<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Elefanter på järnväg

av Björn Rundqvist torsdagen den 27 december 2007 Sune Nylén: Re: Elefanter på järnväg
Skribentens e-postadress

>>
>>>>När började cirkussällskap med elefanter resa runt i landet?
>>>Jag har konsulterat " Myggans Nöjeslexikon " som på nära 20 sidor avhandlar ämnet Cirkus, men något bestämt besked på det Du frågade efter kan jag dessvärre inte stå till tjänst med.
>>Låt mig i egenskap av tågantusiast (ULJ-are) och tillika ledamot av Cirkusakademien besvara den intressanta frågan.
>>Den moderna cirkuskonsten är ca 240 år gammal. Först för ca 120 år sedan började elefanter bli ett inslag i cirkusföreställningarna, främst i USA men också i central-Europa. I Sverige förekom elefanter mycket sällan på cirkusar fram till 1910-talet. Dock hade Cirkusbyggnaden på Djurgården gästespel 1893 eller 1894 av den färgade elefantdressören Thompson från USA.
>>Man blandar dock lätt ihop begreppen. Det fanns vid samma tid en mängd kringresande menagerier, dvs utställningar med levande djur.
>>Dock uppträdde inte dessa djur utan enbart förevisades.
>>Redan på 1860-talet reste fransk-svenske Jean Baptiste Gautier runt i Sverige med en elefant - som bl.a orsakade upplopp i Skänninge. Den tyska familjen Philadelphia var i Sverige kring sekelskiftet med elefanten Topsy (jo - legendariske Nalen-chefen Topsy Lindblom är uppkallad efter denna elefant).
>>Gautier drog sin elefant på en kärra dragen av hästar. Philadelphia använde sig av järnväg.
>>Den första cirkusen som turnérade en hel sommar med elefanter i Sverige var tyska Cirkus Strassburger 1915. Året därpå kom den tyske konkurenten Carl Hagenbeck - även denne med elefanter i sina stallar.
>>Både Strassburger och Hagenbeck återkom med cirkustält och elefanthorder till Sverige 1927, 1929, 1937, 1938 - men ingen svensk cirkus hade elefanter på prgrammet under samma period. Det dröjde till 1943 då den svenske cirkusmannen Trolle Rhodin hyrde 7 elefanter från Hagenbecks djurpark i Hamburg (som fortfarande finns kvar i nyrenoverat skick) - då plötsligt skulle hela den svenska cirkusbranschen ha elefanter - konkurenterna Scott, Altenburg, Mijares-Schreiber, m.fl. var inte sena att hänga på trenden.
>>Så först från 1943 och fram transporterades elefanter konitunerligt på svenska järnvägar (då unantar jag de år Strassburger och Hagenbeck var i Sverige).
>>Cirkus Scott var den sisrta cirkusen som övergav järnväsgtransporter. 1979 var den sista sommaren då elefanter reste med järnväg under en sommarturné.
>>Dock använde sig Diana Rhodin på Cirkus Brazil Jack av järnvägstranspirt av sina två elefanter så sent som nyåret 1985-86 för ett vintergästspel i Stockholm.
>>Hilsen
>>Johan
>Tack Johan1 Där fick vi ett sakkunnigt svar
>Hälsningar SuneAtt Johan V har förtjänster är bekant men han har för mig som tågtönt lyckats dölja kunskaperna om cirkusar och elefanter. smile Vi tackar och tar emot!Gott Nytt År
Björn R


Hela tråden:

 


Elefantvagnar? - BD 2007-12-25 12:22
      Re: Elefantvagnar? - Sune Nylén 2007-12-26 10:16
        Re: Cirkus? - BD 2007-12-26 11:49
          Re: Cirkus? - Sune Nylén 2007-12-26 15:02
            Elefanter på järnväg - Johan Vinberg 2007-12-26 16:10
              Re: Elefanter på järnväg - Sune Nylén 2007-12-26 23:25
                Re: Elefanter på järnväg - Björn Rundqvist 2007-12-27 11:45
                  Gott Nytt.... - Johan Vinberg 2007-12-28 17:40
      Re: Elefantvagnar? - Ulf L Eriksson 2007-12-25 12:57
        Re: Elefantvagnar? - Christer Fredriksson 2007-12-26 23:31


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/35124.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner