<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: E10 som dom var.... Sido spår från tråden vilka ånglok var oljeeldade...

av Niklas O fredagen den 21 september 2007 J. L. Hallgren NOR: E10 som dom var när dom var nylevererade.
Skribentens e-postadress

Finns det någon likande lista på S1 loken. Det var ju också en lite serie lok som levererades. Tackar på förhandNiklas :o)
*********************
Vid besök på Riksarkivet i Arninge, skrev jag av de besiktningsbevis som finns för de levererade E10-loken enligt nedan:------------------------------------E10 1739
Nohab tillv. nr. 2156
Ångpanna SJ inventarienr. 2156, Nohab tillv.nr. 2098.Försedd med helsvetsad kopparfyrbox märkt nr. 1.3-axlig tender av Gb-typ märkt nr. 1739, tillverkad av ASJ Falun tillv.nr. 627.Beställd för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt beställningsskrivelse Mbr 420/43 den 25 maj 1945.Anmält till leverans 19 februari 1947, besiktigades den 12 februari 1947.Verkställda prov:
Provkörning å Bergslagernas Järnvägar sträckan Trollhättan – Alfhem – Trollhättan, samt leveranstur från Trollhättan över Öxnered – Herrljunga – Laxå till Kristinehamn.Anmärkningar:
Otäta flänsar å ångdom och säkerhetsventiler m.m. föranledde justeringar som utfördes å driftverkstaden i Kristinehamn av Nohabs montör innan loket överlämnades till 13 ms.Utlåtande över arbete och material:
Arbetet utfört med noggrannhet och omsorg. Loket har vid provkörning fungerat utmärkt, men skall justeras i fråga om blästerörets placering i avsikt att nedbringa vattenförbrukningen.-------------------------------E10 1740
Nohab tillv. nr. 2157.
Ångpanna SJ inventarienr. 2159, Nohab tillv.nr. 2099.Försedd med helsvetsad kopparfyrbox märkt nr. 3.3-axlig tender av Gb-typ nr. 1740, tillverkad av ASJ Falun tillv.nr. 628.Beställd för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt beställningsskrivelse Mbr 420/43, den 25 maj 1945.Anmält till leverans den 28 februari 1947 och besiktigades den 22 februari 1947.Verkställda prov:
Leveransprov å sträckan Trollhättan över Öxnered – Herrljunga – Laxå till Kristinehamn.Anmärkningar:
Smärre otäthet hos regulatorpackboxens fläns mot pannan samt en del otäta tvättpluggar. Felaktigheterna justerade.Utlåtande över arbete och material:
Arbetet utfört med noggrannhet och omsorg. Loket fungerade till full belåtenhet under leveransturen.-------------------------------E10 1741.
Nohab tillv.nr. 2158.
Ångpanna SJ inventarienr. 2160, Nohab tilv.nr. 2100.Försedd med helsvetsad kopparfyrbox märkt nr. 4.3-axlig tender av Gb-typ nr. 1741, tillverkad av ASJ Falun tillv.nr. 630.Beställt för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt beställningsskrivelse Mbr 420/43, den 25 maj 1945.Anmäldes till leverans den 14 mars 1947 och besiktigades den 11 mars 1947.Verkställda prov:
Provkörning å Nydquist&holm AB järnvägslinje mellan verkstäderna och Trollhättans järnvägsstation.Anmärkningar:
Smörjpressens drivanordning skall omkonstrueras då nuvarande anordning är olämplig.Utlåtande över arbete och material:
Arbetet utfört med noggrannhet och omsorg. Slutgiltigt blästerrörsutförande kommer att fastställas efter vidtagna prov.-------------------------------------E10 1742.
Nohab tillv.nr 2159 med 3-axlig tender litt Gb nr 1742, ASJ Falun tillv.nr. 629.Pannans inventarienr. 2161, Nohabs tillv.nr. 2101, försedd med helsvetsad kopparfyrbox nr. 5.Beställd för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt kontrakt Mbr 420/43, den 7 och 18 juni 1945.Anmäldes till leverans 18 mars 1947 och besiktigades 18 mars 1947.Verkställda prov:
Okulärbeskitning, kontroll av ångtäthet, elektr. generatorbelysning m.m.
Provkörning å Nohabs järnväg.Anmärkningar:
Hylla över eldstadsluckan skall sättas upp. Kylspiral anbringas å ångledningen till ångbromsmanometern. Rörelsen till hastighetsmätaren hade ändrats.------------------------------------E10 1743.
Nohab tillv.nr. 2160.
Ångpanna SJ inventarienr. 2162, Nohabs tillv.nr. 2102.Försedd med helsvetsad kopparfyrbox märkt nr 6.
3-axlig tender av Gb-typ nr 1743 tillverkad av ASJ Falun tillv.nr. 631.Beställt för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt beställningsskrivelse Mbr 420/43, den 25 maj 1945.Anmäldes till leverans den 28 mars 1947 och besiktigades den 27 mars 1947.Verkställda prov:
Provkörning å verkstadens spår till Trollhättans järnvägsstation samt å leveransturen från Trollhättan över Öxnered – Herrljunga – Laxå till Kritsinehamn.Anmärkningar:
Åndomens lockfläns otät, justeras av Nohabs resemontör vid Driftverkstaden i Kristinehamn. Roststavarna ej måttenliga varför den fria rostytan blir för stor. Böra utbytas mot justerade sådana.Utlåtande över arbete och material:
Arbetet utfört med noggrannhet och omsorg.-----------------------------------E10 1744 utrustad för oljeeldning.
Nohab tillv.nr. 2161.
Ångpanna SJ inventarienr. 2163, Nohab tillv.nr. 2103.Försedd med helsvetsad kopparfyrbox märkt nr. 7.3-axlig tender av Gb-typ nr. 1744 tillverkad av ASJ Falun tillv.nr. 632.Beställt för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt beställningsskrivelse Mbr 420/43, den 23 maj 1945.Anmäldes till leverans den 4 juni 1947 och besiktigades den 28 maj 1947.Verkställda prov:
Provkörning den 29-31 maj å linjen Uddevalla – Vänersborg med olika tågvikter samt leveranstur från Trollhättan över Öxnered – Herrljunga – Laxå till Kristinehamn.Anmärkningar:
Otät fläns å ångdom föranledde kustering som utfördes av Nohabs montör vid driftverkstaden i Kristinehamn.Utlåtande över arbete och material:
Arbetet utfört med noggrannhet och omsorg. Oljeeldningen har fungerat till full belåtenhet.-----------------------------------E10 1745 utrustat för oljeeldning.
Nohab tillv.nr. 2162.
Ångpanna SJ inventarienr. 2164, Nohab tillv.nr. 2104.
Försedd med helsvetsad kopparfyrbox märkt nr 8.3-axlig tender av Gb-typ nr. 1745 tillvrkad av ASJ Falun tillv.nr. 633.Beställt för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt beställningsskrivelse Mbr 420/43, den 25 maj 1945.Anmäldes till leverans den 11 juni 1947 och besiktigades 6 juni 1947.Verkställda prov:
Provkörd å Nydquist&Holms järnväg den 6 juni samt provad å leveranstur den 11 juni från Trollhättan över Öxnered – Herrljunga – Laxå till Kristinehamn.Anmärkningar:
--Utlåtande över arbete och material:
Arbetet utfört med noggrannhet och omsorg. Oljeeldningsaggregatet är fult effektivt med tillräcklig ångbildning vid alla belastningar.-----------------------------------E10 1746 utrustad för oljeeldning.
Nohab tillv.nr. 2163.
Ångpanna SJ inventarienr. 2165, Nohab tillv.nr. 2105.
Försedd med helsvetsad kopparfyrbox märkt nr. 9.3-axlig tender av Gb-typ nr. 1746 tillverkad av ASJ Falun.Beställt för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt beställningsskrivelse Mbr 420/43, den 25 maj 1945.Anmäldes för leverans den 17 juni 1946 och besiktigades den 17 juni 1946.Verkställda prov:
Inkörning å Nohabs järnväg den 11/6 samt å linjen Trollhättan – Öxnered – Herrljunga – Laxå – Kristinehamn den 17/6 varefter loket avgick den 18/6 över Orsa till Östersund.Anmärkningar:
Mellancylinderns excenterskiva varmgången under leveransturen varför densamma iordninggjorts av Nohabs montör vid Driftverkstaden i Kristinehamn.Utlåtande över arbete och material:
Arbetet utfört med omsorg och noggrannhet. Oljeeldningen fungerar perfekt.------------------------------------E10 1747 utrustat för oljeeldning.
Nohab tillv.nr. 2164.
Ånpanna SJ inventarienr. 2166, Nohab tillv.nr. 2106.
Försedd med helsvetsad kopparfyrbox nr 10.3-axlig tender litt Gb nr 1747, ASJ Falun tillv.nr. 635.Beställt för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt kontrakt Mbr 420/43, den 7/6 och 18/6 1945.Anmäldes till leverans den 2 juli 1947 och besiktigades den 28 juni 1947.Verkställda prov:
Provkörning å Nohabs järnväg den 28 juni samt vid leveransturen den 2 juli Trollhättan – Öxnered – Herrljunga – Laxå – Kristinehamn.Anmärkningar:
--Utlåtande över arbete och material:
Fullt tillfredsställande. Oljeeldningen fungerar utmärkt och ger fullt tillräcklig ångbildning vid alla belastningar.-----------------------------------E10 1748 utrustat för oljeeldning.
Nohab tillv.nr. 2165.
Ångpanna SJ inventarienr. 2167, Nohab tillv.nr. 2107.
Försedd med helsvetsad kopparfyrbox nr 2.Samt 3-axlig tender litt Gb nr 1748 tillverkad av ASJ Falun, tillv.nr. 636.Beställt för Statens Järnvägars räkning hos Nydquist&Holm AB Trollhättan enligt kontrakt Mbr 420/43, den 7/6 och 18/6 1945.Anmäldes till besiktning den 16 juli 1947 (Nohabs skr. 11/7 1947) och besiktigades den 16 juli 1947.Verkställda prov:
Provkörning å Nohabs järnväg den 16/7 samt vid leveransturen den 22/7 å sträckan Trollhättan – Öxnered – Herrljunga – Laxå – Kristinehamn.Anmärkningar:
Märkbar uppvärmning av excenterskivan för innercylinderns slid. Skulle tillses i Khn av Nohabs medföljande reparatör.Utlåtande över arbete och material:
Fullt tillfredsställande i övrigt.
Oljeeldningen fungerar utmärkt och ger riklig ångbildning vid alla belastningar.


Hela tråden:

 


Ånglok SJ E10 - Per-Åke Lampemo 2006-04-18 18:32

Ånglok SJ E10 - Per-Åke Lampemo 2006-04-18 18:32
      Re: Ånglok SJ E10 - Conny Sernfalk 2006-04-18 23:24
      Re: Ånglok SJ E10 - Conny Sernfalk 2006-04-18 23:24
        Re: Ånglok SJ E10 - Thomas Tell 2006-04-19 17:16
        Re: Ånglok SJ E10 - Thomas Tell 2006-04-19 17:16
          E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Conny Sernfalk 2006-04-19 23:06
          E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Conny Sernfalk 2006-04-19 23:06
            E10 som dom var när dom var nylevererade. - J. L. Hallgren NOR 2006-04-25 18:22
            Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Thomas Tell 2006-04-22 11:54
            Re: E10 Ombyggnaderna kol/olja/kol/olja eller olja/kol/olja - Thomas Tell 2006-04-22 11:54
        Re: Ånglok SJ E10 - Kurt Möller 2006-04-19 02:12
        Re: Ånglok SJ E10 - Kurt Möller 2006-04-19 02:12
      Re: Ånglok SJ E10 - J. L. Hallgren NOR 2006-04-18 18:58
      Re: Ånglok SJ E10 - J. L. Hallgren NOR 2006-04-18 18:58
              Re: E10 som dom var.... Sido spår från tråden vilka ånglok var oljeeldade... - Niklas O 2007-09-21 23:09


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/30696.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner