<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Ingen konkurs för FVJ?

av Daniel Blanck-Lans tisdagen den 18 december 2007 Per-Åke Lampemo: Ingen konkurs för FVJ?
Skribentens e-postadress

>Enligt hemsidan har tingsrätten idag inte beviljat ansökan om konkurs för FVJ utan avskrivit målet?
>Eller har jag uppfattat det hela fel?
>Undrar P-Å LampemoSå har jag också uppfattat det. Då kassören lagt ut resultat- och balansräkningar på hemsidan så kunde man själv se att föreningen enligt senaste balansräkning strikt sett inte är konkursmässig då skulderna exkl. eget kapital inte överstiger tillgångarna (med andra ord att det egna kapitalet inte förbrukats). För övrigt kan den övriga styrelsen inte avsätta kassören genom beslut vid styrelsemöte. Kassören är vald vid ett årsmöte av föreningsstämman, det högsta beslutande föreningsorganet, så enligt föreningsjuridiken kan kassören bara avsättas av en föreningsstämma. Den övriga styrelsen måste alltså antingen få till stånd ett extra årsmöte eller avvakta nästa ordinarie årsmöte, och ärendet måste framgå av årsmötets dagordning. Att försöka utesluta kassören från medlemskap hjälper inte heller, då stadgarna inte anger att styrelseledamöter måste vara föreningsmedlemmar.


Hela tråden:

 


Ingen konkurs för FVJ? - Per-Åke Lampemo 2007-12-18 13:23
      Re: Ingen konkurs för FVJ? - säkerhetsventilen 2007-12-23 15:28
      Re: Ingen konkurs för FVJ? - Daniel Blanck-Lans 2007-12-18 15:12
        Re: Ingen konkurs för FVJ? - Lennat Skoogh 2007-12-19 17:57
          Re: Ingen konkurs för FVJ? - Harald Nordius 2007-12-19 20:15
            Re: Ingen konkurs för FVJ? - Anders Ö/NJM 2007-12-19 20:36
              Re: Ingen konkurs för FVJ? - Lennat Skoogh 2007-12-19 22:23
          Re: Ingen konkurs för FVJ? - morrgan 2007-12-19 19:03
            Re: Ingen konkurs för FVJ? - Lennat Skoogh 2007-12-19 22:19
              Re: Ingen konkurs för FVJ? - Stefan Nilsson 2007-12-20 01:23
                Re: Ingen konkurs för FVJ? - Conny Sernfalk 2007-12-20 13:03
          Re: Ingen konkurs för FVJ? - Granis 2007-12-18 15:42
            Re: Ingen konkurs för FVJ? - Ante Svensson 2007-12-19 20:00
      Re: Ingen konkurs för FVJ? - nicke 2007-12-18 13:55


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/34805.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner