1947 (d.v.s samma år som leveransen som koleldade). Skrivelsen kan dock stämma (och överenstämma med andra källor) om även dessa 5 lok levererades med kol, fick olja 1947 och en del av dessa (1739, 1742 och 1743) återbyggdes till kol för att 1956 ombyggas åter till olja.Med andra ord så finns 5 olika källor. Om dessa stämmer så återbyggdes flertalet E10 mellan kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja från leverans till senast 1957 (enl. Str 77 var alla ombyggda 1958). Kanske koltillgången och priset på kol styrde beslut om om/återbyggnader under dessa år eller hur ska man annars förklara dessa ständiga om och återbyggnader?
Detta förutsatt att citerade källor är korrekta / att åtgärderna verkställdes enligt citerade skrivelser.
Conny


Hela tråden:

 


Ånglok SJ E10 - Per-Åke Lampemo 2006-04-18 18:32

Ånglok SJ E10 - Per-Åke Lampemo 2006-04-18 18:32
      Re: Ånglok SJ E10 - Conny Sernfalk 2006-04-18 23:24
      Re: Ånglok SJ E10 - Conny Sernfalk 2006-04-18 23:24
        Re: Ånglok SJ E10 - Thomas Tell 2006-04-19 17:16
        Re: Ånglok SJ E10 - Thomas Tell 2006-04-19 17:16
          E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Conny Sernfalk 2006-04-19 23:06
          E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Conny Sernfalk 2006-04-19 23:06
            E10 som dom var när dom var nylevererade. - J. L. Hallgren NOR 2006-04-25 18:22
            Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Thomas Tell 2006-04-22 11:54
            Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Thomas Tell 2006-04-22 11:54
        Re: Ånglok SJ E10 - Kurt Möller 2006-04-19 02:12
        Re: Ånglok SJ E10 - Kurt Möller 2006-04-19 02:12
      Re: Ånglok SJ E10 - J. L. Hallgren NOR 2006-04-18 18:58
      Re: Ånglok SJ E10 - J. L. Hallgren NOR 2006-04-18 18:58
              Re: E10 som dom var.... Sido spår från tråden vilka ånglok var oljeeldade... - Niklas O 2007-09-21 23:09


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/11842.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner
Gamla Järnvägshistoriskt Forum - E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja

av Conny Sernfalk onsdagen den 19 april 2006 Thomas Tell: Re: Ånglok SJ E10 Thomas Tell: Re: Ånglok SJ E10

>>>Var alla SJ E10 ånglok från början byggda för koleldning och senare ombyggda till oljeeldning? Eller var det bara de första E10-loken som var byggda för koleldning?
>>>Mvh P-Å Lampemo
>>1739 Lev. koleldad. 1956 Ombyggd till oljeeldning
>>1740 Lev. koleldad. 1951 D:o
>>1741 Lev. koleldad. 1951 D:o
>>1742 Lev. koleldad. 1956 D:o
>>1743 Lev. koleldad. 1956 D:o
>>1744 Lev. oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>1745 Lev oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>1746 Lev oljeeldad. 1953 och 1955 var loket koleldat (källa skriftligt från SJ). 1956 Ombyggd till oljeeldning (källa Weine S.)
>>1747 Lev oljeeldad. 1953 alltjämt oljeeldat (källa SJ) 1955 koleldat (källa skriftligt SJ). 1956 Ombyggd till oljeeldning (källa Weine Stenqvist)
>>1748 Lev oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>Enligt ovanstående skulle loken 1744-1748 haft olja-kol-olja. I tre fall är källan Weine och i två fall finns skriftliga källor från SJ / Mbr.
>>Frågan är om detta är korrekt eller är uppgifterna från någon källa felaktig?
>>Conny
>Enligt skrivelse till NOHAB 28/2-47 ändrades beställningen på de fem sista loken till leverans med oljeeldning.
>Skrivelse till veskstadsföreståndarna Ör, Tm, G, M och Ös 23/5-47.
>ang ombyggnad av 57 ånglok till oljeeldning.
>Därpå är antecknat bl andra att
>E10 1739 fick oljeeldning i Ös 7.47
>1740 Ös 8.47
>1741 Ös 10.47
>1742 Ös 10.47
>1743 Ös 9.47
>Str 77 anger ingen oljeeldning på E10 förrän 1/1 1952 då 1740, -41, -44, -45, -47 samt 1748 var utrustade. Fr o m 1958 anges oljeeldning på samtliga E10-lok.
>/tellTack Thomas!Dock fortfarande oklart om lokens om och återbyggnader. Jag har ett dokument från SJ 1953-05-01där det anges att samtliga E10:or var stationerade inom 13 Ms. 1739, 1742, 1743 och 1746 anges vara koleldade och resterandé oljeldade.Konklusion
Följande uppgifter motsätter ej varandra:
- skrivelsen till NOHAB 28/2-47 (förutsatt att de fem sista loken verkligen kom att levereras som oljeledade i enlighet med skrivelsen.
- Weines uppgifter
- Str 77 till viss del (tydligen dock ej att 1744-1748 levererades som oljeeldade)
- Skrivelsen från SJ 1953-05-01Dock motsägs uppgifter av skrivelsen från Ös 23/5-47 att lok 1739-1743 fick oljeeldning redan 1947 (d.v.s samma år som leveransen som koleldade). Skrivelsen kan dock stämma (och överenstämma med andra källor) om även dessa 5 lok levererades med kol, fick olja 1947 och en del av dessa (1739, 1742 och 1743) återbyggdes till kol för att 1956 ombyggas åter till olja.Med andra ord så finns 5 olika källor. Om dessa stämmer så återbyggdes flertalet E10 mellan kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja från leverans till senast 1957 (enl. Str 77 var alla ombyggda 1958). Kanske koltillgången och priset på kol styrde beslut om om/återbyggnader under dessa år eller hur ska man annars förklara dessa ständiga om och återbyggnader?
Detta förutsatt att citerade källor är korrekta / att åtgärderna verkställdes enligt citerade skrivelser.
Conny


Hela tråden:

 


Ånglok SJ E10 - Per-Åke Lampemo 2006-04-18 18:32

Ånglok SJ E10 - Per-Åke Lampemo 2006-04-18 18:32
      Re: Ånglok SJ E10 - Conny Sernfalk 2006-04-18 23:24
      Re: Ånglok SJ E10 - Conny Sernfalk 2006-04-18 23:24
        Re: Ånglok SJ E10 - Thomas Tell 2006-04-19 17:16
        Re: Ånglok SJ E10 - Thomas Tell 2006-04-19 17:16
          E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Conny Sernfalk 2006-04-19 23:06
          E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Conny Sernfalk 2006-04-19 23:06
            E10 som dom var när dom var nylevererade. - J. L. Hallgren NOR 2006-04-25 18:22
            Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Thomas Tell 2006-04-22 11:54
            Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Thomas Tell 2006-04-22 11:54
        Re: Ånglok SJ E10 - Kurt Möller 2006-04-19 02:12
        Re: Ånglok SJ E10 - Kurt Möller 2006-04-19 02:12
      Re: Ånglok SJ E10 - J. L. Hallgren NOR 2006-04-18 18:58
      Re: Ånglok SJ E10 - J. L. Hallgren NOR 2006-04-18 18:58
              Re: E10 som dom var.... Sido spår från tråden vilka ånglok var oljeeldade... - Niklas O 2007-09-21 23:09


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/11842.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner