<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Avslutning på "Några glimtar från tågklareringen år 1950"

av S-O Strand söndagen den 23 december 2007 Mattias Jansson: Re: Avslutning på "Några glimtar från tågklareringen år 1950"

>Tack för ett intressant stycke läsning! Det leder mig fram till en fråga; i historien förekommer ett kraftigt försenat tåg vilket föranledde ett extra möte och förbigång. Sådana situationer måste ju ha varit vanliga genom hela järnvägens historia, men hur gick det till rent praktiskt med att "styra om" sådana tåg innan fjärrblockeringstiden?
>Vad jag menar är att en fjtkl har ju totalkollen över ett helt sträckavsnitt, vilket dock inte de många lokaltågklarerarna på en TAM-sträcka med intensiv huvudlinjetrafik rimligen kunde ha. Så länge alla tåg var i tid visste man ju var respektive möte skulle ske och man upprätthöll väl sedvanlig kontakt med grannstationerna etc. Men vem var det (och var fanns den personen) som beslutade om "ny tdt" när det var förseningar och olika sorters strul? Och hur gick ordergivningen till? Fanns det centrala trafikledningscentraler även fast dessa då inte hade direktkontroll över sträckan på samma sätt som dagens fjärrställverk?
>Kanske inga konstigheter egentligen, men någon får gärna berätta litet!Det gick i stort sett till på samma sätt som det gör idag på sträcka utan linjeblockering. En tågledare har det övergripande ansvaret för tågföringen och arbetar med en grafisk tidtabell. Försenade tåg ritas in i sitt läge och tågledaren beslutar om mötesändringar och tågföljdsändringar. Skillnaden idag är väl att tågledaren har tekniska hjälpmedel för att få information om förseningar. § 75 i BVF 900 "Rapportering av tågförsening" innehåller bestämmelser hur rapportering ska gå till.
Tågledaren satt på trafikdistriktsexpeditionen eller liknande (idag sitter han normalt på fjb-centralen) och all kommunikation skedde med telefon. Det var givetvis väsentligt personaltätare på den tiden. Alla större stationer hade förutom tågklarerare också tkl-biträde. Tågledaren hade också troligen biträden till sin hjälp. Ordergivningen gick till på precis samma sätt som idag Tågledaren utfärdar kvarhållningsorder och delger den till den nya mötesstationen. Tkl på den nya mötesstationen delger föraren kvo och utfärdar framgångsorder som delges till den gamla mötesstationen vars tkl delger det framgående tåget denna order. Benämningen på de olika ordrarna var något annorlunda på den tiden.
St


Hela tråden:

 


Avslutning på "Några glimtar från tågklareringen år 1950" - Olle Sundström 2007-12-23 19:11
      Re: Avslutning på "Några glimtar från tågklareringen år 1950" - Jöran Johansson 2007-12-23 19:58
      Re: Avslutning på "Några glimtar från tågklareringen år 1950" - Mattias Jansson 2007-12-23 19:30
        Re: Avslutning på "Några glimtar från tågklareringen år 1950" - S-O Strand 2007-12-23 21:37


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/35041.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner