<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Stockholm Ö ställverk -- 1960-talets ändringar på spår 6 och 7

av Kurt Möller onsdagen den 26 december 2007


>Den första tiden efter nedläggningen av Stockholm Ö–Engelbrektsplan var ställverket oförändrat, och man var tvungen att vända Djursholmstågen genom att dra ut tågsätten från ankomstspåret spår 6, över Drottning Kristinas väg och tillbaka in igen på avgångsspåret spår 7.
>I ändringstryck till tdtboken del A i maj 1961 slopades bara utfartssignal D från spår 7 mot Engelbrektsplan samt infartssignal K från Engelbrektsplan. (Nedläggningen ägde ju rum redan 1 oktober 1960, enligt Järnvägsdata.)
>I ändringstryck i maj 1962 uppträder emellertid följande mer omfattande ändringar:
>– Yttre utfartssignal F från spår 6 norrut är slopad, vilket ändrar signal E från inre utfartssignal till (bara) utfartssignal.
>– Det går att ställa tågväg från inre infartssignal B även till spår 6. En ny växelförbindelse finns således från spår 7 till spår 6
>– Den inre infartssignalen C på spår 7 är slopad, men i stället finns det en ny utfartssignal C på spår 7; det går att ställa tågväg därifrån mot Stocksund uppspår. (Kul att man så att säga snurrade signal C 180 grader, behöll beteckningen och gjorde den till utfartssignal! På 1970-talet undrade jag först varför utfartssignalen från spår 7 hette C; det stämde ju inte med de andra. Först en djupdykning i arkiven gav svaret.)
>Det är sannolikt att man i samband med 1962 års ombyggnader också slopade det sidospår som på ritningen ligger mellan spår 5 och spår 6, försköt spår 6 och spår 7 västerut (från bergväggen) och nyskapade det sidospår 14 som fanns invid bergväggen in på 1990-talet. Växelövergångarna mellan spår 6 och 7 flyttades norrut, likaså sidospårsförbindelsen mellan spår 5 och spår 6, som blev en fortsättning på förbindelsen från korsningsväxel 30 i spår 5.
>/up

Jag minns tyvärr inte exakt hur länge proceduren med att ha "utdragsspår" i lutning ner över Drottn. Kristina väg var kvar. I varje fall till våren -61, kanske lite längre - dock inte för mer än vissa tåg. En bild av detta förfaringssätt, + ett par till från "Gatan", finns i boken RB 100 År sid. 44-46. "Sticken" gick ända fram till Valhallavägens dåv. norra fil (för körriktning österut). Någon enstaka krock m bil förekom - DEN traditionen kom man knappeligen undan (fast fungerande röda kastljus mot Dr. Kristinas v. var kvar)...Sista spårresterna i "Gatan", alltså just snutten över Dr. Kr. väg, revs upp nån gång på hösten -63, tror jag - ktl kanske revs tidigare... Har en liten bit av den grova gaturälen i tamburen hemma (= fågelvägen 200 m bort från dess urspr. boning), att understundom användas som smidesstäd/motsv., tillvaratagen åt mej av en snäll spårsvetsare...


Hela tråden:

 


Stockholm Ö ställverk - BD 2007-12-22 20:43
      Re: Stockholm Ö ställverk -- prov med bakgrundsskärm? - Ulf Pålsson 2007-12-26 16:07
      Re: Stockholm Ö ställverk - Stefan Isaksson 2007-12-23 00:52
        Re: Stockholm Ö ställverk -- dvärgsignalernas beteckningar - Ulf Pålsson 2007-12-26 15:51
        Re: Stockholm Ö ställverk -- slutpunkt för tågvägar för godståg - Ulf Pålsson 2007-12-26 15:31
          Re: Stockholm Ö ställverk -- 1960-talets ändringar på spår 6 och 7 - Kurt Möller 2007-12-26 19:58
        Re: Stockholm Ö ställverk - Kurt Möller 2007-12-23 13:49
        Trafikplatser m m på Värtabanan? - Överkörmästaren 2007-12-23 13:35
          Re: Trafikplatser m m på Värtabanan? - Kurt M. 2007-12-23 13:53
            Re: Trafikplatser m m på Värtabanan? - Stefan Isaksson 2007-12-23 16:11
              Re: Trafikplatser m m på Värtabanan? - KM 2007-12-23 16:47
                Re: Trafikplatser m m på Värtabanan? - Stefan Isaksson 2007-12-24 01:58
                  Re: Trafikplatser m m på Värtabanan? - Carl-Axel Schiller 2007-12-24 03:10
                    Re: Trafikplatser m m på Värtabanan? - KM igen 2007-12-24 11:36
                      Re: Trafikplatser m m på Värtabanan? - Carl-Axel Schiller 2007-12-24 12:44
                        Sista rörelse på spåret Albano till Stockholm Ö - Bobo L 2007-12-25 23:41
                        Re: Trafikplatser m m på Värtabanan? - Överkörmästaren 2007-12-24 22:15
                          Re: Trafikplatser m m på Värtabanan? - Moonlight signalman 2007-12-25 00:14
                        Re: Trafikplatser m m på Värtabanan? - KM återigen 2007-12-24 13:54
                          Re: Trafikplatser m m på Värtabanan? - Kommisarie Klosett 2007-12-25 01:27


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/35109.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner