<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

E10 som dom var när dom var nylevererade.

av J. L. Hallgren NOR tisdagen den 25 april 2006 Conny Sernfalk: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja Conny Sernfalk: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja

> >>>Var alla SJ E10 ånglok från början byggda för koleldning och senare ombyggda till oljeeldning? Eller var det bara de första E10-loken som var byggda för koleldning?
>>>>Mvh P-Å Lampemo
>>>1739 Lev. koleldad. 1956 Ombyggd till oljeeldning
>>>1740 Lev. koleldad. 1951 D:o
>>>1741 Lev. koleldad. 1951 D:o
>>>1742 Lev. koleldad. 1956 D:o
>>>1743 Lev. koleldad. 1956 D:o
>>>1744 Lev. oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>>1745 Lev oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>>1746 Lev oljeeldad. 1953 och 1955 var loket koleldat (källa skriftligt från SJ). 1956 Ombyggd till oljeeldning (källa Weine S.)
>>>1747 Lev oljeeldad. 1953 alltjämt oljeeldat (källa SJ) 1955 koleldat (källa skriftligt SJ). 1956 Ombyggd till oljeeldning (källa Weine Stenqvist)
>>>1748 Lev oljeeldad. Enligt Weine Stenqvist skulle loket ha återbyggts till koleldning för att pånytt återställas till oljeledning 1951. Är denna uppgift korrekt?. Någon som kan bekräfta/dementera?
>>>Enligt ovanstående skulle loken 1744-1748 haft olja-kol-olja. I tre fall är källan Weine och i två fall finns skriftliga källor från SJ / Mbr.
>>>Frågan är om detta är korrekt eller är uppgifterna från någon källa felaktig?
>>>Conny
>>Enligt skrivelse till NOHAB 28/2-47 ändrades beställningen på de fem sista loken till leverans med oljeeldning.
>>Skrivelse till veskstadsföreståndarna Ör, Tm, G, M och Ös 23/5-47.
>>ang ombyggnad av 57 ånglok till oljeeldning.
>>Därpå är antecknat bl andra att
>>E10 1739 fick oljeeldning i Ös 7.47
>>1740 Ös 8.47
>>1741 Ös 10.47
>>1742 Ös 10.47
>>1743 Ös 9.47
>>Str 77 anger ingen oljeeldning på E10 förrän 1/1 1952 då 1740, -41, -44, -45, -47 samt 1748 var utrustade. Fr o m 1958 anges oljeeldning på samtliga E10-lok.
>>/tell
>Tack Thomas!
>Dock fortfarande oklart om lokens om och återbyggnader. Jag har ett dokument från SJ 1953-05-01där det anges att samtliga E10:or var stationerade inom 13 Ms. 1739, 1742, 1743 och 1746 anges vara koleldade och resterandé oljeldade.
>Konklusion
>Följande uppgifter motsätter ej varandra:
>- skrivelsen till NOHAB 28/2-47 (förutsatt att de fem sista loken verkligen kom att levereras som oljeledade i enlighet med skrivelsen.
>- Weines uppgifter
>- Str 77 till viss del (tydligen dock ej att 1744-1748 levererades som oljeeldade)
>- Skrivelsen från SJ 1953-05-01
>Dock motsägs uppgifter av skrivelsen från Ös 23/5-47 att lok 1739-1743 fick oljeeldning redan 1947 (d.v.s samma år som leveransen som koleldade). Skrivelsen kan dock stämma (och överenstämma med andra källor) om även dessa 5 lok levererades med kol, fick olja 1947 och en del av dessa (1739, 1742 och 1743) återbyggdes till kol för att 1956 ombyggas åter till olja.
>Med andra ord så finns 5 olika källor. Om dessa stämmer så återbyggdes flertalet E10 mellan kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja från leverans till senast 1957 (enl. Str 77 var alla ombyggda 1958). Kanske koltillgången och priset på kol styrde beslut om om/återbyggnader under dessa år eller hur ska man annars förklara dessa ständiga om och återbyggnader?
>Detta förutsatt att citerade källor är korrekta / att åtgärderna verkställdes enligt citerade skrivelser.
>
>Conny
Vid besök på Riksarkivet i Arninge, skrev jag av de besiktningsbevis som finns för de levererade E10-loken enligt nedan:------------------------------------E10 1739
Nohab tillv. nr. 2156
Ångpanna SJ inventarienr. 2156, Nohab tillv.nr. 2098.Försedd med helsvetsad kopparfyrbox märkt nr. 1.3-axlig tender av Gb-typ märkt nr. 1739, tillverkad av ASJ Falun tillv.nr. 627.Beställd för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt beställningsskrivelse Mbr 420/43 den 25 maj 1945.Anmält till leverans 19 februari 1947, besiktigades den 12 februari 1947.Verkställda prov:
Provkörning å Bergslagernas Järnvägar sträckan Trollhättan – Alfhem – Trollhättan, samt leveranstur från Trollhättan över Öxnered – Herrljunga – Laxå till Kristinehamn.Anmärkningar:
Otäta flänsar å ångdom och säkerhetsventiler m.m. föranledde justeringar som utfördes å driftverkstaden i Kristinehamn av Nohabs montör innan loket överlämnades till 13 ms.Utlåtande över arbete och material:
Arbetet utfört med noggrannhet och omsorg. Loket har vid provkörning fungerat utmärkt, men skall justeras i fråga om blästerörets placering i avsikt att nedbringa vattenförbrukningen.-------------------------------E10 1740
Nohab tillv. nr. 2157.
Ångpanna SJ inventarienr. 2159, Nohab tillv.nr. 2099.Försedd med helsvetsad kopparfyrbox märkt nr. 3.3-axlig tender av Gb-typ nr. 1740, tillverkad av ASJ Falun tillv.nr. 628.Beställd för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt beställningsskrivelse Mbr 420/43, den 25 maj 1945.Anmält till leverans den 28 februari 1947 och besiktigades den 22 februari 1947.Verkställda prov:
Leveransprov å sträckan Trollhättan över Öxnered – Herrljunga – Laxå till Kristinehamn.Anmärkningar:
Smärre otäthet hos regulatorpackboxens fläns mot pannan samt en del otäta tvättpluggar. Felaktigheterna justerade.Utlåtande över arbete och material:
Arbetet utfört med noggrannhet och omsorg. Loket fungerade till full belåtenhet under leveransturen.-------------------------------

E10 1741.
Nohab tillv.nr. 2158.
Ångpanna SJ inventarienr. 2160, Nohab tilv.nr. 2100.Försedd med helsvetsad kopparfyrbox märkt nr. 4.3-axlig tender av Gb-typ nr. 1741, tillverkad av ASJ Falun tillv.nr. 630.Beställt för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt beställningsskrivelse Mbr 420/43, den 25 maj 1945.Anmäldes till leverans den 14 mars 1947 och besiktigades den 11 mars 1947.Verkställda prov:
Provkörning å Nydquist&holm AB järnvägslinje mellan verkstäderna och Trollhättans järnvägsstation.Anmärkningar:
Smörjpressens drivanordning skall omkonstrueras då nuvarande anordning är olämplig.Utlåtande över arbete och material:
Arbetet utfört med noggrannhet och omsorg. Slutgiltigt blästerrörsutförande kommer att fastställas efter vidtagna prov.-------------------------------------E10 1742.
Nohab tillv.nr 2159 med 3-axlig tender litt Gb nr 1742, ASJ Falun tillv.nr. 629.Pannans inventarienr. 2161, Nohabs tillv.nr. 2101, försedd med helsvetsad kopparfyrbox nr. 5.Beställd för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt kontrakt Mbr 420/43, den 7 och 18 juni 1945.Anmäldes till leverans 18 mars 1947 och besiktigades 18 mars 1947.Verkställda prov:
Okulärbeskitning, kontroll av ångtäthet, elektr. generatorbelysning m.m.
Provkörning å Nohabs järnväg.Anmärkningar:
Hylla över eldstadsluckan skall sättas upp. Kylspiral anbringas å ångledningen till ångbromsmanometern. Rörelsen till hastighetsmätaren hade ändrats.------------------------------------E10 1743.
Nohab tillv.nr. 2160.
Ångpanna SJ inventarienr. 2162, Nohabs tillv.nr. 2102.Försedd med helsvetsad kopparfyrbox märkt nr 6.
3-axlig tender av Gb-typ nr 1743 tillverkad av ASJ Falun tillv.nr. 631.Beställt för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt beställningsskrivelse Mbr 420/43, den 25 maj 1945.Anmäldes till leverans den 28 mars 1947 och besiktigades den 27 mars 1947.Verkställda prov:
Provkörning å verkstadens spår till Trollhättans järnvägsstation samt å leveransturen från Trollhättan över Öxnered – Herrljunga – Laxå till Kritsinehamn.Anmärkningar:
Åndomens lockfläns otät, justeras av Nohabs resemontör vid Driftverkstaden i Kristinehamn. Roststavarna ej måttenliga varför den fria rostytan blir för stor. Böra utbytas mot justerade sådana.Utlåtande över arbete och material:
Arbetet utfört med noggrannhet och omsorg.-----------------------------------E10 1744 utrustad för oljeeldning.
Nohab tillv.nr. 2161.
Ångpanna SJ inventarienr. 2163, Nohab tillv.nr. 2103.Försedd med helsvetsad kopparfyrbox märkt nr. 7.3-axlig tender av Gb-typ nr. 1744 tillverkad av ASJ Falun tillv.nr. 632.Beställt för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt beställningsskrivelse Mbr 420/43, den 23 maj 1945.Anmäldes till leverans den 4 juni 1947 och besiktigades den 28 maj 1947.Verkställda prov:
Provkörning den 29-31 maj å linjen Uddevalla – Vänersborg med olika tågvikter samt leveranstur från Trollhättan över Öxnered – Herrljunga – Laxå till Kristinehamn.Anmärkningar:
Otät fläns å ångdom föranledde kustering som utfördes av Nohabs montör vid driftverkstaden i Kristinehamn.Utlåtande över arbete och material:
Arbetet utfört med noggrannhet och omsorg. Oljeeldningen har fungerat till full belåtenhet.-----------------------------------E10 1745 utrustat för oljeeldning.
Nohab tillv.nr. 2162.
Ångpanna SJ inventarienr. 2164, Nohab tillv.nr. 2104.
Försedd med helsvetsad kopparfyrbox märkt nr 8.3-axlig tender av Gb-typ nr. 1745 tillvrkad av ASJ Falun tillv.nr. 633.Beställt för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt beställningsskrivelse Mbr 420/43, den 25 maj 1945.Anmäldes till leverans den 11 juni 1947 och besiktigades 6 juni 1947.Verkställda prov:
Provkörd å Nydquist&Holms järnväg den 6 juni samt provad å leveranstur den 11 juni från Trollhättan över Öxnered – Herrljunga – Laxå till Kristinehamn.Anmärkningar:
--Utlåtande över arbete och material:
Arbetet utfört med noggrannhet och omsorg. Oljeeldningsaggregatet är fult effektivt med tillräcklig ångbildning vid alla belastningar.-----------------------------------E10 1746 utrustad för oljeeldning.
Nohab tillv.nr. 2163.
Ångpanna SJ inventarienr. 2165, Nohab tillv.nr. 2105.
Försedd med helsvetsad kopparfyrbox märkt nr. 9.3-axlig tender av Gb-typ nr. 1746 tillverkad av ASJ Falun.Beställt för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt beställningsskrivelse Mbr 420/43, den 25 maj 1945.Anmäldes för leverans den 17 juni 1946 och besiktigades den 17 juni 1946.Verkställda prov:
Inkörning å Nohabs järnväg den 11/6 samt å linjen Trollhättan – Öxnered – Herrljunga – Laxå – Kristinehamn den 17/6 varefter loket avgick den 18/6 över Orsa till Östersund.Anmärkningar:
Mellancylinderns excenterskiva varmgången under leveransturen varför densamma iordninggjorts av Nohabs montör vid Driftverkstaden i Kristinehamn.Utlåtande över arbete och material:
Arbetet utfört med omsorg och noggrannhet. Oljeeldningen fungerar perfekt.------------------------------------E10 1747 utrustat för oljeeldning.
Nohab tillv.nr. 2164.
Ånpanna SJ inventarienr. 2166, Nohab tillv.nr. 2106.
Försedd med helsvetsad kopparfyrbox nr 10.3-axlig tender litt Gb nr 1747, ASJ Falun tillv.nr. 635.Beställt för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt kontrakt Mbr 420/43, den 7/6 och 18/6 1945.Anmäldes till leverans den 2 juli 1947 och besiktigades den 28 juni 1947.Verkställda prov:
Provkörning å Nohabs järnväg den 28 juni samt vid leveransturen den 2 juli Trollhättan – Öxnered – Herrljunga – Laxå – Kristinehamn.Anmärkningar:
--Utlåtande över arbete och material:
Fullt tillfredsställande. Oljeeldningen fungerar utmärkt och ger fullt tillräcklig ångbildning vid alla belastningar.-----------------------------------E10 1748 utrustat för oljeeldning.
Nohab tillv.nr. 2165.
Ångpanna SJ inventarienr. 2167, Nohab tillv.nr. 2107.
Försedd med helsvetsad kopparfyrbox nr 2.Samt 3-axlig tender litt Gb nr 1748 tillverkad av ASJ Falun, tillv.nr. 636.Beställt för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt kontrakt Mbr 420/43, den 7/6 och 18/6 1945.Anmäldes till besiktning den 16 juli 1947 (Nohabs skr. 11/7 1947) och besiktigades den 16 juli 1947.Verkställda prov:
Provkörning å Nohabs järnväg den 16/7 samt vid leveransturen den 22/7 å sträckan Trollhättan – Öxnered – Herrljunga – Laxå – Kristinehamn.Anmärkningar:
Märkbar uppvärmning av excenterskivan för innercylinderns slid. Skulle tillses i Khn av Nohabs medföljande reparatör.Utlåtande över arbete och material:
Fullt tillfredsställande i övrigt.
Oljeeldningen fungerar utmärkt och ger riklig ångbildning vid alla belastningar.


Hela tråden:

 


Ånglok SJ E10 - Per-Åke Lampemo 2006-04-18 18:32

Ånglok SJ E10 - Per-Åke Lampemo 2006-04-18 18:32
      Re: Ånglok SJ E10 - Conny Sernfalk 2006-04-18 23:24
      Re: Ånglok SJ E10 - Conny Sernfalk 2006-04-18 23:24
        Re: Ånglok SJ E10 - Thomas Tell 2006-04-19 17:16
        Re: Ånglok SJ E10 - Thomas Tell 2006-04-19 17:16
          E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Conny Sernfalk 2006-04-19 23:06
          E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Conny Sernfalk 2006-04-19 23:06
            E10 som dom var när dom var nylevererade. - J. L. Hallgren NOR 2006-04-25 18:22
            Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Thomas Tell 2006-04-22 11:54
            Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Thomas Tell 2006-04-22 11:54
        Re: Ånglok SJ E10 - Kurt Möller 2006-04-19 02:12
        Re: Ånglok SJ E10 - Kurt Möller 2006-04-19 02:12
      Re: Ånglok SJ E10 - J. L. Hallgren NOR 2006-04-18 18:58
      Re: Ånglok SJ E10 - J. L. Hallgren NOR 2006-04-18 18:58
              Re: E10 som dom var.... Sido spår från tråden vilka ånglok var oljeeldade... - Niklas O 2007-09-21 23:09


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/12015.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner