<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Följtåg

av Jan Frelin söndagen den 30 december 2007 Harald Nordius: Re: Följtåg

>>>>Bestämmelser om följtåg i "modern" tid tycks ha kommit med tillägg 3 till 1934 års säo. (tillägget är daterat 6/11 35, utkom från trycket 11 dec 1935 och innehåller § 102).
>>>>(Benämningen "följtåg" fanns med i begreppsförklaringar i 1941 års upplaga av säo)
>>>>Utdrag ur säo § 102 mom 10 (enligt tillägg 3 till 1934 års säo)
>>>>"Efter medgivande av distriktschefen får å tåganmälningssträcka, varå tåg utgått i annan ordning än enligt § 67, mom 9, och innan detta lämnat sträckan , i samma riktning avsändas rälsbuss med eller utan släpvagn ävensom, därest det framförgående tåget utgörs av rälsbuss med eller utan släpvagn, lokomotor, ensam eller dragande vagnar. Härvid skola dock följande villkor gälla:
>>>>a).....
>>>>b) Avståndet mellan tågen får ej å linjen understiga 300 meter.
>>>>..... "
>>>>----------------------------------------
>>>>Om förekomsten av följtåg:
>>>>I Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga järnvägars tidtabellsbok nr 119, gällande fr o m 1 juni 1949 listas ett trettiotal ordinarie följtåg - i regel sön - och heldagar och/eller dag före eller efter sådan dag. Följtåg hade samma tidtabell och alltså samma uppehållsmönster som framförgående "grundtåg".
>>>>Även SJ:s normalspåriga bandelar hade följtåg:
>>>>I 1937 års sommartidtabell: Tåg 2717 efter tåg 93 Boden - Bastuträsk. Tåg 2716 efter tåg 94 Jörn - Boden. Tåg 2732 efter tåg 22 Vännäs - Bastuträsk. Tåg 2734 efter tåg 2738 Umeå - Vännäs. I samtliga uppräknade fall avgick följtåget två-tre minuter efter grundtåget från utgångsstationen. Följtåget gjorde i regel fler uppehåll, så gångtiden var oftast något längre.
>>>I UVHJ tidtabell från 1937 referas till Säo § 102 Mom. 10. Var det alltså så att SJ och EJ hade samma Säo?
>>Blev UVHJ kanske statligt bolag just -37...?
>Nej. UVHJ förstatligades den 1 juli 1940.1936 års säo gällde även enskilda järnvägar, enligt beslut från Kgl Majt. Jag gissar att anledningen var förberedlser inför förstatligandet.


Hela tråden:

 


Följetåg - Harald Nordius 2007-12-26 15:57
      Re: Följetåg - Gunnar Håkansson 2007-12-27 00:24
      Re: Följetåg - Erik Samuelsson 2007-12-26 21:06
        Re: Följetåg - Harald Nordius 2007-12-26 21:38
          Re: Följetåg - Erik Samuelsson 2007-12-27 10:11
          Re: Följetåg - Gunnar Ekeving 2007-12-26 23:09
            Re: Följtåg - Carl-Axel Schiller 2007-12-27 02:15
              Re: Följtåg - Harald Nordius 2007-12-27 21:43
                Re: Följtåg - Kurt M. 2007-12-28 16:43
                  Re: Följtåg - Harald Nordius 2007-12-28 17:10
                    Re: Följtåg - Jan Frelin 2007-12-30 10:00
              Re: Följetåg - Kurt M. 2007-12-27 12:02
                Re: Följetåg - Sääf 2007-12-27 13:14
                  Re: Följetåg - KM igen 2007-12-27 13:47
                Re: Följetåg - Överkörmästaren 2007-12-27 12:06


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/35192.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner