<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja

av Thomas Tell lördagen den 22 april 2006 Conny Sernfalk: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja Conny Sernfalk: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja

> >>>Var alla SJ E10 ånglok från början byggda för koleldning och senare ombyggda till oljeeldning? Eller var det bara de första E10-loken som var byggda för koleldning?
>>>>Mvh P-Å Lampemo
>>>1739 Lev. koleldad. 1956 Ombyggd till oljeeldning
>>>1740 Lev. koleldad. 1951 D:o
>>>1741 Lev. koleldad. 1951 D:o
>>>1742 Lev. koleldad. 1956 D:o
>>>1743 Lev. koleldad. 1956 D:o
>>>1744 Lev. oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>>1745 Lev oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>>1746 Lev oljeeldad. 1953 och 1955 var loket koleldat (källa skriftligt från SJ). 1956 Ombyggd till oljeeldning (källa Weine S.)
>>>1747 Lev oljeeldad. 1953 alltjämt oljeeldat (källa SJ) 1955 koleldat (källa skriftligt SJ). 1956 Ombyggd till oljeeldning (källa Weine Stenqvist)
>>>1748 Lev oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>>Enligt ovanstående skulle loken 1744-1748 haft olja-kol-olja. I tre fall är källan Weine och i två fall finns skriftliga källor från SJ / Mbr.
>>>Frågan är om detta är korrekt eller är uppgifterna från någon källa felaktig?
>>>Conny
>>Enligt skrivelse till NOHAB 28/2-47 ändrades beställningen på de fem sista loken till leverans med oljeeldning.
>>Skrivelse till veskstadsföreståndarna Ör, Tm, G, M och Ös 23/5-47.
>>ang ombyggnad av 57 ånglok till oljeeldning.
>>Därpå är antecknat bl andra att
>>E10 1739 fick oljeeldning i Ös 7.47
>>1740 Ös 8.47
>>1741 Ös 10.47
>>1742 Ös 10.47
>>1743 Ös 9.47
>>Str 77 anger ingen oljeeldning på E10 förrän 1/1 1952 då 1740, -41, -44, -45, -47 samt 1748 var utrustade. Fr o m 1958 anges oljeeldning på samtliga E10-lok.
>>/tell
>Tack Thomas!
>Dock fortfarande oklart om lokens om och återbyggnader. Jag har ett dokument från SJ 1953-05-01där det anges att samtliga E10:or var stationerade inom 13 Ms. 1739, 1742, 1743 och 1746 anges vara koleldade och resterandé oljeldade.
>Konklusion
>Följande uppgifter motsätter ej varandra:
>- skrivelsen till NOHAB 28/2-47 (förutsatt att de fem sista loken verkligen kom att levereras som oljeledade i enlighet med skrivelsen.
>- Weines uppgifter
>- Str 77 till viss del (tydligen dock ej att 1744-1748 levererades som oljeeldade)
>- Skrivelsen från SJ 1953-05-01
>Dock motsägs uppgifter av skrivelsen från Ös 23/5-47 att lok 1739-1743 fick oljeeldning redan 1947 (d.v.s samma år som leveransen som koleldade). Skrivelsen kan dock stämma (och överenstämma med andra källor) om även dessa 5 lok levererades med kol, fick olja 1947 och en del av dessa (1739, 1742 och 1743) återbyggdes till kol för att 1956 ombyggas åter till olja.
>Med andra ord så finns 5 olika källor. Om dessa stämmer så återbyggdes flertalet E10 mellan kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja från leverans till senast 1957 (enl. Str 77 var alla ombyggda 1958). Kanske koltillgången och priset på kol styrde beslut om om/återbyggnader under dessa år eller hur ska man annars förklara dessa ständiga om och återbyggnader?
>Detta förutsatt att citerade källor är korrekta / att åtgärderna verkställdes enligt citerade skrivelser.
>
>ConnyEnligt kopia på kopia av rapporterna från Östersund 1947 var loken på verkstaden för ombyggnad till oljeeldning enligt följande;1739 25/6-10/7
1740 25/7-8/8
1741 23/9-1/10
1742 6/10-14/10
1743 9/9-18/9Inget finns sedan om ombyggnad till koleldning.Skrivelse till Ös 11/11-55 "uppdrager åt verkstaden att ändra på loken litt E10 1739, 1742, 1743, 1746 och 1747 som nu äro koleldade till oljeeldning. Arbetet utföres snabbast möjligt."Sedan rapporterar kopiorna (de jag har) från Östersund 1956 att följande lok var där för ombyggnad;
1739 var inne 20/3-26/3 klass V- men det anges ingen ombyggnad
1742 11/4-8/5 klass VCc
1743 31/5-20/6 klass VCc
1746 3/4-11/4 klass VCc
Det är ju dessa fyra E10 som saknar oljeeldning enligt str 77. Men särtrycket anger ju oljeeldning på dem först 1958.
/tell


Hela tråden:

 


Ånglok SJ E10 - Per-Åke Lampemo 2006-04-18 18:32

Ånglok SJ E10 - Per-Åke Lampemo 2006-04-18 18:32
      Re: Ånglok SJ E10 - Conny Sernfalk 2006-04-18 23:24
      Re: Ånglok SJ E10 - Conny Sernfalk 2006-04-18 23:24
        Re: Ånglok SJ E10 - Thomas Tell 2006-04-19 17:16
        Re: Ånglok SJ E10 - Thomas Tell 2006-04-19 17:16
          E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Conny Sernfalk 2006-04-19 23:06
          E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Conny Sernfalk 2006-04-19 23:06
            E10 som dom var när dom var nylevererade. - J. L. Hallgren NOR 2006-04-25 18:22
            Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Thomas Tell 2006-04-22 11:54
            Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Thomas Tell 2006-04-22 11:54
        Re: Ånglok SJ E10 - Kurt Möller 2006-04-19 02:12
        Re: Ånglok SJ E10 - Kurt Möller 2006-04-19 02:12
      Re: Ånglok SJ E10 - J. L. Hallgren NOR 2006-04-18 18:58
      Re: Ånglok SJ E10 - J. L. Hallgren NOR 2006-04-18 18:58
              Re: E10 som dom var.... Sido spår från tråden vilka ånglok var oljeeldade... - Niklas O 2007-09-21 23:09


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/11920.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner
Gamla Järnvägshistoriskt Forum - Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja

av Thomas Tell lördagen den 22 april 2006 Conny Sernfalk: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja Conny Sernfalk: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja

> >>>Var alla SJ E10 ånglok från början byggda för koleldning och senare ombyggda till oljeeldning? Eller var det bara de första E10-loken som var byggda för koleldning?
>>>>Mvh P-Å Lampemo
>>>1739 Lev. koleldad. 1956 Ombyggd till oljeeldning
>>>1740 Lev. koleldad. 1951 D:o
>>>1741 Lev. koleldad. 1951 D:o
>>>1742 Lev. koleldad. 1956 D:o
>>>1743 Lev. koleldad. 1956 D:o
>>>1744 Lev. oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>>1745 Lev oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>>1746 Lev oljeeldad. 1953 och 1955 var loket koleldat (källa skriftligt från SJ). 1956 Ombyggd till oljeeldning (källa Weine S.)
>>>1747 Lev oljeeldad. 1953 alltjämt oljeeldat (källa SJ) 1955 koleldat (källa skriftligt SJ). 1956 Ombyggd till oljeeldning (källa Weine Stenqvist)
>>>1748 Lev oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>>Enligt ovanstående skulle loken 1744-1748 haft olja-kol-olja. I tre fall är källan Weine och i två fall finns skriftliga källor från SJ / Mbr.
>>>Frågan är om detta är korrekt eller är uppgifterna från någon källa felaktig?
>>>Conny
>>Enligt skrivelse till NOHAB 28/2-47 ändrades beställningen på de fem sista loken till leverans med oljeeldning.
>>Skrivelse till veskstadsföreståndarna Ör, Tm, G, M och Ös 23/5-47.
>>ang ombyggnad av 57 ånglok till oljeeldning.
>>Därpå är antecknat bl andra att
>>E10 1739 fick oljeeldning i Ös 7.47
>>1740 Ös 8.47
>>1741 Ös 10.47
>>1742 Ös 10.47
>>1743 Ös 9.47
>>Str 77 anger ingen oljeeldning på E10 förrän 1/1 1952 då 1740, -41, -44, -45, -47 samt 1748 var utrustade. Fr o m 1958 anges oljeeldning på samtliga E10-lok.
>>/tell
>Tack Thomas!
>Dock fortfarande oklart om lokens om och återbyggnader. Jag har ett dokument från SJ 1953-05-01där det anges att samtliga E10:or var stationerade inom 13 Ms. 1739, 1742, 1743 och 1746 anges vara koleldade och resterandé oljeldade.
>Konklusion
>Följande uppgifter motsätter ej varandra:
>- skrivelsen till NOHAB 28/2-47 (förutsatt att de fem sista loken verkligen kom att levereras som oljeledade i enlighet med skrivelsen.
>- Weines uppgifter
>- Str 77 till viss del (tydligen dock ej att 1744-1748 levererades som oljeeldade)
>- Skrivelsen från SJ 1953-05-01
>Dock motsägs uppgifter av skrivelsen från Ös 23/5-47 att lok 1739-1743 fick oljeeldning redan 1947 (d.v.s samma år som leveransen som koleldade). Skrivelsen kan dock stämma (och överenstämma med andra källor) om även dessa 5 lok levererades med kol, fick olja 1947 och en del av dessa (1739, 1742 och 1743) återbyggdes till kol för att 1956 ombyggas åter till olja.
>Med andra ord så finns 5 olika källor. Om dessa stämmer så återbyggdes flertalet E10 mellan kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja från leverans till senast 1957 (enl. Str 77 var alla ombyggda 1958). Kanske koltillgången och priset på kol styrde beslut om om/återbyggnader under dessa år eller hur ska man annars förklara dessa ständiga om och återbyggnader?
>Detta förutsatt att citerade källor är korrekta / att åtgärderna verkställdes enligt citerade skrivelser.
>
>ConnyEnligt kopia på kopia av rapporterna från Östersund 1947 var loken på verkstaden för ombyggnad till oljeeldning enligt följande;1739 25/6-10/7
1740 25/7-8/8
1741 23/9-1/10
1742 6/10-14/10
1743 9/9-18/9Inget finns sedan om ombyggnad till koleldning.Skrivelse till Ös 11/11-55 "uppdrager åt verkstaden att ändra på loken litt E10 1739, 1742, 1743, 1746 och 1747 som nu äro koleldade till oljeeldning. Arbetet utföres snabbast möjligt."Sedan rapporterar kopiorna (de jag har) från Östersund 1956 att följande lok var där för ombyggnad;
1739 var inne 20/3-26/3 klass V- men det anges ingen ombyggnad
1742 11/4-8/5 klass VCc
1743 31/5-20/6 klass VCc
1746 3/4-11/4 klass VCc
Det är ju dessa fyra E10 som saknar oljeeldning enligt str 77. Men särtrycket anger ju oljeeldning på dem först 1958.
/tell


Hela tråden:

 


Ånglok SJ E10 - Per-Åke Lampemo 2006-04-18 18:32

Ånglok SJ E10 - Per-Åke Lampemo 2006-04-18 18:32
      Re: Ånglok SJ E10 - Conny Sernfalk 2006-04-18 23:24
      Re: Ånglok SJ E10 - Conny Sernfalk 2006-04-18 23:24
        Re: Ånglok SJ E10 - Thomas Tell 2006-04-19 17:16
        Re: Ånglok SJ E10 - Thomas Tell 2006-04-19 17:16
          E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Conny Sernfalk 2006-04-19 23:06
          E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Conny Sernfalk 2006-04-19 23:06
            E10 som dom var när dom var nylevererade. - J. L. Hallgren NOR 2006-04-25 18:22
            Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Thomas Tell 2006-04-22 11:54
            Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Thomas Tell 2006-04-22 11:54
        Re: Ånglok SJ E10 - Kurt Möller 2006-04-19 02:12
        Re: Ånglok SJ E10 - Kurt Möller 2006-04-19 02:12
      Re: Ånglok SJ E10 - J. L. Hallgren NOR 2006-04-18 18:58
      Re: Ånglok SJ E10 - J. L. Hallgren NOR 2006-04-18 18:58
              Re: E10 som dom var.... Sido spår från tråden vilka ånglok var oljeeldade... - Niklas O 2007-09-21 23:09


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/11920.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner