<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Elefantvagnar?

av Christer Fredriksson onsdagen den 26 december 2007 Ulf L Eriksson: Re: Elefantvagnar?
Skribentens e-postadress

>>...
>>Undrar om benämningen "elefantvagnar" (sid 35, rad 10) var vanlig då, när standard G var nya? Senare har den väl inte använts?
>Någon gång då och då har den nog använts in i modern tid. Själv har jag också bidragit med den som beskrivning av fenomenet med G-vagnen ute på Bodens bangård, stilla vaggande och läckande champagne, som sedan visade sig tillhöra en transport av cirkusdjur.
>Frånsett sådana tillfällen låter det däremot inte särskilt bekant.Begreppet "elefantvagn" hängde med in på 1950- och 1960-talen i vissa sammanhang, dvs då man bara avsåg att skilja mindre äldre G-vagnar mot större äldre standard G-vagnar och då ej avsåg någon speciell egenskap hos vagnarna var viktig, utan bara att skilja små vagnar mot stora vagnar.


Hela tråden:

 


Elefantvagnar? - BD 2007-12-25 12:22
      Re: Elefantvagnar? - Sune Nylén 2007-12-26 10:16
        Re: Cirkus? - BD 2007-12-26 11:49
          Re: Cirkus? - Sune Nylén 2007-12-26 15:02
            Elefanter på järnväg - Johan Vinberg 2007-12-26 16:10
              Re: Elefanter på järnväg - Sune Nylén 2007-12-26 23:25
                Re: Elefanter på järnväg - Björn Rundqvist 2007-12-27 11:45
                  Gott Nytt.... - Johan Vinberg 2007-12-28 17:40
      Re: Elefantvagnar? - Ulf L Eriksson 2007-12-25 12:57
        Re: Elefantvagnar? - Christer Fredriksson 2007-12-26 23:31


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/35117.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner