<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: KHJ-reglementet, nr 10: kap. 3, §§ 40–43

av Christer Malm onsdagen den 19 december 2007 Ulf Pålsson: KHJ-reglementet, nr 10: kap. 3, §§ 40–43

>Kapitel 3, Stationsmästare, fortsätter:
>= = =
>40. Wid ankomsten af hwarje passageraretåg skall Stationsmästaren låta genast utropa stationens namn, långsamt, med hög och ljudlig röst, längs efter tåget, så att hwarje passagerare kan höra det.
>41. Tågen skola afgå så punktligt som möjligt på utsatt klockslag; och intet tåg får afgå före den utsatta tiden, ej heller inom 10 minuter efter ett föregående tåg.
>42. Då ett tåg stadnar på en station öfwer den utsatta tiden under dimmigt wäder, skall en röd handlykta utsättas åtminstone 1800 fot tillbaka på linien från stationen och der förblifwa, till dess tåget lemnat stationen.
>43. Stationsmästare på slutstation är answarig, att inga wagnar få afgå från stationen, utan att axlarne blifwit behörigen smorda.
>= = =
>40. The Station Master will, on the arrival of every Passenger Train, cause the name of the Station to be called out slowly, in a loud and distinct tone of voice, along all parts of the Train, so that every Passenger may hear it.
>41. The trains are to start as punctually as possible to the time shown in the time table, and no train is to be started before the time there stated, or within ten minutes after any preceding train.
>42. When a Train is standing at a Station in foggy weather, beyond the ordinary time allowed, a hand lamp (showing a red light) must be sent back not less than 600 yards for protection, and remain there until the Train at the Station has left.
>43. The Station Masters at the terminal Stations are responsible that neither Carriages nor Waggons leave their Station, without being properly greased.
>= = =
>I § 41 ser vi en av få trafikreglerande bestämmelser. Det var tidtabellen som gällde. Man kan fundera över behovet att köra två tåg efter varandra med 10 minuters mellanrum. Det behövdes kanske ganska ofta en dubblering av ett tåg, ett s.k. följtåg? § 42 antyder ju att man tänker sig ett sådant behov.
>Enligt § 42 ska i dimmigt väder en särskild stoppsignal utsättas åtminstone 1800 fot tillbaka på linjen respektive be sent back not less than 600 yards. Varför krävdes inget skydd från motsatt håll, kan man undra. Spekulation: Kan det ha varit så att den engelska regeln skrevs för det i England vanliga fallet med dubbelspår och att KHJ-regelskrivaren missförstod regeln?
>Kapitel 3 sträcker sig till och med § 52. Vi fortsätter i nästa inlägg.Är det inte snarare så att tåg i motsatt riktning alltid har mötesangivelse i tidtabellen och därför alltid måste vara berett på att stanna före infart på mötesstationen? "Följtåget" vet ju inte var det framförvarande tåget finns. Nu handlar avsnittet om stationer, men jag är mycket nyfiken på om man också sände ut "flagmen" om ett tåg blev stående på linjen. Och hur gjorde man om det främre tåget tappade fart och körde betydligt långsammare än förväntat? Jag ser fram mot fortsättningen med stor spänning!


Hela tråden:

 


KHJ-reglementet, nr 10: kap. 3, §§ 40–43 - Ulf Pålsson 2007-12-19 08:13
      Re: KHJ-reglementet, nr 10: kap. 3, §§ 40–43 - Christer Malm 2007-12-19 10:09


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/34841.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner