<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Storå-Stråssa

av C Fredriksson tisdagen den 26 september 2006 Jakob Ehrensvärd: Re: Storå-Stråssa
Skribentens e-postadress

>Stort tack för givande information. När jag åkte förbi där senast så förundrades jag över den våldsamma stigningen en bit ner i backen mot Storå. Vad kan lutningen vara kantro?
>Stråssatågen gick alltså med linjeloken "raka spåret" till sina slutdestinationer... ? Fanns det något lok stationerat i Storå överhuvud taget?
>Hur var det förresten med malmtrafiken till Stripa/Guldsmedshyttan - sköttes det på liknande sätt (banprofilen där var väl dock synnerligen platt)?
>Frågor, frågor - men jag har för mig att jag sett någon bild på banan innan man rev kontaktledningen - var den inte enkeltrådig, dvs. utan bärlina ?Storå hade ända från SGJ öppnande ett eget växellok och som fanns kvar till dess Guldsmedshytte bruk gick över till biltransporter, dvs efter det att Stripa gruva nedlagts. Detta växellok stod alltid över natt i lokstallet i Storå. De sista åren, dvs under 1980-talet, så fanns ingen lokpersonal stationerad i Storå, utan lokförare passåkte från och till Kopparberg varje dag. SGJ är/var som sagt en platt bana med ett motlut upp mot Storå station, dock fanns ett flertal vägkorsningar av vilka de två största hade bommar som sköttes av vägvakt in på 1970-talet. Växlingen i Storå var mycket stor ända fram till början av 1970-talet då masugnsdriften nedlades. För malmen från Stripa, så fick Grängesbergs Malmbangård lämna plats i vissa malmtåg för malmvagnar från Stripa. Detsamma gällde i Kopparberg, där malmen från Värmlandsberg tillkopplades och som hade ankommit via Ställdalen. Vissa Tidtabellsperioder hade man även ett speciellt malmtåg till Oxd med malm från Ställberg, Värmlandsberg, Stripa, Striberg och Pershyttan. Detta var helt avhängigt av hur malmkontrakten hade tecknats för det närmaste året och varifrån malmen skulle exporteras.
Från 1918 till 1947 så förekom på SSJ och SGJ interna malmtransporter från Blanka och Tyskafallsgruvorna via smalspårsbana till högkajen vid Stråssa till Guldsmedshyttan. Även dessa växeltåg framfördes med Storå - växellok, litt U resp. litt Y3a, som regel en gång per dag, men det kunde variera beroende på tillgång på malm samt malmlager i Guldsmedshyttan.
Guldsmedshytte bruk hade i modern tid alltid minst två st interna växellok, diesellok, varav ett var ombyggt från ett FLJ äldsta tanklok, där bara ramen, hjulen och koppelstängerna behölls och ny överbyggnad påsattes.Kontaktledningen var enkel, dvs utan bärlina, helt riktigt.


Hela tråden:

 


Storå-Stråssa - Jakob Ehrensvärd 2006-09-24 19:56
      Re: Storå-Stråssa - Sven Andersson 2006-09-24 20:12
        Re: Storå-Stråssa - C Fredriksson 2006-09-24 23:23
        Re: Storå-Stråssa - C Fredriksson 2006-09-24 23:02
          Re: Storå-Stråssa - Jakob Ehrensvärd 2006-09-25 19:36
            Re: Storå-Stråssa - C Fredriksson 2006-09-26 00:02
              Re: Storå-Stråssa - 802?? - Kurt M. 2006-09-26 15:15
                Re: Storå-Stråssa - 802 - GGJ, forts. - KM igen 2006-09-28 14:53
              Re: Storå-Stråssa - John Thoweman 2006-09-26 13:58
                Re: Storå-Stråssa - Jakob Ehrensvärd 2006-09-26 14:26
                  Re: Storå-Stråssa - C Fredriksson 2006-09-27 00:35
                    Re: Mossgruvan - Ola Almquist 2006-09-29 19:23
                  Re: Storå-Stråssa - John Thoweman 2006-09-26 14:54
                    Re: Storå-Stråssa - C Fredriksson 2006-09-27 00:01
                      Re: Storå-Stråssa - Jakob Ehrensvärd 2006-09-27 18:23
                        Re: Storå-Stråssa - Urban Johansson 2006-09-27 22:44
                          Re: Storå-Stråssa - C Fredriksson 2006-09-28 00:01
                        Re: Storå-Stråssa - C Fredriksson 2006-09-27 22:29
                  Re: Storå-Stråssa - 802 - GGJ, forts. - Ante Svensson 2006-10-09 20:37
                Re: Storå-Stråssa - 802?? - Anders Nordebring 2006-10-09 18:27


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/16507.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner