<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: FVJ senaste nytt-En liten undran?

av P-Å Lampemo fredagen den 28 december 2007 Anders Ö/NJM: Re: FVJ senaste nytt-En liten undran?

>>>Nu är det kallat till en extra stämma
>>Jag har en liten undran kring detta extra årsmöte...
>>Är det inte så att FVJ styrelse ska på anmodan av minst 25 st medlemmar kalla till extra föreningsstämma? Enligt vad jag kan se av paragraf 8 i FVJ stadgar så är det väl styrelsen som skyldig att kalla till stämma när man blir anmodade av minst 25 st medlemmar och ingen annan? Eller kan vem som helst kalla till extra årsmöte inom FVJ?
>>Mvh P-Å Lampemo
>*spekulationer*
>I en normalt fungerande förening är nog detta inget problem, dyker det upp en fråga som ett antal medlemmar tycker behöver beslutas på extra årsmöte så kallar säkerligen styrelsen utan knot. Men i ett såhär infekterat läge kanske man inte kan ta det förgivet, nu har det väl bildats två falanger inom föreningen där vardera parten knappast är så eftergivlig.
>Hur man ska kunna kalla till ett extra årsmöte för att avsätta sittande styrelse och få den styrelsen att skicka ut kallelsen begriper inte jag ;o))
>Men rätt ska vara rätt så jag hoppas att de som kallar verkligen har skickat det skriftligen till styrelsen först, minst 3 veckor innan säger ju stadgarna, har man inte det så tror jag inte att den kommande stämman skulle klara en rättslig prövning.
>En av huvudfrågorna är intressant ur föreningspraxis. Om en ledamot är direktvald av föreningsstämman till angiven post ( i detta fall kassör) och OM (hypotetisk diskussion, ej FVJ) denne missköter sig så att styrelsen ser sig tvungen att avsätta och utesluta medlemmen (ex ekonomiskt fiffel, har ju förekommit i andra föreningar) hur gör man då för att ersätta denna?
>- Formellt enl tex FVJs stadgar, ska medlem erbjudas yttra sig innan styrelsemötet och har sen rätt att överklaga till kommande årsstämma.
>- Men om ekonomiskt fiffel försegår vill man väl med alla medel stoppa det direkt, låsa konton och behörigheter tex för att minimera skadan, hur gör man RÄTT i en sådan situation?
>Lite trickigt i FVJs fall när det inte framgår av stadgarna att ledamöter måste vara medlammar i föreningen (det är väl underförstått i de flesta stadgar misstänker jag).
>- Om nu medlem uteslutits och entledigats från sin post, är det inte normalt så att en av de av stämman valda suppleanterna ska ersätta den uteslutne ledamoten? Är det kanske så att det även ska namnges en suppleant eller vice till kassören som för ordförande, i stadgarna idag?
>Lite natt spånerier som kan vara värt att grunna över för att andra föreningar ska slippa hamna i liknande krissituationer....
>Frågan om vems skuld det är lämnar jag därhän, vet inte o vill inte veta heller...summerar det med "när två träter står sällan den ene utan skuld..." eller ett modernt fenomen som "kommunikationsfel"...Personkemi ska man inte underskatta men hur 18 valberedningen ska få kläm på det vette katten ;o)
>Go afton.. Ja, det är mycket sorgligt att man inte kan komma till tals med varandra på ett vettigt sätt. Jag hoppas verkligen att situationen inte blir värre än vad den är. FVJ verkar vara klara förloraren i denna museijärnvägscirkus.
Mvh P-Å Lampemo


Hela tråden:

 


FVJ senaste nytt - morrgan 2007-12-26 21:32
      Re: FVJ senaste nytt-En liten undran? - P-Å Lampemo 2007-12-28 00:07
        Kallelsen helt enligt stadgar!! - Mats Dahlström 2007-12-28 13:21
          Re: Kallelsen helt enligt stadgar!! Tveksamt... - P-Å Lampemo 2007-12-28 14:12
            Re: Kallelsen helt enligt stadgar!! Tveksamt... Tilllägg! - P-Å Lampemo 2007-12-28 14:18
          Re: Kallelsen helt enligt stadgar!! - Anders Ö/NJM 2007-12-28 14:03
            Re: Kallelsen helt enligt stadgar!! - Harald Nordius 2007-12-28 14:13
              Re: Kallelsen helt enligt stadgar!! - Anders Ö/NJM 2007-12-28 18:39
                Re: Kallelsen helt enligt stadgar!! - Harald Nordius 2007-12-28 19:05
                  Re: Kallelsen helt enligt stadgar!! - Anders Ö/NJM 2007-12-28 23:29
        Re: FVJ senaste nytt-En liten undran? - Anders Ö/NJM 2007-12-28 01:25
          Re: FVJ senaste nytt-En liten undran? - P-Å Lampemo 2007-12-28 02:07
            Re: FVJ senaste nytt-En liten undran? - Anders Ö/NJM 2007-12-28 02:22
              Ärligt talat..... - Johan Vinberg 2007-12-28 17:36
                Re: Ärligt talat..... - Anders Ö/NJM 2007-12-28 18:43
                  Frosseri - nicke 2007-12-28 22:57
                    Re: Frosseri - Micke Carlsson 2007-12-29 12:41
                      Nejdå - inte upprörd! - Johan Vinberg 2007-12-29 15:45
                    Re: Frosseri-att vrärka galla... - P-Å Lampemo 2007-12-29 00:20
                      Re: Inte anonym! - P-Å Lampemo 2007-12-29 00:37
                    Re: Frosseri - Anders Ö/NJM 2007-12-28 23:34
                  Re: Ärligt talat..... - P-Å Lampemo 2007-12-28 19:26


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/35142.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner