<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Ingen konkurs för FVJ?

av Conny Sernfalk torsdagen den 20 december 2007 Stefan Nilsson: Re: Ingen konkurs för FVJ?

>>Herregud, har majoriteten av den styrelsen överhuvudtaget någon kunskap om hur man arbetar i en styrelse?
>...eller är det så att det hela mest är en debatt som pågår här, med en himla massa antaganden, spekulationer och ensidiga tredjehandsuppgifter (ibland anonyma), där det kanske finns andra, mer sannolika verkligheter, på plats i Skåne...? Personligen tycker jag debatten (eller snarare skriverierna) i detta forum om FVJ möjliga eller icke blivande konkurs är mest anmärkningsvärd, eftersom den är så i avsaknad av nyanserat, balanserat förstahandsmaterial. Jag har sett få hittills som verkligen vet, och jag tror knappast att tyckande och troende här ordnar upp saken åt FVJ där.
>Personligen har jag varit tveksam länge till att delta i praktiskt järnvägshistoriskt föreningsarbete, eftersom det blir sånt käbbel så fort en viss veterantrafikförening namnges. Dessa obskyra skriverier kring FVJ med en massa "om" och "men" och med tämligen lite fakta men med en hel del ensidigt ställningstagande utan egentlig hänvisning till källor från flera sidor av saken gör mig än mer negativ.
>Som en kompis till mig sa en gång: "Om vi skulle uttala oss om det vi vet, skulle det inte bli mycket sagt..." Och det vore kanske mindre skadligt för Järnvägsföreningssverige i det här fallet än det aktuella, om än sorgliga fallet?
>Mvh
>Stefan NilssonKloka ord. Debatten här har i mångt och mycket handlat "antaganden, spekulationer och ensidiga tredjehandsuppgifter". Därutöver partsinlaga från hemsidan.
Därutöver mer eller mindre genomtänkta tolkningar av juridiska frågor.Vetskap skapas först efter tillgång till opartisk fakta och dokument samt samtliga parters syn. Detta forum fyller (och ska inte fylla) en sådan funktion.
Samtidigt finns det i komplicerade sammanhang oftast inte en sanning och att olika personer tolkar och handlar olika oavsett regelverk och stadgar.
Ok låter luddigt, men visar också på att det som sker inom FVJ är komplext.
Men jag hoppas det inte blir fler personliga påhopp och kritik på enskilda individer inom FVJ. Det hör inte hemma på detta forum.
Framtiden får utvisa vilken kraft som finns inom FVJ att arbeta sig ut från nuvarande situation.
Kanske det bästa på kort sikt vore att en plan kom till stånd (finns säkert redan) att hämta sin hallbyggnad och föra upp den så att FVJ uppfyller åtaganden inför externa parter samt att materiel som t.ex L16 loket pånytt kan erhålla inomhus uppställningsplats. Därefter paralellt ta itu med inre föreningsangelägenheter oavsett tyckanden från utomstående icke medlemmar.
Om sittande styrelse åstadkommer resultat brukar detta (i alla föreningar) innebära ansvarsfrihet på årsstämma. Conny Sernfalk


Hela tråden:

 


Ingen konkurs för FVJ? - Per-Åke Lampemo 2007-12-18 13:23
      Re: Ingen konkurs för FVJ? - säkerhetsventilen 2007-12-23 15:28
      Re: Ingen konkurs för FVJ? - Daniel Blanck-Lans 2007-12-18 15:12
        Re: Ingen konkurs för FVJ? - Lennat Skoogh 2007-12-19 17:57
          Re: Ingen konkurs för FVJ? - Harald Nordius 2007-12-19 20:15
            Re: Ingen konkurs för FVJ? - Anders Ö/NJM 2007-12-19 20:36
              Re: Ingen konkurs för FVJ? - Lennat Skoogh 2007-12-19 22:23
          Re: Ingen konkurs för FVJ? - morrgan 2007-12-19 19:03
            Re: Ingen konkurs för FVJ? - Lennat Skoogh 2007-12-19 22:19
              Re: Ingen konkurs för FVJ? - Stefan Nilsson 2007-12-20 01:23
                Re: Ingen konkurs för FVJ? - Conny Sernfalk 2007-12-20 13:03
          Re: Ingen konkurs för FVJ? - Granis 2007-12-18 15:42
            Re: Ingen konkurs för FVJ? - Ante Svensson 2007-12-19 20:00
      Re: Ingen konkurs för FVJ? - nicke 2007-12-18 13:55


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/34899.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner