<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Kallelsen helt enligt stadgar!!

av Harald Nordius fredagen den 28 december 2007 Anders Ö/NJM: Re: Kallelsen helt enligt stadgar!!

>>>Sen undrar jag om det är rätt att avsätta hela styrelsen? Man har ju i stadgarna att ledamöterna ska vara valda växelvis i 2 års perioder, detta kullkastas ju i så fall.
>>Det går att lösa. På nästa ordinarie stämma förrättar man nyval efter de ledamöter som stod i tur att avgå, d.v.s. de nya ledamöterna väljs på två år. Efter de avsatta ledamöter som inte stod i tur att avgå förrättar man fyllnadsval på ett år.
>Jo efter samma princip som när man en gång började med växelvisa ledamötsval.
>Men om man kan avsäta hela styrelsen på ett bräde så försvinner ju en stor del av tanken bakom 2års perioderna. Visserligen riskerar men kontiniuteten med ett års val men den största baktanken är väl för att skydda föreningen mot just kupper?
>För att kunna avsäta hela styrelsen borde det ju finnas något påtagligt fel den har begått (nu tycker ju en del så i detta fallet). Tex något revisorerna funnit, inte bara att styrelsen är oense med en ledamot, det ärendet ska ju ändå dras på kommande stämman (om inte medlemmen är nöjd med att bli utesluten)..
>Då finns alltså inget skydd mot kupper?
Jo, skyddet mot kupper består i att det ska stå i kallelsen vilka ärenden som ska behandlas på mötet. En kupp är när man i hemlighet samlar ihop folk till ett möte och tar upp en fråga inför sittande möte. Det är ingen kupp om det kallas till ett möte med det angivna syftet att avsätta styrelsen. Båda sidor har ju samma möjlighet att mobilisera sina anhängare till mötet.


Hela tråden:

 


FVJ senaste nytt - morrgan 2007-12-26 21:32
      Re: FVJ senaste nytt-En liten undran? - P-Å Lampemo 2007-12-28 00:07
        Kallelsen helt enligt stadgar!! - Mats Dahlström 2007-12-28 13:21
          Re: Kallelsen helt enligt stadgar!! Tveksamt... - P-Å Lampemo 2007-12-28 14:12
            Re: Kallelsen helt enligt stadgar!! Tveksamt... Tilllägg! - P-Å Lampemo 2007-12-28 14:18
          Re: Kallelsen helt enligt stadgar!! - Anders Ö/NJM 2007-12-28 14:03
            Re: Kallelsen helt enligt stadgar!! - Harald Nordius 2007-12-28 14:13
              Re: Kallelsen helt enligt stadgar!! - Anders Ö/NJM 2007-12-28 18:39
                Re: Kallelsen helt enligt stadgar!! - Harald Nordius 2007-12-28 19:05
                  Re: Kallelsen helt enligt stadgar!! - Anders Ö/NJM 2007-12-28 23:29
        Re: FVJ senaste nytt-En liten undran? - Anders Ö/NJM 2007-12-28 01:25
          Re: FVJ senaste nytt-En liten undran? - P-Å Lampemo 2007-12-28 02:07
            Re: FVJ senaste nytt-En liten undran? - Anders Ö/NJM 2007-12-28 02:22
              Ärligt talat..... - Johan Vinberg 2007-12-28 17:36
                Re: Ärligt talat..... - Anders Ö/NJM 2007-12-28 18:43
                  Frosseri - nicke 2007-12-28 22:57
                    Re: Frosseri - Micke Carlsson 2007-12-29 12:41
                      Nejdå - inte upprörd! - Johan Vinberg 2007-12-29 15:45
                    Re: Frosseri-att vrärka galla... - P-Å Lampemo 2007-12-29 00:20
                      Re: Inte anonym! - P-Å Lampemo 2007-12-29 00:37
                    Re: Frosseri - Anders Ö/NJM 2007-12-28 23:34
                  Re: Ärligt talat..... - P-Å Lampemo 2007-12-28 19:26


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/35164.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner