<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Ingen konkurs för FVJ?

av Anders Ö/NJM onsdagen den 19 december 2007 Harald Nordius: Re: Ingen konkurs för FVJ?

>>Egentligen är val av ordförande, kassör etc något man gör mer för syns skull, dvs det är en yttring av mötet. I praktiken väljer man en styrelse, denna konstituerar i själv.
>Nej, det har du missuppfattat. Styrelsen väljs på det sätt som stadgarna föreskriver. I FVJ stadgar står att stämman ska välja ordförande och kassör och då kan styrelsen inte konstituera sig själv.Helt rätt, väljer stämman ordförande och kassör uttalat så kan de inte ersättas av att styrelsen konstituerar om sig.
Om stadgarna så tillåter (har inte läst FVJs) kan ordförande ersättas av viceordförande vid sjukdom mm, kassörsuppgiften bör likaså kunna skötas av en ledamot till antingen extraårsmöte eller årsmöte sammankallats. Förutsätter dock att styrelsen kan utse nya firmatecknare...inte alla stadgar som tillåter detta.


Hela tråden:

 


Ingen konkurs för FVJ? - Per-Åke Lampemo 2007-12-18 13:23
      Re: Ingen konkurs för FVJ? - säkerhetsventilen 2007-12-23 15:28
      Re: Ingen konkurs för FVJ? - Daniel Blanck-Lans 2007-12-18 15:12
        Re: Ingen konkurs för FVJ? - Lennat Skoogh 2007-12-19 17:57
          Re: Ingen konkurs för FVJ? - Harald Nordius 2007-12-19 20:15
            Re: Ingen konkurs för FVJ? - Anders Ö/NJM 2007-12-19 20:36
              Re: Ingen konkurs för FVJ? - Lennat Skoogh 2007-12-19 22:23
          Re: Ingen konkurs för FVJ? - morrgan 2007-12-19 19:03
            Re: Ingen konkurs för FVJ? - Lennat Skoogh 2007-12-19 22:19
              Re: Ingen konkurs för FVJ? - Stefan Nilsson 2007-12-20 01:23
                Re: Ingen konkurs för FVJ? - Conny Sernfalk 2007-12-20 13:03
          Re: Ingen konkurs för FVJ? - Granis 2007-12-18 15:42
            Re: Ingen konkurs för FVJ? - Ante Svensson 2007-12-19 20:00
      Re: Ingen konkurs för FVJ? - nicke 2007-12-18 13:55


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/34873.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner