<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Följetåg

av Gunnar Ekeving onsdagen den 26 december 2007 Harald Nordius: Re: Följetåg
Skribentens e-postadress

I SJ:s säkerhetsordning från 1947 nämns i paragraf 101, bestämmelser för lokomotor- och rälsbusståg, att planenlig körning med "följtåg" krävde styrelsens medgivande. Det framgår inte om icke planenlig följetågskörning var tillåten. Följetågskörning förekom förstås långt innan rälsbussarnas tid. I SJ:s tjänstgöringsreglemente från 1862 finns en del föreskrifter i kapitel III:§ 12. Signal när tåg följer för nära ett annat
Når helst ett tåg följer ett annat inom 5 minuter, skall den som det varseblifver, åt eftersta tåget visa signal till »Stopp»; följer det inom 10 minuter, signal till »Varsamhet». Då ett tåg stoppas, skall signalkarlen alltid uppgifva orsaken dertill, och derefter må, om omständigheterna så tillåta, tåget få långsamt fortgå vidare.Om ett ensamt lokomotiv nalkas ett framför gående närmare än 2000 fot, skall den som det varseblifver visa »Varsamhets-signalen».
-------------------------------1865 tyckte Kongl. Styrelsen för Statens jernvägstrafik uppenbarligen att säkerheten bland annat vid följetågskörning måste skärpas. Med cirukulär nr 49 (den 9 januari) ville man också vinna enhet mellan trafikdistrikten.
Följetågskörning är tydligen avsedd att förekomma endast för extratåg, och bara "då omständigheterna fordra, att ett extra tåg måste utsändas så tätt efter ett annat tåg, att detta sednare icke hinner till en framför belägen station..." [p. 1]. I tidtabellerna för lokförare och kunduktör på extratåget skulle finnas en erinran om att annat tåg fanns framför, och att extratåget skulle "med nödig varsamhet framgå samt hafva stopp utanför nästa stations vexel. så att det icke kan framgå genom denna utan att ny ånga påsläppes".
Av p. 2 framgår att snälltåg som följde efter annat tåg inte får släppas ut på linjen förrän man fått besked från nästa station att föregående tåg kommit fram dit. Endast om telegrafen var i olag, kunde stationsinspektoren låta snälltåget avgå när tiden var inne. Lokföraren skulle då ges order att "iakttaga all möjlig försigtighet för den händelse att det föregående tåget icke hunnit undan".

1862 års reglemente


Hela tråden:

 


Följetåg - Harald Nordius 2007-12-26 15:57
      Re: Följetåg - Gunnar Håkansson 2007-12-27 00:24
      Re: Följetåg - Erik Samuelsson 2007-12-26 21:06
        Re: Följetåg - Harald Nordius 2007-12-26 21:38
          Re: Följetåg - Erik Samuelsson 2007-12-27 10:11
          Re: Följetåg - Gunnar Ekeving 2007-12-26 23:09
            Re: Följtåg - Carl-Axel Schiller 2007-12-27 02:15
              Re: Följtåg - Harald Nordius 2007-12-27 21:43
                Re: Följtåg - Kurt M. 2007-12-28 16:43
                  Re: Följtåg - Harald Nordius 2007-12-28 17:10
                    Re: Följtåg - Jan Frelin 2007-12-30 10:00
              Re: Följetåg - Kurt M. 2007-12-27 12:02
                Re: Följetåg - Sääf 2007-12-27 13:14
                  Re: Följetåg - KM igen 2007-12-27 13:47
                Re: Följetåg - Överkörmästaren 2007-12-27 12:06


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/35115.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner