<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Ingen konkurs för FVJ?

av Lennat Skoogh onsdagen den 19 december 2007 morrgan: Re: Ingen konkurs för FVJ?

>>>För övrigt kan den övriga styrelsen inte avsätta kassören genom beslut vid styrelsemöte. Kassören är vald vid ett årsmöte av föreningsstämman, det högsta beslutande föreningsorganet, så enligt föreningsjuridiken kan kassören bara avsättas av en föreningsstämma. Den övriga styrelsen måste alltså antingen få till stånd ett extra årsmöte eller avvakta nästa ordinarie årsmöte, och ärendet måste framgå av årsmötets dagordning. Att försöka utesluta kassören från medlemskap hjälper inte heller, då stadgarna inte anger att styrelseledamöter måste vara föreningsmedlemmar.
>>Egentligen är val av ordförande, kassör etc något man gör mer för syns skull, dvs det är en yttring av mötet. I praktiken väljer man en styrelse, denna konstituerar i själv. Antag nu att mötet varl Bengt om ordförande eller något annat i föreningens styrelse. Antag nu att Bengt av någon anledning, sjukdom, dödsfall, flytt eller liknande inte kan fortsätta med vad han blivit vald till, så är det tämligen opraktiskt att behöva kalla in en extra föreningsstämma. I sådana fall omkonstiturerar styrelsen sig själv. Det är relativt vanligt i styrelser och görs för att få en vettig arbete gjort.
>>Mitt intryck är nog snarare den att vad som hänt i FVJ är okunskap och omognad bland de som valts in i styrelsen. Att när det bränner till avsäga sig ett ett uppdrag och tro att man går fri från eventuella skadestånd verkar med förlov sagt lite underligt. Står det inte i protokollet att man reserverat sig mot ett beslut, så är man ansvarig. Det är man för alla de beslut som fattats under den tid man suttit i styrelsen.
>>
>Hela cirkusen började med att sekreteraren vägrade att ta med kassörens rapport på styrelsemöte i protokollet, då kassören samtidigt var justeringsman så är inte detta protokoll justerat.
>morrgan Herregud, har majoriteten av den styrelsen överhuvudtaget någon kunskap om hur man arbetar i en styrelse?


Hela tråden:

 


Ingen konkurs för FVJ? - Per-Åke Lampemo 2007-12-18 13:23
      Re: Ingen konkurs för FVJ? - säkerhetsventilen 2007-12-23 15:28
      Re: Ingen konkurs för FVJ? - Daniel Blanck-Lans 2007-12-18 15:12
        Re: Ingen konkurs för FVJ? - Lennat Skoogh 2007-12-19 17:57
          Re: Ingen konkurs för FVJ? - Harald Nordius 2007-12-19 20:15
            Re: Ingen konkurs för FVJ? - Anders Ö/NJM 2007-12-19 20:36
              Re: Ingen konkurs för FVJ? - Lennat Skoogh 2007-12-19 22:23
          Re: Ingen konkurs för FVJ? - morrgan 2007-12-19 19:03
            Re: Ingen konkurs för FVJ? - Lennat Skoogh 2007-12-19 22:19
              Re: Ingen konkurs för FVJ? - Stefan Nilsson 2007-12-20 01:23
                Re: Ingen konkurs för FVJ? - Conny Sernfalk 2007-12-20 13:03
          Re: Ingen konkurs för FVJ? - Granis 2007-12-18 15:42
            Re: Ingen konkurs för FVJ? - Ante Svensson 2007-12-19 20:00
      Re: Ingen konkurs för FVJ? - nicke 2007-12-18 13:55


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/34878.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner