<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Lokexport över Landskrona

av Ola Almquist söndagen den 4 mars 2007 Richard Loe: Re: Lokexport över Landskrona Richard Loe: Re: Lokexport över Landskrona

>>Det var en informativ och intressant länk, tack för den! I den finns även en länk (längst ned) angående den stora kranen i Trollhättan som levererats av Götaverken i Göteborg i juni 1922. I den artikeln står så här:
>>Men till Sovjet var det svårt att leverera loken landvägen. De ryska loken hade t.ex. annan spårvidd än det svenska järnvägsnätet. Några tiotal monterades ner, kördes till finska Torneå, där de monterades ihop igen och kördes till Petrograd. Några kördes delvis nedmonterade till Landskrona, där Öresundsvarvet hjälpte till att lasta över loken till fartyg. Den slutliga lösningen blev dock att verkstaden byggde en egen kaj i Trollhättan för utlastning av loken.
>>-------------
>>För lyftet från kaj till fartyg behövdes en rejäl kran, och den beställdes hos Götaverken … och i juni 1922 levererades den. Med jämna mellanrum anlände "Neebing , en f.d. engelsk ångare som ryssarna köpt, till Trollhättan. Den tog elva tok med tendrar åt gången, och vanligtvis tog det mindre än två dagar att lasta. Loken vägde 50 ton, och kranen var klassad för 90 ton. För Trollhätteborna var det något av en sensation att se de stora loken sväva i luften och lastas ombord och det samlades mängder av åskådare, i varje fall i början.

>>Man undrar om 175 lok som nämndes i Svenska Järnvägstidningen kan vara samma som här ovan betecknades som några!
>>/Jöran
>Petimeter kommentar - "Neebing" var ett brittiskt registrerat fartyg under tiden då transporterna skedde, med hemmahamn Newcastle. Det finns flera fotografier som visar fartyget i Trollhättan med en "Red Ensign" (den brittiska civilsjöfartens flagga) hängande över aktern. "Neebing" var det största faryget som då kunde passera den nya (1916 års) slussleden, då svenska rederier vid denna tid ännu inte hade skaffat större fartyg för transporter på Göta Älv.Tänkte återuppta tråden om Landskrona och "ryssloken". Råkar nämligen ha några exemplar av tidskriften Tågposten och nr 3/1982 är ett temanummer om Landskrona. Däri finns fem fina bilder från Landskrona, på lok som nyss ankommit, lok som färdigmonterats, lok som lyfts med kran och det fullastade fartyget Odin med destination Tallinn (Reval). Artikeln är en fortsättning på en om tillverkningen i Trollhättan i nr 4/1981 (detta nummer saknar jag). En bild på fartyget Neebing finns tydligen i nr 1/1982.Hur som helst så står i artikeln att 18 lok levererades via Haparanda, 175 via Landskrona och resten direkt från Trollhättan (men blev leveranskajen där verkligen klar redan i juli 1922?). Den f.d. tyska kustkryssaren Odin, byggd 1896, svarade för de första loktransporterna. Den tog 9 lok med tendrar. Fartyget hade redan tidigare ändrats för loktransporter mellan Tyskland och Ryssland. Öresundsvarvets stora utrustningskran användes vid lastningen. Provlyftning skedden den 13 december 1921 (här anges att loken vägde 79 ton). Första leveransen bör ha skett vid årsskiftet 1921/1922 då Odin anlände den 13 december från S:t Petersburg (Petrograd).Det nämns i artikeln att det finns en senare bild föreställer lastning av Neebing som uppenbarligen också användes för transporterna från Landskrona. Neebing hade större kapacitet en Odin (11 lok). Landskronaboken 1977 (kommunens kulturnämnd) anger att även ett ombyggt tyskt örlogsfartyg vid namn Ägir varit inblandat i lokexporten, vilket artikelförfattarna i Tågposten var något undrande inför, men som Svenska Järnvägstidningen bekräftar.M.v.h.
Ola


Hela tråden:

 


Lokexport över Landskrona - Jöran Johansson 2007-01-22 19:25

Lokexport över Landskrona - Jöran Johansson 2007-01-22 19:25
      Re: Lokexport över Landskrona - Christer Nyqvist 2007-01-22 19:47
      Re: Lokexport över Landskrona - Christer Nyqvist 2007-01-22 19:47
        Re: Lokexport över Landskrona - Jöran Johansson 2007-01-22 20:08
        Re: Lokexport över Landskrona - Jöran Johansson 2007-01-22 20:08
          Re: Lokexport över Landskrona - Kjell Friberg 2007-01-29 10:37
          Re: Lokexport över Landskrona - Kjell Friberg 2007-01-29 10:37
          Re: Lokexport över Landskrona - Richard Loe 2007-01-23 09:21
          Re: Lokexport över Landskrona - Richard Loe 2007-01-23 09:21
            Re: Lokexport över Landskrona - Ola Almquist 2007-03-04 01:28
            Re: Lokexport över Landskrona - Ola Almquist 2007-03-04 01:28


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/21961.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner
Gamla Järnvägshistoriskt Forum - Re: Lokexport över Landskrona
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Lokexport över Landskrona

av Ola Almquist söndagen den 4 mars 2007 Richard Loe: Re: Lokexport över Landskrona Richard Loe: Re: Lokexport över Landskrona

>>Det var en informativ och intressant länk, tack för den! I den finns även en länk (längst ned) angående den stora kranen i Trollhättan som levererats av Götaverken i Göteborg i juni 1922. I den artikeln står så här:
>>Men till Sovjet var det svårt att leverera loken landvägen. De ryska loken hade t.ex. annan spårvidd än det svenska järnvägsnätet. Några tiotal monterades ner, kördes till finska Torneå, där de monterades ihop igen och kördes till Petrograd. Några kördes delvis nedmonterade till Landskrona, där Öresundsvarvet hjälpte till att lasta över loken till fartyg. Den slutliga lösningen blev dock att verkstaden byggde en egen kaj i Trollhättan för utlastning av loken.
>>-------------
>>För lyftet från kaj till fartyg behövdes en rejäl kran, och den beställdes hos Götaverken … och i juni 1922 levererades den. Med jämna mellanrum anlände "Neebing , en f.d. engelsk ångare som ryssarna köpt, till Trollhättan. Den tog elva tok med tendrar åt gången, och vanligtvis tog det mindre än två dagar att lasta. Loken vägde 50 ton, och kranen var klassad för 90 ton. För Trollhätteborna var det något av en sensation att se de stora loken sväva i luften och lastas ombord och det samlades mängder av åskådare, i varje fall i början.

>>Man undrar om 175 lok som nämndes i Svenska Järnvägstidningen kan vara samma som här ovan betecknades som några!
>>/Jöran
>Petimeter kommentar - "Neebing" var ett brittiskt registrerat fartyg under tiden då transporterna skedde, med hemmahamn Newcastle. Det finns flera fotografier som visar fartyget i Trollhättan med en "Red Ensign" (den brittiska civilsjöfartens flagga) hängande över aktern. "Neebing" var det största faryget som då kunde passera den nya (1916 års) slussleden, då svenska rederier vid denna tid ännu inte hade skaffat större fartyg för transporter på Göta Älv.Tänkte återuppta tråden om Landskrona och "ryssloken". Råkar nämligen ha några exemplar av tidskriften Tågposten och nr 3/1982 är ett temanummer om Landskrona. Däri finns fem fina bilder från Landskrona, på lok som nyss ankommit, lok som färdigmonterats, lok som lyfts med kran och det fullastade fartyget Odin med destination Tallinn (Reval). Artikeln är en fortsättning på en om tillverkningen i Trollhättan i nr 4/1981 (detta nummer saknar jag). En bild på fartyget Neebing finns tydligen i nr 1/1982.Hur som helst så står i artikeln att 18 lok levererades via Haparanda, 175 via Landskrona och resten direkt från Trollhättan (men blev leveranskajen där verkligen klar redan i juli 1922?). Den f.d. tyska kustkryssaren Odin, byggd 1896, svarade för de första loktransporterna. Den tog 9 lok med tendrar. Fartyget hade redan tidigare ändrats för loktransporter mellan Tyskland och Ryssland. Öresundsvarvets stora utrustningskran användes vid lastningen. Provlyftning skedden den 13 december 1921 (här anges att loken vägde 79 ton). Första leveransen bör ha skett vid årsskiftet 1921/1922 då Odin anlände den 13 december från S:t Petersburg (Petrograd).Det nämns i artikeln att det finns en senare bild föreställer lastning av Neebing som uppenbarligen också användes för transporterna från Landskrona. Neebing hade större kapacitet en Odin (11 lok). Landskronaboken 1977 (kommunens kulturnämnd) anger att även ett ombyggt tyskt örlogsfartyg vid namn Ägir varit inblandat i lokexporten, vilket artikelförfattarna i Tågposten var något undrande inför, men som Svenska Järnvägstidningen bekräftar.M.v.h.
Ola


Hela tråden:

 


Lokexport över Landskrona - Jöran Johansson 2007-01-22 19:25

Lokexport över Landskrona - Jöran Johansson 2007-01-22 19:25
      Re: Lokexport över Landskrona - Christer Nyqvist 2007-01-22 19:47
      Re: Lokexport över Landskrona - Christer Nyqvist 2007-01-22 19:47
        Re: Lokexport över Landskrona - Jöran Johansson 2007-01-22 20:08
        Re: Lokexport över Landskrona - Jöran Johansson 2007-01-22 20:08
          Re: Lokexport över Landskrona - Kjell Friberg 2007-01-29 10:37
          Re: Lokexport över Landskrona - Kjell Friberg 2007-01-29 10:37
          Re: Lokexport över Landskrona - Richard Loe 2007-01-23 09:21
          Re: Lokexport över Landskrona - Richard Loe 2007-01-23 09:21
            Re: Lokexport över Landskrona - Ola Almquist 2007-03-04 01:28
            Re: Lokexport över Landskrona - Ola Almquist 2007-03-04 01:28


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/21961.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner