<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: (Marieholm) Göteborgs rangeringsstation.

av Stig Lundin lördagen den 23 juni 2007 Carl-Axel Schiller: Re: (Marieholm) Göteborgs rangeringsstation.

>>>>
>>>Jag antar att bilden föreställer den trafikplats som numera heter Göteborg Marieholm och som vid fototillfället bar namnet Lärje rangerbangård (eller de tidigare benämningarna Lärje rangeringsstation eller Lärje skiljestation).
>>>Trafikplatsen med namnet Marieholm låg mellan Teckomatorp och Eslöv, men där fanns varken lokstall eller vattentagningsanordningar.
>>Det vore nog på sin plats att försöka reda ut begreppen. Bilden visar VGJ rangerstation vid Marieholm och inte Lärje.
>>När VGJ öppnades hade man personstation vid Lilla Bommen, men där var det dåligt med utrymme. VGJ godsstation med godsmagasin låg därför längre österut utmed Mårten Krakowgatan. Plats för rangerbangård, lokstallar och verkstäder hade man vid Marieholm, någon kilometer från Lilla Bommen. Lärje station nådde man efter ytterligare några kilometer sedan VGJ passerat över BJ på en stor viadukt.
>>För att återgå till bilden så är det VGJ huvudlinje som går längst till vänster. Själva rangerstationen verkar ganska öde. Det lilla stationshuset på bilden är av VGJs minsta modell, dvs av samma typ som Björsared, Kvarnabo m fl. Huset till vänster om stationshuset är inte något lokstall, utan en motorreparationsverkstad. Lokstallet låg till höger om stationshuset och en bit av lokstallets gavel ses på bilden. Lokstallet var ett stort rundstall med plats för 8 lok. Det fanns kvar till 1959. Bredvid lokstallet, men längre bort från spåren, låg VGJ reparationsverkstad. Bakom fotografen låg rampen där VGJ lastade godsvagnar på pråmar så att vagnarna kunde bogseras till olika platser inom hamnområdet.
>>År 1932 fick VGJ ny personstation i Göteborg då nybyggda Göteborg Västgöta öppnades bredvid centralstationen. Nytt spår byggdes från Lärje till Göteborg Västgöta (numera spårväg). Är det här Lärje skiljeväxel kommer in som begrepp? Vid Odinsplatsen byggdes 1932 ett nytt lokstall för persontågsloken. Detta blev senare påbyggt med en stalldel för motorvagnarna.
>>/Stig Lundin
>>
>Trafikplatsen som bilden föreställer har väl aldrig haft officiellt namn Marieholm?
>Jag observerade inte att det var smalspår, vilket jag naturligtvis kunna se om jag noga betraktat synliga centralkopplet på vagnen på andra spåret från vänster.
>I stället trodde jag att fotot var från BJ (dvs nuvarande Göteborg Marieholm)
>Om jag fattat saken rätt är det alltså den plats som bl a haft namnet Göteborgs rangeringsstaion (signatur Gm) vi ser på fotot?Officiellt kan stationen inte ha haft namnet Marieholm eftersom detta namn redan var upptaget av stationen i Skåne. VGJ benämner sina tre stationer i Göteborg för personstation, godsstation och ranger(ings)station oftast föregånget av VGJ, Göteborg Västgöta eller Göteborgs. Göteborgs rangeringsstation är alltså en riktig benämning.
/Stig Lundin


Hela tråden:

 


Marieholm - morrgan 2007-06-23 09:08
      Re: (Marieholm) Lärje rangerbangård - Carl-Axel Schiller 2007-06-23 11:29
        Re: (Marieholm) Lärje rangerbangård - Stig Lundin 2007-06-23 13:45
          Re: (Marieholm) Göteborgs rangeringsstation. - Carl-Axel Schiller 2007-06-23 14:38
            Re: (Marieholm) Göteborgs rangeringsstation. - Anders Jansson 2007-06-23 20:34
              Re: (Marieholm) Göteborgs rangeringsstation. - Lärje? - Ola Almquist 2007-06-26 22:15
            Re: (Marieholm) Göteborgs rangeringsstation. - Stig Lundin 2007-06-23 19:32
              Re: (Marieholm) Göteborgs rangeringsstation. Vattenposten? - Göran Tholin 2007-06-24 23:22
                Vattenkransskärm? - Gunnar Ekeving 2007-06-30 11:16
            Re: (Marieholm) Göteborgs rangeringsstation. - stefan 2007-06-23 15:42
              Göteborg Ö? - Gunnar Ekeving 2007-06-23 20:31
      Re: Marieholm - David Sohlberg 2007-06-23 11:27
        Re: Marieholm - morrgan 2007-06-23 21:40
          Re: Marieholm - David Sohlberg 2007-06-24 01:07
              Re: (Marieholm) Göteborgs rangeringsstation. - Sune Nylén 2007-12-24 13:20
                Re: (Marieholm) Göteborgs rangeringsstation. - Sven Grönquist 2007-12-25 12:03
                  Re: (Marieholm) Göteborgs rangeringsstation. - Sune Nylén 2007-12-25 15:41
                Re: (Marieholm) Göteborgs rangeringsstation. - Sune Nylén 2007-12-24 16:20
                  Re: (Marieholm) Göteborgs rangeringsstation. - Sune Nylén 2007-12-24 16:25


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/26787.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner